• Aktuality

Aktuality


Deset významných osobností UK oceněno vědeckou radou

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve středu 1. července bylo oceněno deset osobností Univerzity Karlovy. Medaile a pamětní listy předal rektor Tomáš Zima.

1. července 2020


Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně

Ve čtvrtek 25. června se v Karolinu konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí.

1. července 2020


UK a UNICEF navazují spolupráci v péči o vzdělávání

Zajímavé stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společná podpora vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem pro UNICEF.

29. června 2020


Zástupci Univerzity Karlovy uctili památku Milady Horákové

Univerzita Karlova uspořádala tichou vzpomínku na JUDr. Miladu Horákovou. Nechceme dopustit, aby její odkaz a statečný čin byl zapomenut. Je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat.

26. června 2020


Stoletá Přírodovědecká fakulta slavila v Karolinu

Za účasti významných akademiků, děkanů přírodovědeckých fakult napříč Českou republikou, studentů i vzácných hostů se uskutečnila oslava 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

25. června 2020


Zemřel význačný egyptolog prof. Břetislav Vachala

Po celý život seznamoval českou i mezinárodní veřejnost se staroegyptskou civilizací a jejím odkazem, a také s výsledky mezinárodního egyptologického bádání, a to jak formou přednášek pro širší publikum, tak i prostřednictvím příspěvků, statí a knih.

25. června 2020


Vědecká rada UK předala 12 ocenění

Na zasedání vědecké rady UK bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy. „Jsem rád, že jsme se setkali u příležitosti ocenění významných osobností, jejichž profesní život je úzce spojen s UK,“ řekl rektor Tomáš Zima.

25. června 2020


Slovenský ministr školství jednal s vedením Univerzity Karlovy

První zahraniční cesta slovenského ministra školství Branislava Gröhlinga vedla do Česka, do Prahy a přímo do Karolina. V pondělí 22. června na staroslavné půdě debatoval ministr Gröhling s vedením Univerzity Karlovy a jejím rektorem Tomášem Zimou.

23. června 2020


Kandidátem na funkci děkana 1. LF UK byl zvolen Martin Vokurka

Volební komise Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznámila výsledek volby kandidáta na funkci děkana pro období 2020–2024. Stal se jím doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., který nahradí stávajícího děkana prof. Aleksiho Šeda.

22. června 2020


„Otevřme zemi světu,“ vyzývá Asociace výzkumných univerzit ČR

Otevřenost vůči světu je pro univerzity zcela zásadní, neboť je zárukou rozvoje kritického myšlení a svobodného bádání, bez kterých je nemyslitelný pokrok ve vědě a výzkumu, jejichž výsledky mají sloužit celému lidstvu bez rozdílu.

17. června 2020
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám