• Aktuality

Aktuality

Sdělení UK pro studenty, uchazeče a zaměstnance v souvislosti s covid-19

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

22. dubna 2021


UK dokončila vnitřní hodnocení své vědecké činnosti

Mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti dokončila vnitřní hodnocení vědecké činnosti na UK. Je to poprvé, co se kterákoli česká univerzita pokusila z vlastní iniciativy o takto komplexní, kritické a maximálně nezávislé hodnocení své vědecké činnosti za pomoci mezinárodního panelu.

22. dubna 2021


Aktuální informace k testování zaměstnanců a vstupu na UK

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR nebudou od 17. března 2021 vpuštěni na svá pracoviště zaměstnanci bez předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Z tohoto důvodu Univerzita Karlova zahajuje rozsáhlé testování svých zaměstnanců.

22. března 2021


Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích

Univerzita Karlova je partnerem venkovní výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě. Panely s fotografiemi a texty řeší v rámci čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských i technických souvislostech. Výstava nastiňuje jejich možné dopady.

10. května 2021


Svatá Ludmila - Ženy v christianizaci střední Evropy

Mezinárodní konference si klade za cíl prohloubit poznání o postavení a významu žen v raném středověku se zaměřením na období počátku christianizace střední Evropy. Inspirací k této konferenci je významné jubileum úmrtí svaté Ludmily – první historicky doložené ženy, panovnice a světice v českých dějinách.

Konference zaměřená na témata spojena se sv. Ludmilou proběhne zdarma online 26. až 28. 5. 2021.

10. května 2021


Čeští vědci komentují novou studii EK o genomové editaci

Ze studie Evropské komise vyplývá, že legislativní rámec regulující nové genomové editační techniky (NGT), jako je CRISPR-Cas9, je nevyhovující a je zapotřebí vytvořit prostředí, jež umožní plně využít výhod vědeckého pokroku, a zohlední možná rizika. Závěry komentují i vědci UK: Lukáš Fischer a prorektor Jan Konvalinka.

7. května 2021


Kolíbalova plastika Pocta geometrii v areálu Matfyzu

V trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK byla včera slavnostně odhalena plastika akad. sochaře Stanislava Kolíbala. Dílo vybrala odborná komise ve vyzvané soutěži v rámci programu Umění pro město za spolupráce Galerie hlavního města Prahy a MFF UK.

7. května 2021


Amazonka pramení v Karolinu. I díky profesoru Janskému

Výstava Amazonka bude v Karolinu otevřená od 6.5. do 25.6. (denně od 10.00 do 18.00 hodin). Maximální počet návštěvníků je 30 osob, platí dvoumetrové rozestupy, povinné jsou respirátory.

5. května 2021


Zemřel profesor Jiří Anděl

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. dubna 2021 zemřel ve věku 82 let prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty v letech 1993–2012, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky v letech 1977–1993.

5. května 2021


Rektorský sportovní den byl zrušen

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy, který se měl konat ve středu dne 12. 5.2021, byl vzhledem k trvající epidemiologické situaci  zrušen.

4. května 2021
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám