• Aktuality

Aktuality


Aktuální informace UK + kontakty a FAQ

Univerzita Karlova akademickou obec o vývoji koronaviru průběžně informuje a informace aktualizuje. V článku najdete i kontakty na odpovědné osoby a FAQ.

7. května 2020


Staff Welcome Centre spouští své nové webové stránky

Jste nově přijatý zahraniční zaměstnanec UK a potřebujete poradit v otázkách týkajících se stěhování do ČR? Či jste náš kolega z univerzity a připravujete se na vašem pracovišti na nástup nového zahraničního zaměstnance a nejste si jistý, co vše je nutné před jeho příjezdem zařídit?

6. srpna 2020


Univerzita Karlova prohloubí se Slovenskou akademií věd spolupráci

V úterý 4. srpna v předsálí Vlasteneckého sálu zástupci Univerzity Karlovy a Slovenské akademie věd podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci doktorských studijních programů.

4. srpna 2020


ICHEP 2020: Praxe velkého třesku pro všechny

Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem.

3. srpna 2020


Projekt TRAIN4EU+ podpořen ve speciální výzvě

Rok poté, co se Aliance 4EU+ stala jedním ze 17 pilotních projektů „Evropských univerzit“ kofinancovaných z programu Erasmus+, získává aliance dodatečné financování ve zvláštní výzvě Horizontu 2020 „Science with and for Society“, určené k podpoře výzkumné a inovační dimenze evropských univerzitních aliancí.

28. července 2020


Smlouva na nové varhany podepsána

Rektor Tomáš Zima za UK a pánové Johannes Georg a Johannes David Christian Vleugelsovi zastupující rodinnou firmu Orgelbau Vleugels GmbH v Karolinu podepsali smlouvu na nové varhany.

22. července 2020


Kde se vzaly naše zuby ví i vědkyně z PřF UK

Valéria Vaškaninová z Ústavu geologie a palentologie PřF UK je členkou mezinárodního vědeckého týmu i hlavní autorkou článku, který otiskl prestižní vědecký magazín Science.

17. července 2020


Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

8. července 2020


UK organizuje rozsáhlé šetření ke kvalitě distančního vzdělávání

Nečekaný přechod celého procesu vzdělávání a výuky do distanční formy přinesl vyučujícím i studentům mnoho naprosto nových zkušeností, ale i nových poznatků o studiu, výuce, zkoušení apod. UK proto nyní organizuje rozsáhlé dotazníkové šetření.

3. července 2020


Halík bodoval v USA s nejlepší náboženskou knihou roku

Publikace, která ve Spojených státech amerických vyšla pod názvem From the Underground Church to Freedom, v originále To že byl život?, získala zlatou medaili za nejlepší knihu roku 2019 v oblasti náboženství. Profesor Tomáš Halík v ní mapuje fungování podzemní církve i svou cestu k víře a kněžství.

3. července 2020


Univerzita Karlova má 28 nových profesorů

Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, které s účinností od 17. června 2020 na základě návrhu vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky.

2. července 2020


Deset významných osobností UK oceněno vědeckou radou

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve středu 1. července bylo oceněno deset osobností Univerzity Karlovy. Medaile a pamětní listy předal rektor Tomáš Zima.

1. července 2020


Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně

Ve čtvrtek 25. června se v Karolinu konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí.

1. července 2020


UK a UNICEF navazují spolupráci v péči o vzdělávání

Zajímavé stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společná podpora vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem pro UNICEF.

29. června 2020


Zástupci Univerzity Karlovy uctili památku Milady Horákové

Univerzita Karlova uspořádala tichou vzpomínku na JUDr. Miladu Horákovou. Nechceme dopustit, aby její odkaz a statečný čin byl zapomenut. Je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat.

26. června 2020


Stoletá Přírodovědecká fakulta slavila v Karolinu

Za účasti významných akademiků, děkanů přírodovědeckých fakult napříč Českou republikou, studentů i vzácných hostů se uskutečnila oslava 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

25. června 2020


Zemřel význačný egyptolog prof. Břetislav Vachala

Po celý život seznamoval českou i mezinárodní veřejnost se staroegyptskou civilizací a jejím odkazem, a také s výsledky mezinárodního egyptologického bádání, a to jak formou přednášek pro širší publikum, tak i prostřednictvím příspěvků, statí a knih.

25. června 2020


Vědecká rada UK předala 12 ocenění

Na zasedání vědecké rady UK bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy. „Jsem rád, že jsme se setkali u příležitosti ocenění významných osobností, jejichž profesní život je úzce spojen s UK,“ řekl rektor Tomáš Zima.

25. června 2020


Slovenský ministr školství jednal s vedením Univerzity Karlovy

První zahraniční cesta slovenského ministra školství Branislava Gröhlinga vedla do Česka, do Prahy a přímo do Karolina. V pondělí 22. června na staroslavné půdě debatoval ministr Gröhling s vedením Univerzity Karlovy a jejím rektorem Tomášem Zimou.

23. června 2020


Kandidátem na funkci děkana 1. LF UK byl zvolen Martin Vokurka

Volební komise Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznámila výsledek volby kandidáta na funkci děkana pro období 2020–2024. Stal se jím doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., který nahradí stávajícího děkana prof. Aleksiho Šeda.

22. června 2020


„Otevřme zemi světu,“ vyzývá Asociace výzkumných univerzit ČR

Otevřenost vůči světu je pro univerzity zcela zásadní, neboť je zárukou rozvoje kritického myšlení a svobodného bádání, bez kterých je nemyslitelný pokrok ve vědě a výzkumu, jejichž výsledky mají sloužit celému lidstvu bez rozdílu.

17. června 2020


Zemřel František Vyhnánek, významný chirurg a lékař 3. LF UK

Dne 15. 6. 2020 zemřel význačný český chirurg doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Jeho odchodem ztrácí akademická a chirurgická obec významného, váženého a úspěšného chirurga i milého a oblíbeného kolegu. Čest jeho památce!

16. června 2020


Ukončení testování a přechod do pohotovosti - Iniciativa akademiků

Vzhledem k nynějšímu výraznému zlepšení epidemické situace většina našich laboratoří ukončuje v pondělí 15. 6. tuto mimořádnou akci a vrací se k běžnému provozu, s výjimkou několika pracovišť přímo spojených s klinikami, která budou i nadále testovat podle potřeby.

15. června 2020


Putovní výstava Voda a civilizace nyní oslovuje Hradec Králové

Výstavu Voda a civilizace, kterou již vidělo v ulicích českých měst již několik set tisíc českých občanů, nyní oslovuje obyvatele Hradce Králové, kde sídlí i dvě fakulty Univerzity Karlovy. Na velkoformátových panelech – s dechberoucími fotografiemi a informacemi – se kolemjdoucí seznamují s klíčovým významem životodárné tekutiny pro různé světové civilizace.

15. června 2020


Matfyz má nový multifunkční pavilon IMPAKT

Univerzita Karlova slavnostně otevřela pavilon IMPAKT v severní části trojského areálu Matematicko-fyzikální fakulty. Jeho název tvoří počáteční písmena slov: informatická a matematická posluchárna, auditorium a knihovna Troja.

10. června 2020


UK zahájila činnost think-tanku Vzdělávání21

V Karolinu byla představena odborná platforma Vzdělávání21. Jejím cílem je systematicky zlepšovat vzdělávání a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody. Prvním tématem bude distanční forma výuky a její integrace do školství.

10. června 2020


Aktuální změny v přijímacím řízení pro uchazeče o studium

Aktuální rozcestník odkazů na fakulty Univerzity Karlovy ohledně termínů a pravidel přijímacího řízení.

8. června 2020


Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Celkem šestnáct studentů a absolventů Univerzity Karlovy převzalo prestižní ocenění. Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy UK, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK.

8. června 2020


Profesor Nico Carpentier byl zvolen předsedou IAMCR

Novým předsedou Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace (IAMCR) byl zvolen Nico Carpentier. Klíčovou výzkumnou asociaci tak poprvé v její více než šedesátileté historii povede osobnost z českého vědeckého prostředí.

5. června 2020


FSV UK slaví 30 let od svého založení

Fakulta sociálních věd byla založena v roce, kdy se konaly první svobodné volby, v době převratných společenských změn. Právě studium společnosti byl cíl, který stál při jejím vzniku​.

1. června 2020


UK zajištuje pro své zaměstnance hlídání dětí

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance hlídání dětí ve věku tři až patnáct let. Služba bude fungovat až do konce června a je, včetně stravného, zdarma.

29. května 2020


Třináct oceněných na zasedání Vědecké rady

U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly tradičně oceněny osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména.

28. května 2020


Konference „Co víme a nevíme o COVID-19“

Univerzita Karlova v úterý 26. května pořádala celodenní konferenci Co víme a nevíme o COVID-19. Odborníci z řad lékařů, imunologů, epidemiologů a dalších odvětví sdíleli v pražském Karolinu nejnovější vědecké poznatky, diskutovali a společně hledali odpovědi na otázky týkající se nového viru SARS-CoV-2.

26. května 2020


Podpis memoranda projektu NEZAPOMENEME…

V Karolinu proběhl slavnostní podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, Slovenským inštitútem v Praze, Slovenským národním muzeem - Muzeem židovské kultury, společností W&ART a židovskou židovskou náboženskou komunitou Ec Chajim.

26. května 2020


Vyhlášení 25. ročníku ceny Josefa Vavrouška

V rámci oslav 30. výročí fakulty vyhlašuje děkanka FSV UK jubilejní 25. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Soutěže se se svými (nejen) závěrečnými pracemi mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

20. května 2020


Učíme (se) na dálku - distanční výuka na UK

Přehled článků na iForum.cz o distanční výuce na Univerzitě Karlově z pohledu jednotlivých fakult.

20. května 2020


UKTV: Profesor Pirk o nebezpečnosti viru pro lidi s chorobami srdce

Pacienti se závažnými srdečními problémy a s vysokým tlakem patří do rizikové skupiny pro onemocnění COVID-19. Tito lidé by se měli velmi chránit a dodržovat všechna potřebná opatření, říká prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra IKEM

14. května 2020


S otevíráním vědy pomůže Centrum pro podporu open science

Význam iniciativy open access stále narůstá a je jí věnována stále větší pozornost jak na institucionální, tak na národní a mezinárodní úrovni. Strategicky ji rozvíjí Centrum pro podporu open science UK.

14. května 2020


V Karolinu byla odhalena pamětní deska obětem válek

Zástupci Univerzity Karlovy a Československé obce legionářské (ČsOL) si v Karolinu připomněli 75. výročí osvobození Československa a odhalili pamětní desku, která je určena obětem válek - nejen z univerzitních řad.

8. května 2020


Italský vědec Testa: Zkoumám oživování religiozity

Alessandro Testa napsal již tři knižní monografie. Italsky vydané práce se věnovaly vztahu starověkých mýtů a moderní mytologie, lidovým karnevalům anebo dějinám religiozity v regionu, z nějž sám pochází. Nově získal pro svůj výzkum na FSV UK prestižní ERC CZ Starting grant.

6. května 2020


UKTV: Prorektor Konvalinka o tom, jak vědci bojují s virem

Kde všude a jak pomáhají vědci UK v boji s koronavirem? Kdy bude účinný lék nebo vakcína? Jak bude vypadat situace v ČR letos na podzim? Rozhovor s prorektorem UK pro vědeckou činnost doc. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc.

30. dubna 2020


Zemřel Milan Šamánek, významný pediatr a dětský kardiolog

Ve věku nedožitých 89 let odešel zakladatel moderní a komplexní péče o děti se srdečním onemocněním, spoluzakladatel Dětského kardiocentra a profesor 2. lékařské fakulty UK.

30. dubna 2020


Organizace ENUO ocenila Orchestr UK

Orchestr UK byl organizací European Network of University Orchestras (ENUO) představen jako orchestr měsíce dubna. Nejen novinky ze života souboru se dozvíte z rozhovoru s šéfdirigentem Haigem Utidjianem.

29. dubna 2020


Zemřel profesor Hejdánek, signatář Charty 77

Krátce před svými 93. narozeninami zemřel v Praze Ladislav Hejdánek. Po roce 1989 působil jako profesor na Evangelické teologické fakultě a Filozofické fakultě UK. 

28. dubna 2020


Komentář osmi akademiků k Výzvě jedenácti lékařů UK

Na tzv. Výzvu jedenácti lékařů Univerzity Karlovy, kteří vyzvali 21. dubna k souboru konkrétních opatření v ČR, reaguje ve svém příspěvku jiných osm expertů.

26. dubna 2020


Prohlášení univerzity k nouzovému stavu v ČR

Věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.

24. dubna 2020


Ekolog Marek Stibal řeší "grónskou výzvu"

Marek Stibal z Přírodovědecké fakulty UK je mimo jiné spoluautorem studie publikované v časopise Nature, která tvrdí, že z tajícího Grónského kontinentálního ledovce se v létě uvolňuje metan. Další zkoumání biologických procesů pod ledem mu umožní pětiletý ERC CZ Consolidator Grant ve výši 58 milionů korun.

24. dubna 2020


UKTV: O e-learningu hovoří prorektorka Milena Králíčková

Po 11. březnu 2020 se Univerzita Karlova kvůli hrozbě Covid-19 "přepnula" do distančního, bezkontaktního módu výuky. Jak lze využívat nástroje typu Moodle, WikiSkript, webinářů a dalších e-zdrojů k výuce, hovoří prorektorka UK pro studijní záležitosti.

23. dubna 2020


Vědci nabízejí modely pro možný návrat k běžnému životu

Ústav CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, iniciovalo vznik iniciativy, která promýšlí opatření proti koronavirové pandemii.

23. dubna 2020


Tým Matfyzu vyvinul aplikaci na pomoc osamělým seniorům

Studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zapojili do projektu Českého červeného kříže Zavoláme zpátky, který se snaží ulehčit život seniorům, kteří zůstávají doma kvůli riziku nákazy COVID-19.

22. dubna 2020


Knižní trh neskonal. Nové tituly stále vycházejí, i s autory UK

Velký knižní čtvrtek proběhl pouze na internetu, veletrh Svět knihy se nakonec letos vůbec neuskuteční. Naštěstí vydavatelé knih nerezignovali a jejich knižní novinky udělají i v této době radost mnoha čtenářům.

21. dubna 2020


Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti

"Nesmíme propadat strachu, panice a beznaději," píše jedenáct osobností UK.

21. dubna 2020


Zemřela významná historička a profesorka FF UK Luďa Klusáková

Na Filozofické fakultě UK působila prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. přes čtyřicet let a svou činností se výrazně podílela na formování Ústavu světových dějin, jeho vědeckých i pedagogických výsledcích a rozvoji mezinárodních kontaktů.

11. dubna 2020


Součásti UK radí, jak využívat elektronické zdroje z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK.

9. dubna 2020


UK se podílela na vzniku mobilní aplikace Koronavirus COVID-19

Pokud chcete mít aktuální informace týkající se koronavirové nákazy neustále u sebe, můžete si do svých mobilních zařízení nainstalovat novou aplikaci Koronavirus COVID-19. Na jejím vzniku se podílela Univerzita Karlova. Ke stažení na

GooglePlay a AppStore.

8. dubna 2020


Zemřel zakladatel IMS profesor Jan Křen

Dne 7. dubna 2020 si koronavirová infekce vybrala svou krutou daň také mezi čelnými osobnostmi Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – odešel profesor Jan Křen.

Kondolenční kniha, kde můžete zanechat svoji vzpomínku na profesora Jana Křena.

8. dubna 2020


Soumrak papírových indexů. Další fakulta je ruší

Lékařská fakulta v Plzni UK od akademického roku 2020/21 ruší papírové indexy. Zařadila se tak k dalším fakultám, pro které se klasické studijní indexy staly nadbytečnými.

7. dubna 2020


Günther Kletetschka na stopě 12 800 let staré srážce s kometou

Geofyzik doc. Günther Kletetschka je členem mezinárodního týmu vědců, který je na cestě k potvrzení hypotézy, že život během doby ledové ovlivnila srážka s vesmírným tělesem.

6. dubna 2020


Vědci z centra BIOCEV a UK denně testují stovky vzorků na koronavirus

Čtyři týmy vědců z centra BIOCEV týden od schválení velkokapacitních testů mají plné ruce práce, testují zhruba 300 vzorků každý den, včetně víkendů.

6. dubna 2020


Univerzita Karlova v programu ERC CZ získala tři prestižní granty

Vědci UK si připsali další úspěch. V soutěži ERC CZ pořádané ministerstvem školství, jež je určena pro vynikající projekty, obdrželi tři granty - mimo jiné na výzkum tání grónských ledovců a uvolňování metanu.

2. dubna 2020


Rektor Zima: Nemůžeme udělat okolo ČR plexisklovou hranici

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, vystoupil v pořadu Českého rozhlasu Dvojka. S redaktorkou Zitou Senkovou hovořili kromě dalších témat o tom nejožehavějším a tolik diskutovaném – pandemii koronaviru v České republice.

31. března 2020


Naardenští i vedení UK ocenili Komenského a Den učitelů

Sobota 28. března, tedy den, kdy se v roce 1572 narodil pedagog a filosof Jan Amos Komenský, je v Česku tradičně Dnem učitelů a připomínkou jejich práce a trvalého úsilí pedagogů o co nejlepší vzdělávání.

30. března 2020


Vědecké týmy získaly od společnosti IOCB Tech peníze na výzkum

Týmům Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Petra Bartůňka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR pomůže celkem 7 milionů korun.

27. března 2020


Experti UK připravili „dvanáctero“ rad seniorům o COVID-19

Jak pomůže seniorům stát a obce? Na koho se mají starší spoluobčané, které ohrožuje nový koronavirus nejvíce, obracet?

25. března 2020


UK a brněnská VUT v síti evropských pracovišť pro umělou inteligenci

Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) a výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ na MFF UK v Praze a Ústav počítačové grafiky a multimédií (ÚPGM) na FIT VUT v Brně byly zapojeny do projektu HumanE AI Network.

23. března 2020


Je ohrožena ekonomika? CERGE-EI nabízí své know-how

Tým vědců z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům pandemie koronaviru.

23. března 2020


Více než 700 titulů Nakladatelství Karolinum zdarma

Víte, že studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají bezplatný přístup k sedmi stovkám titulů Nakladatelství Karolinum?

18. března 2020


„Spánek chronicky krátíme,“ říká profesor Karel Šonka

Je součástí zdravého života, působí jako léčivý mechanismus. Spánek. 13. březen je jeho světovým dnem...

13. března 2020


Benátské zrcadlení v Křížové chodbě Karolina

V podvečer 5. března byla vernisáží zahájena společná výstava akademického malíře Jakuba Špaňhela a benátských zrcadel z tradiční sklářské dílny Ongaro e Fuga...

5. března 2020


Vít König a Dagmar Myšíková mezi nejlepšími

Již po dvaadvacáté došlo na vyhlašování vítězů v rámci prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Své zástupce mezi nejlepšími měla i Univerzita Karlova...

5. března 2020


Tým doc. Martínkové cílí na bakteriální rezistenci

Do projektu TARGET zaměřeného na výzkum bakteriálních rezistencí se od 1. března zapojil i tým z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty.

5. března 2020


Unikátní videomapping na fasádě Karolina

V sobotu 29. února večer připravila Univerzita Karlova svůj první videomapping na fasádě historické budovy Karolina.

1. března 2020


LAM-X, a. s. nový spin-off na vývoj materiálu budoucnosti

Nový spin-off bude mít za úkol komercializovat výsledky dlouholetého výzkumu vědecké skupiny Jiřího Mosingera.

20. února 2020


100 let od „vrácení“ názvu Univerzita Karlova

Název „Univerzita Karlova“ se poprvé jako oficiální označení objevuje až po vzniku Československé republiky.

19. února 2020


Profesoři Lander a Sussman převzali čestný doktorát

Vědeckou hodnost doctor honoris causa obdrželi americký genetik a izraelský biolog.

18. února 2020


Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík.

13. února 2020


Výrazný nárůst studentů v cizojazyčných programech

V letošním roce se skokově se navýšil počet zapsaných studentů v doktorských studijních programech.

11. února 2020


Univerzitu Karlovu navštívil generální tajemník 4EU+

Univerzitu Karlovu v pondělí navštívil generální sekretář 4EU+ Volker Balli, PhD. V Karolinu jej přivítal rektor UK prof. Tomáš Zima.

10. února 2020


Menza ve Voršilské ulici se otevřela studentům i veřejnosti

Ode dneška si můžete zajít na oběd do nově zrekonstruované koleje Arnošta z Pardubic.

3. února 2020


Záchranná mise přírodovědců: 16 cypřišů pro Alžírsko

Na cestu z Prahy do Alžírska putuje šestnáct exponátů jednoho z nejvzácnějších stromů světa, cypřiše Duprezova.

3. února 2020


Jeden den s informatikou a matematikou na MFF UK

Co všechno jste chtěli vědět o matematice, a neměli koho se zeptat...

31. ledna 2020


Halík mimořádným profesorem Boston College

Americká jezuitská univerzita Boston College každý rok rozšiřuje své řady o významného zahraničního teologa, který má za úkol představit největší teologické výzvy...

27. ledna 2020


Mimořádný interní audit Česko-čínského centra

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima seznámil členy Akademického senátu UK se závěry mimořádného interního auditu hospodaření Česko-čínského centra UK.

24. ledna 2020


Co studentům nabídl letošní veletrh Gaudeamus?

Přibližně dvanáct tisíc návštěvníků přilákal do pražských Letňan veletrh Gaudeamus. Během tří dnů si jej nenechali ujít především středoškoláci, které letos čeká maturita.

24. ledna 2020


Konference řešila začlenění cizinců do mateřských škol

V českých školkách přibývá malých dětí, jež se nedokáží dorozumět česky, jelikož ani jeden z jejich rodičů nemá českou státní příslušnost...

23. ledna 2020


Ve věku 86 let zemřel biblista Petr Pokorný

Profesor Petr Pokorný zasvětil svůj život studiu Nového zákona. I přes své mimořádné akademické úspěchy nikdy nezanevřel na své povolání faráře Českobratrské církve evangelické. Zemřel ve věku 86 let.

20. ledna 2020


Ženy ve vědě: profesorka Milada Paulová. Výstava zahájena

Jen málokterá osobnost se výrazněji zapsala do dějin Univerzity Karlovy a vysokoškolského vzdělání v českých zemích, jako profesorka Milada Paulová. Výjimečnou ženu, od roku 1925 první docentku, o deset let později mimořádnou profesorku a v roce 1939 profesorku v oboru dějin slovanských národů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, připomíná komorní výstava ve vstupní hale rektorátu Univerzity Karlovy.

17. ledna 2020


Tichá vzpomínka na Jana Palacha proběhla nejen v Karolinu

Univerzita Karlova ve čtvrtek připomněla památku studenta Jana Palacha, aby nikdy nebyl zapomenut jeho odkaz a statečný čin z roku 1969. Palach je pro nás symbolem, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat, a že svoboda není samozřejmostí.

16. ledna 2020


Štěpán Hampl je nejrychlejším sprinterem - vysokoškolákem

Celkem o 22 sad medailí se rovným dílem podělili studentky a studenti, účastníci Akademickho mistrovství České republiky v halové atletice jednotlivců a družstev. Závodilo se v pražské přetlakové hale na Strahově.

13. ledna 2020


Studenti 1. LF UK vybrali 100 tisíc pro znevýhodněné děti

Studenti 1. lékařské fakulty UK vybrali díky prodeji benefičních kalendářů a diářů přes 100 tisíc korun pro organizaci Letní dům, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech nebo v nefunkční rodině.

12. ledna 2020


Třetí Primus Day poradí vědcům, jak na granty

Soutěž Primus si klade za cíle podporu a rozvoj vědeckých pracovníků. Jak správně založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově poradí Primus Day.

10. ledna 2020


Lékařská fakulta v Plzni má nový tomograf pro práci se zvířaty

Lékařská fakulta UK v Plzni získala pro své Biomedicínské centrum nový výpočetní tomograf. Ten bude sloužit pro práci s experimentálními zvířaty, kdy bude možné na zvířecích modelech sledovat zejména prokrvení orgánů. Slavnostní zahájení provozu proběhlo právě dnes...

10. ledna 2020


Strategické partnerství s University of St Andrews

Dohoda o strategickém partnerství s University of St Andrews

9. ledna 2020


Dvě ceny pro UK za nejlepší vzdělávací projekty

Univerzita Karlova uspěla ve dvou kategoriích letošních cen Domu zahraniční spolupráce (DZS) a MŠMT za nejlepší projekty v programech Erasmus+, CEEPUS, Euroguidance, eTwinning a Study in the Czech Republic.

17. prosince 2019


Ocenění pro mladé ekonomy spjaté s Univerzitou Karlovou

Ceny Mladý ekonom roku 2019 od České společnosti ekonomické (ČSE) obdrželi Vladimír Novák a Andrei Matveenko z ústavu CERGE-EI, který je společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

13. prosince 2019


Ministři ČR a Francie probírali na UK směřování Evropské unie

„Jsme pro opravdové sjednocení evropského kontinentu, s nímž úzce souvisí prohlubování vnitřního trhu EU, jenž je reálně nejsilnějším nástrojem srovnávání životních úrovní jejích občanů,“ shodli se český ministr zahraničí Tomáš Petříček a jeho francouzský protějšek Jean-Ives Le Drian.

9. prosince 2019


Vyjádření rektora UK na otevřený dopis „Braňme Sinopsis“

Vyjádření rektora UK na otevřený dopis „Braňme Sinopsis“

4. prosince 2019


Projekt Sinopsis – otázky a odpovědi

V médiích se v posledních dnech objevila řada nepřesných a dokonce zavádějích informací o vztahu Univerzity Karlovy k projektu Sinopsis. Přinášíme proto přehled hlavních otázek a odpovědí týkajících se UK a tohoto projektu.

28. listopadu 2019
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám