Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové

- společný projekt Lékařské fakulty UK a Farmaceutické fakulty UK1. etapa výstavby Výzkumného a výukového centra v Hradci Králové
2. etapa výstavby Výzkumného a výukového centra v Hradci KrálovéDne 10. 4. 2017 Vláda České republiky vzala na vědomí materiál „Informace o strategických projektech vyjednávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“. MŠMT v něm deklaruje svůj záměr začít s Evropskou komisí vyjednávat o dvou tzv. velkých projektech, které by mohly být podpořeny z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako velké jsou označovány projekty, jejichž celkové způsobilé náklady přesahují částku 50 mil. EUR, čímž dle nařízení Evropské unie podléhají zvláštnímu režimu schvalování.


Jedním z těchto dvou projektů byl MEPHARED 2, který má za cíl dokončení společného kampusu Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.


Na 10. jednání monitorovacího výboru OP VVV na MŠMT za účasti zástupců Evropské komise konaného dne 11. 5. 2017 byl indikativní Seznam velkých projektů rozšířen o projekt MEPHARED 2.


Projekt MEPHARED 2 navazuje na úspěšně dokončený projekt MEPHARED 1 (podpořený z prioritní osy 4 OP VaVpI v rámci programového období 2007–2013) a je primárně zaměřen na rozvoj vzdělávání a spolupráci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové včetně dobudování univerzitního kampusu. V rámci projektového záměru bude vybudována infrastruktura pro vzdělávací i výzkumně vzdělávací účely pro přípravu nové generace studentů a budoucích lékařů, odborných i výzkumných pracovníků a pro posílení interdisciplinární spolupráce v lékařské a farmaceutické oblasti s úzkým napojením na klinickou činnost. Projekt MEPHARED 2 reflektuje zvyšující se poptávku po absolventech s odbornou i vědeckou přípravou ve zdravotnických zařízeních i výzkumných institucích a odpovídá na poptávku po rozvoji medicíny a biotechnologií a nedostatku lidských zdrojů v těchto oborech.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám