Program reprodukce majetku

Programem reprodukce dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy se v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku univerzity, jeho údržbu a opravy.


Úkolem reprodukce majetku univerzity je vytváření podmínek pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání. Reprodukce majetku spočívá v účelovém vkládání finančních prostředků do aktivit s cílem získat nové kapacity, případně provádět jejich rekonstrukci, modernizaci, opravy, údržbu a zajistit vybavenost.


Programy reprodukce majetku (za účasti státního rozpočtu na financování programu) jsou:


133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol


133D 22E Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy


133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol


133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol


133D 241 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských fakult veřejných vysokých škol


133D 242 Rozvoj a obnova materiálně technické základny pedagogických fakult veřejných vysokých škol


Poslední změna: 14. červen 2024 15:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám