Pasportizace objektů UK

Záměrem elektronické pasportizace bylo vytvořit jednotný systém pro evidenci nemovitého majetku, který by umožňoval správu výkresové dokumentace a technické dokumentace v digitální podobě.


Vzhledem k rozsáhlému fondu nemovitého majetku Univerzity Karlovy a množství následných uživatelů systému elektronické pasportizace byla za účelem návrhu obsahu a rozsahu funkcí systému zadána v roce 2010 Studie proveditelnosti pasportizace objektů.


Na podkladu této studie proveditelnosti bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele Prováděcího projektu pro elektronickou pasportizaci. Zpracovatelem prováděcího projektu se stala společnost EFA Services s.r.o.


Následně bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele systému pro evidenci a správu nemovitého majetku. Zhotovitelem se stala společnost EFA Services s.r.o. Její software byl nainstalován na fakulty a součásti, které mají ve své správě nemovitosti, vlastněné Univerzitou Karlovou. Následně proběhlo školení pro uživatele z fakult a součástí, jak s tímto programem pracovat.


Současně s výběrem dodavatele software bylo také nutné zajistit zpracovatele výkresové dokumentace, který převede stávající dokumentaci v papírové podobě nebo digitální do standardizovaného digitálního formátu vhodného pro zpracování v systému EFA. Tímto dodavatelem se v roce 2011 stala firma SEVIN s.r.o.


V roce 2012 se na základě výběrového řízení stala zpracovatelem výkresové dokumentace firma INDESS, s.r.o. V tomto roce bylo dokončeno převedení výkresové dokumentace výukových objektů vlastněných Univerzitou Karlovou. Zároveň proběhl pilotní projekt zaměření skutečného stavu vybraných objektů. Zhotovitelem se stala, na základě výběrového řízení, firma GEOŠRAFO, s.r.o.


V roce 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na digitalizaci výkresové dokumentace cca 2/3 objektů KaM, dodavatelem se stala firma SEVIN s.r.o.. Poté byla na základě výběrového řízení oslovena firma EFA Services, s.r.o., která tato data začlenila do systému EFA.


Během roku 2014 byla dokončena digitalizace zbývajících objektů KaM a rekreačních a výcvikových středisek. Dodavatelem se, na základě výběrového řízení, stala firma SEVIN s.r.o.. Zároveň proběhlo zaměření zbývajících objektů UK, které neměly žádnou výkresovou dokumentaci. Zhotovitelem se stala, na základě výběrového řízení, firma GEOŠRAFO, s.r.o.


V roce 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na zaměření skutečného stavu objektů RUK a budovy 3.LF Ruská, dodavatelem se stala firma INDESS s.r.o.. Následně proběhlo zaměření fasád a příčných řezů 1/2 objektů RUK, dodavatelem byl, na základě zaslaných nabídek, Ing.Trnka.


V roce 2016 proběhlo, na základě výběrového řízení, zaměření řezů a pohledů zbývající cca ½ objektů areálu Karolina a objektu Filozofické fakulty Hybernská 3, kdy dodavatelem byl ing. Trnka. Poté bylo zahájeno zaměření řezů prvních objektů Matematicko-fyzikální fakulty, kde se dodavatelem stala, na základě zaslaných nabídek, firma Geoprogres, spol. s r.o.


V roce 2017 bylo provedeno, na základě výběrového řízení, zaměření pohledů fasád historických objektů Matematicko-fyzikální fakulty - dodavatelem byla firma Foltánek s.r.o.. V druhé polovině roku proběhlo zaměření svislých řezů budov areálu "V Holešovičkách" Matematicko-fyzikální fakulty, kdy dodavatelem, na základě výběrového řízení, byla firma Geoprogres, spol. s r.o.


V roce 2018 bylo provedeno zaměření skutečného stavu budovy Právnické fakulty, dvou historických budov Fakulty sociálních věd a budovy Matematicko-fyzikální fakulty v Karlíně.Dodavatelem se, na základě výběrového řízení, stala firma Foltánek s.r.o. Následně byly zaměřeny řezy hlavní budovou Filozofické fakulty, dodavatelem byla firma Geoprogres, spol. s r.o.


V roce 2019 proběhlo zaměření řezů a pohledů hlavní budovy 3. lékařské fakulty a objektu Matematicko-fyzikální fakulty. Dodavatelem se, na základě výběrového řízení, stala firma Geoprogres, spol. s r.o.


V roce 2020 jsme zadali zaměření řezů a pohledů fasád budovy 1.lékařské fakulty. Dodavatelem byla, na základě výběrového řízení, firma AREA G.K. spol.s r.o.


V letech 2022 a 2023 plánujeme postupné zavádění metody BIM (Building Information Modelling) na Univerzitě Karlově tak, abychom vyhověli požadavkům "Koncepce zavádění metody BIM v České republice". Zároveň na MŠMT vzniká nová Metodika pasportu nemovitostí VVŠ, kvůli které budeme muset inovovat stávající pasportizační systém.Pasportizace


Dokumenty


Poslední změna: 22. únor 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám