Realizovaný Generel - prezentace rozvoje

Požadavky programu rozvoje vyplývajícího z dokumentu dlouhodobého záměru z hlediska územně plánovacího jsou obsaženy v generelu výstavby. Stanovuje, jak program rozvoje realizovat v daném území a čase. Zajišťuje optimalizaci využití nemovitého majetku, vazby na dokumenty územního plánování, je podkladem pro další investiční program.Generel - prezentace rozvoje Univerzity Karlovy představuje v hrubých rysech přehled nemovitého majetku UK (budovy), jeho rozmístění v ČR (detailněji v Praze, Plzni a Hradci Králové), jeho strukturu, stáří a způsob využití.

Jsou zde v textové a grafické podobě podány informace o již realizovaných významných akcích a také o připravovaných prioritních investičních akcích a o nové výstavbě v lokalitách Albertov, Plzeň a Hradec Králové. Dále jsou prezentovány zájmové lokality pro budoucí výstavbu UK.
multimediální prezentace rozvoje Univerzity Karlovyarchivní generel


Poslední změna: 6. leden 2021 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám