Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové

- společný projekt Lékařské fakulty UK a Farmaceutické fakulty UK


1. etapa výstavby Výzkumného a výukového centra v Hradci Králové


2. etapa výstavby Výzkumného a výukového centra v Hradci Králové


Projekt MEPHARED 2 navazuje na úspěšně dokončený projekt MEPHARED 1 (podpořený z prioritní osy 4 OP VaVpI v rámci programového období 2007–2013) a je primárně zaměřen na rozvoj vzdělávání a spolupráci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové včetně dobudování univerzitního kampusu. V rámci projektového záměru bude vybudována infrastruktura pro vzdělávací i výzkumně vzdělávací účely pro přípravu nové generace studentů a budoucích lékařů, odborných i výzkumných pracovníků a pro posílení interdisciplinární spolupráce v lékařské a farmaceutické oblasti s úzkým napojením na klinickou činnost. Projekt MEPHARED 2 reflektuje zvyšující se poptávku po absolventech s odbornou i vědeckou přípravou ve zdravotnických zařízeních i výzkumných institucích a odpovídá na poptávku po rozvoji medicíny a biotechnologií a nedostatku lidských zdrojů v těchto oborech.


Bližší informace k projektu naleznete na: http://www.kampushk.cuni.cz/

Poslední změna: 1. říjen 2019 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám