• Kalendář

Kalendář


‹  Březen 2019  ›

SoNe
123
PoÚtStČtSoNe
45678910
PoÚtStČtSoNe
11121314151617
PoÚtStČtSoNe
18192021222324
PoÚtStČtSoNe
25262728293031

25. února 2019 – 31. března 2019

Výstava Česká germanistika na pražské univerzitě v zrcadle dějin

Ústav germánských studií FF UK zve na výstavu, která představuje pražskou germanistiku na pozadí dějin tohoto vědního oboru s jeho proměnlivým osudem vzestupů a pádů od počátků výuky německého jazyka a literatury na pražské univerzitě až do současnosti, s důrazem na formování české germanistiky, jež patřila vždy ke stěžejním oblastem moderního humanistického bádání v českých zemích.


7. března 2019 – 8. září 2019

Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. Výstava proběhne mezi 7.3. - 8.9. 2019. Vernisáž 7.3. v 17.00.


22. března 2019 – 23. března 2019

Perverzita: dějiny, vnímání a přístupy

Studentská interdisciplinární konference k dějinám perverzity a perverzitě v dějinách. Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. ...


22. března 2019 – 10. dubna 2019

Ten druhý život

Univerzita Karlova, Ministerstvo obrany ČR a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha pořádají při příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO výstavu fotografií z cyklu Ten druhý život a dalších exponátů z vojenských misí.


26. března 2019

Přednáška Tomáše Sniegoně: Vzpomínky šéfa KGB jako zdroj historie komunismu a studené války

Tomáš Sniegoň je historik a bývalý novinář, který pracuje na katedře evropských studií na univerzitě ve švédském Lundu. V 90. letech pořídil v rámci svých projektů zaměřených na historii 60. let 20. století rozhovory s desítkami někdejších prominentů komunistického režimu především z bývalého Československa a Sovětského svazu. ....


26. března 2019

Workshop: Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu

Workshop je věnován problematice, která má významné teoretické i metodologické aspekty. Čas a prostor vystupují jako významné dimenze v historicko-sociologickém výzkumu orientovaném na téma paměti a na makrosociologickou problematiku. Zvláštní důraz bude zaměřen na nejrůznější typologie a typy času a prostoru, které jsou – jako analytické nástroje – v historicko-sociologickém výzkumu aplikovány. Specifická pozornost bude věnována zkušenostem, které v této oblasti získali pracovníci Vídeňského institutu pro sociologii, a na možnost jejich implementace v českém prostředí.


26. března 2019

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Ondřej Váša)

Hostem smináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude v úterý 26. března Ondřej Váša. Přijďte se podívat na přednášku s názvem „Druhá šance pro Lajku. Vzkříšení a přírodní teologie v kontextu současné astronautiky“


27. března 2019

Alice Jedličková: „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Zobrazení řeči a mysli postav v české próze kolem poloviny 19. století

Přes bohatství literatury o české próze 19. století v ní najdeme jen nemnoho příspěvků, které by se podrobně zabývaly narativními způsoby, ještě méně pak těch, které by je sledovaly soustavně. Přednáška vychází z projektu, který je věnován právě diachronii českého vyprávění. Soustředí se na období, v němž lze zvláště v zobrazení řeči postav pozorovat zřetelné proměny.


27. března 2019

MEDialogy

Třináctý z pravidelných dialogů o medicíně (nejen) s médii tentokrát na téma české porodnictví. Hovořit budou prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Milena Dokoupilová, Nemocnice Hořovice, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a porodní asistentka Nika Daňková, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.


27. března 2019

Místoprostorové středy: Zátiší a busta

Studenti Fakulty humanitních studií UK pravidelně organizují Místoprostorové středy. Jedná se o každotýdenní akce zaměřené na uměleckou tvorbu, které se konají v ateliéru Hyb4. Další z Místoprostorových střed proběhne ve středu 27. března 2019 od 17:30. Bude zaměřena primárně na malbu zátiší a busty. Stojany je třeba rezervovat předem, přijít ale lze třeba jen se skicákem. Materiál bude k dispozici na místě (tužky, papír, barvy...).


28. března 2019

Cyber dialogue 2019

Konference a navazující workshopy představí české i zahraniční projekty, které účinně bojují s šířením dezinformací a pomáhají v kultivaci debaty na internetu.

Potkají se studenti a další aktivní lidé se zájmem o téma s mediálními experty, datovými žurnalisty, zástupci platforem, reklamy a businessu.


28. března 2019

Křeslo pro Fausta

Jaké objevy na egyptology ještě čekají? V čem jsou egyptské starověké kultury inspirací současnému lidstvu?Jaký je život na nepřetržité cestě mezi Prahou a Káhirou?

Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Přijďte 28. března 2019 v 17.00 hodin do Fausťáku. Do pravidelného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přijde přední český archeolog a egyptolog prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.


29. března 2019 – 30. března 2019

Rehabilitace ruky - Základní kurz

Školitel: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., Mgr. Věra Jančíková, Ph.D., Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská. Ruka je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace.


3. dubna 2019

Tereza Klabíková Rábová: „Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar“ aneb Ke specifikům vyjadřování v marketingové komunikaci

Projevům marketingové komunikace a public relations, které dnes zahrnují možná až překvapivě vysoký počet komunikátů, se ani při dobré vůli nelze nikterak vyhnout, i proto je třeba tyto mluvené i psané texty podrobovat odborným analýzám, a to z mnoha hledisek: od způsobů užití jednotlivých jazykových prostředků, studia morfologie, lexika (které je obzvláště nápadné) a typických syntaktických struktur po stylistická specifika těchto textů (jsme mj. svědky vzniku nových formátů, žánrových útvarů typu advertoriál, redakční článek apod.).


4. dubna 2019

Slavnostní zasedání

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 671. výročí svého založení.


5. dubna 2019

Škola jako místo setkávání

Dovolujeme si pozvat Vás na dvanáctý ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK a časopisy Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

Škola jako místo setkávání.


10. dubna 2019

Neil Bermel: Jazykový management a jazyková ideologie na českých hradech a zámcích

Památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu se musí vypořádat nejen se zájmem domácího trhu, ale i se specifickými potřebami zahraničních návštěvníků, z nichž málokterý je vybaven znalostí češtiny. Na třech českých hradech a zámcích – Hrubém Rohozci, Grabštejně a Sychrově – jsme zmapovali, jak zde se zahraničními turisty komunikují: jaké informace jsou poskytovány v kterých jazycích, v jaké formě a jak na to turisté reagují.


11. dubna 2019

Festival humanity a solidarity #Bezzázemí

Letošním tématem festivalu, který se koná pravidelně od roku 2016, jsou mladí dospělí, kteří opouštějí dětské domovy, a nástrahy, se kterými se mimo zdi institucionální výchovy setkávají. Lidé, kteří vyrostli v dětských domovech, jsou bez sociálních vazeb, které běžně mladým lidem pomáhají s orientací ve světě. Ať už jde o bydlení, smlouvy, půjčky nebo třeba zaměstnání či milostné a jiné vztahy, tito lidé nemají žádnou záchranou síť, která by je v případě nezdaru podepřela. Jsou zkrátka zcela bez zázemí a na jeho budování jsou sami.


23. dubna 2019

Den mladé vědy FF UK

O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK? Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna.


24. dubna 2019

Markéta Holanová: „Proč se u nás nepíší detektivky?“

V přednášce se zaměříme na hledání české detektivní prózy a jejích podstatných vlastností v druhé polovině dvacátých let. Výchozím bodem pro naše uvažování bude článek Františka Langra „Proč se u nás nepíší detektivky?“ (Přítomnost 3, 1926, č. 1, s. 2), jenž nabídl pohled na situaci žánru v české literatuře v daném období.


25. dubna 2019

Naše společná přítomnost 2019

Prostředí, ve kterém žijeme, je ohroženo a příčiny tohoto stavu lze hledat nejen systémově, ale i v nás samotných, na úrovni jednotlivců a jejich chování. Životní styl se vymkl regulačním mechanismům přírody a naše (ekologické) stopy už jsou na Zemi zřetelně viditelné....


27. dubna 2019

Běh pro ZOO Praha

V sobotu 27. dubna se uskuteční již 5. ročník charitativního běhu pro Zoo Praha, pořádaný studentským spolkem Drosophila.


6. května 2019

Bohuslav Martinů

29. koncert z cyklu "Fakulta v srdci Karlova"


15. května 2019

Michal Vokurka: Barokní člověk v zámecké zahradě. Zahrady v textech bohemikální provenience

Barokní zahrady lze zkoumat nejen z perspektivy dějin umění pomocí rytin a maleb, ale také pomocí textů.


14. listopadu 2019

Ekonomická transformace v ČR a SR od sametové revoluce po současnost a otázka budoucnosti

K příležitosti 30. výročí událostí sametové revoluce proběhne odborná konference s bývalými i současnými aktéry ekonomického a politického dění nejen v České republice, ale i na Slovensku, s cílem komplexně představit problematiku, úskalí ekonomické transformace od 90. let do současnosti


15. listopadu 2019

Konference Československý disent a jeho společenský přesah

Odpor vůči totalitnímu režimu byl zejména v normalizačním období vyjádřen mnohými společenskými skupinami. Nejvýznamnější proud se vytvořil kolem Charty 77, ale nelze nezmínit také další, kteří bojovali za politická a občanská práva, za demokracii.


16. listopadu 2019

Evropa a Mezinárodní den studentstva

Jedná se o společně setkání českých a zahraničních studentů se zástupci vybraných evropských vysokých škol (konkrétně z Paříže, Heidelbergu, Varšavy, Milána, Kodaně a samozřejmě Prahy), které proběhne formou konference.


17. listopadu 2019

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Již čtvrtý ročník Uctění památky 17. listopadu na Albertově proběhne obdobně jako v letech předchozích, nicméně ve větším měřítku.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám