• Aktuality

Aktuality

Probíhá dotazníkové šetření Analýza správy výzkumných dat na UK

Se založením Centra pro podporu open science v roce 2020 se na Univerzitě Karlově začala rozvíjet agenda správy výzkumných dat, agenda, které se dostává stále větší pozornosti zejména mezi poskytovateli financí pro vědu a výzkum. Aby Univerzita mohla kvalitně rozvíjet infrastrukturu a služby související s managementem dat, obzvláště s přihlédnutím k oborovým specifikům, je třeba zmapovat aktuální praxi a potřeby vědců v oblasti správy výzkumných dat. 

15. června 2021


Bibliometrická informační opora hodnocení vědy na UK

Univerzita Karlova zveřejňuje rozsáhlý a unikátní dokument Bibliometric support for Evaluation of Research at Charles University 2014-2018. Ten představoval důležitou informační oporu nedávno dokončeného hodnocení vědy na UK. Věříme, že zveřejnění dokumentu uvítá akademická i širší veřejnost, a že inspiruje i další výzkumné organizace.

14. června 2021


Univerzita Karlova zve na výroční konferenci Coimbra Group 2021

Konference se bude věnovat vzdělávání, výzkumu, inovacím a role univerzit ve společnosti, formulovaným v cílech trvale udržitelného rozvoje OSN. Hovořit se bude o postavení a působení univerzit v prostředí tzv. víceúrovňové správy (multi-level governance) a také o teoretickém rámci víceúrovňové správy (mezinárodní, evropská, národní a místní úroveň) aplikovaném na poli vzdělávání a výzkumu.

14. června 2021


Forum: Geograf musí mít komplexní myšlení, umět od všeho kousek

„Geografie je umění myslet v souvislostech, zvládnout orientaci v prostoru, dokázat nalézat interakce mezi přírodou a společností i vytvářet mapy,“ říká Jakub Jelen, pedagog a PR koordinátor Zeměpisné olympiády. Jejím spoluorganizátorem je již tradičně Přírodovědecká fakulta UK.

11. června 2021


Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtu

Významné vědecké instituce jsou toho názoru, že i ve světle stále probíhající koronavirové krize nelze dopustit, aby česká věda a výzkum byly pro příští léta oslabeny, a to i vzhledem k tomu, že Evropská unie a další významné státy světa se ve svých rozvahách a ve svých strategiích ubírají právě opačným směrem k posílení role vědy, výzkumu inovací.

9. června 2021


Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace není možné snižovat

Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21 nesouhlasí s plánem na snížení rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVai). Upozorňuje na silné propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti, a to nejen v oblasti vysokého školství. Podporuje tak společné prohlášení vydané Akademií věd ČR, České konference rektorů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací a Vysokoškolského odborového svazu.

9. června 2021


Cichanouská na UK: Chceme v Bělorusku svobodné volby

Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská je na čtyřdenní návštěvě České republiky a v pondělí odpoledne se spolu se svým týmem sešla také k jednání na Univerzitě Karlově. Na programu schůzky byly způsoby pomoci studentům a podpora demokracie v Bělorusku.

8. června 2021


Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval 8. května prezident republiky Miloš Zeman jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. Slavnostní akt proběhl v Karolinu.

4. června 2021


Didaktikon? Nová soutěž na pilotní vzdělávací expozici v Hybernské

Univerzita Karlova oživuje a vybavuje pozoruhodný prostor v Kampusu Hybernská. Nyní proto vyhlašuje soutěž na pilotní expozici vzdělávacího minicentra Didaktikon. Pro zajímavé projekty bude k mání celkem čtvrtmilionu korun - pro akademiky i studenty. Je otevřena až do 27. června.

3. června 2021


Hlavní Iberoamerickou cenu za rok 2020 vyhrála studentka z UK

Tři studentky vysokých škol dnes za své práce obdržely Iberoamerickou cenu, kterou udělují velvyslanectví španělsky a portugalsky hovořících zemí v ČR. Hlavní cenu za rok 2020 dostala Jana Kepková z Univerzity Karlovy.

2. června 2021
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám