• Kalendář

Kalendář


‹  Září 2018  ›

SoNe
12
PoÚtStČtSoNe
3456789
PoÚtStČtSoNe
10111213141516
PoÚtStČtSoNe
17181920212223
PoÚtStČtSoNe
24252627282930

23. května 2018 – 31. prosince 2018

Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 v Mapové sbírce

Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce PřF UK vás zvou, u příležitosti 500. výročí vydání první mapy Českého království, na výstavu Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518.


24. května 2018 – 31. října 2018

Cesta spravedlivá od alchymie k chemii

Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty UK hostí od 24.5. do 31. 10. 2018 zajímavou expozici, zachycující okamžiky dějin alchymie a chemie od nejstarších dob do konce 18.stol.


1. června 2018 – 30. října 2018

Výstava Prvorepubliková archeologie

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK srdečně zvou na výstavu Prvorepubliková archeologie, která se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor.


15. září 2018 – 12. října 2018

Výstava: „Arrival City: Jihozápadní město“

Výstava „Arrival City: Jihozápadní město“ zkoumá, jak se proměňuje prostor pražských postsocialistických sídlišť, konkrétně Nových Butovic, Lužin a Hůrky (tedy Jihozápadního města), a to pod vlivem migrace především ze zemí východní Evropy. Výstava, vycházející z výsledků antropologického výzkumu, zachycuje viditelnou i neviditelnou diverzitu v prostoru mezi paneláky a ukazuje, že (a jak) pražská panelová sídliště poskytují tisícům příchozích nový domov.


24. září 2018 – 26. září 2018

SlaviCorp 2018

Konference je zaměřena na slovanské jazyky. Hlavní témata: korpusový výzkum slovanských jazyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.


26. září 2018

Čtu a stávám se čtenářem 2018

Konference Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe), kterou v rámci projektu PROGRES Q17 pořádá katedra psychologie a katedra preprimální a primární pedagogiky PedF UK.


26. září 2018

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Celodenní festival určený všem zájemcům o světové jazyky, jejich společné a odlišné vlastnosti i učení se cizím jazykům. Filozofická fakulta UK coby instituce dlouhodobě nabízející kurzy více než 70 živých i mrtvých jazyků, se tak poprvé připojuje k tradiční evropské oslavě jazykové a kulturní diverzity, jež se koná každoročně 26. září.


27. září 2018 – 28. září 2018

Úvodní kurz z matematických metod fyziky

V přednáškách z fyziky pro 1. ročník se již od počátku užívají i pokročilejší partie z matematiky. S cílem usnadnit studentům pochopení těchto technik jsme připravili úvodní kurz Matematických metod fyziky.


1. října 2018

POINT: financování krátkodobých studentských mobilit

Cílem semináře je seznámit studenty s možnosti financování krátkodobých výjezdů na partnerské univerzity, účastí na letních školách, mezinárodních soutěžích a mistrovstvích, konferencích a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


3. října 2018

Mezinárodní konference Asociace pro kongnitivní vzdělávání a psychologii

Mezinárodní konference Asociace pro kongnitivní vzdělávání a psychologii je zaměřena na dynamickou diagnostiku a intervenci v oblasti rozvoje kognitivních funkcí. Jejím cílem je přenášení teoretických poznatků do praxe. Konference je pořádána evropskou a blízkovýchodní sekcí Asociace ve spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou fakultou UK.


5. října 2018

Mezinárodní konference: Politické a sociální občanství v interdisciplinárním pohledu

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na mezinárodní konferenci „Politické a sociální občanství v interdisciplinárním pohledu“, která se uskuteční 5. října v budově FTVS UK.


14. října 2018

CFP: Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k přihlášení příspěvků na odborný studentský workshop Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů.

Workshop se uskuteční dne 1. listopadu 2018 od 10:00


17. října 2018 – 18. října 2018

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR A SR 2018

Vážení a milí přátelé, kolegyně a kolegové!

S radostí si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult ČR a SR 2018, kterou tento rok organizuje 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.


18. října 2018

Výzkum v mimoevropských oblastech: Metody, techniky, problémy, výzvy

Jednodenní workshop se uskuteční dne 18. října 2018 na půdě Střediska ibero-amerických studií FF UK (Hybernská 3). Úvodní metodologickou přednášku k problematice etnologického výzkumu (nejen) v Mexiku přednese Adam Uhnák z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě; součástí workshopu bude i komentované promítání etnografického dokumentu Radoslava Hlúška.


19. října 2018 – 20. října 2018

Stárnutí 2018

4. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference. Konference je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám