• Aktuality

Aktuality

Vedení UK hodlá důsledně prošetřit situaci na KTF UK

Postoj vedení UK k celé záležitosti týkající se KTF UK je dlouhodobě konzistentní. Vedení UK opakovaně upozornilo vedení KTF UK na problematický postup ve věci pracovně-právních vztahů na fakultě a na nevhodný způsob, jakým byli studující doktorského studia informováni ohledně eventuální změny jejich školitelů.

7. září 2023


UK a Microsoft: Další společný krok v oblasti digitální gramotnosti

Univerzita Karlova podepsala dodatek k memorandu o vzájemné spolupráci se společností Microsoft. Spolupráce obou institucí se tak rozšiřuje o podporu projektu „Verifee“.Program na podporu digitální gramotnosti funguje na principu umělé inteligence a vyhodnocuje důvěryhodnost článků. Sloužit bude studentům a později i veřejnosti.

7. září 2023


Nový ERC projekt ukáže, jak děti při čtení prožívají fakta

„Jeden ze členů komise řekl, že jsem si mazaně vymyslela projekt o radosti z něčeho, co většina z nás dělá většinu dne – a o čem by si každý přál, aby to bavilo i jeho děti,“ říká Anežka Kuzmičová, vůbec první držitelka společenskovědně a humanitně zaměřeného ERC grantu na Univerzitě Karlově.

5. září 2023


Společně za podporu kvalitního vzdělávání, vědy a výzkumu

„Prostředky na vzdělání, výzkum a vědu jsou investice, které se jednou naší společnosti vrátí,“ zaznělo mimo jiné na setkání zaměřeném na kritiku návrhu připravovaného vládního rozpočtu. Akci hostilo Karolinum.

5. září 2023


Podpořme kampus plzeňské medicíny UK ve Stavbě roku 2023!

Právě bylo spuštěno hlasování veřejnosti v celostátní soutěži Stavba roku 2023, kde můžeme hlasovat pro kampus Lékařské fakulty v Plzni UK. Každý hlas se počítá!

Navíc 7. září se dozvíme výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2022, kde je náš kampus též nominován.

4. září 2023


Studenti medicíny se z Memorix Anatomie učí už deset let

Jádro tvůrčího týmu „zelené učebnice“, která se dočkala překladu (prozatím) do šesti světových jazyků, mobilních aplikací a sourozence – Memorix Histologie, tvoří lékaři ze 2. lékařské fakulty UK. První vydání Memorix Anatomie spatřilo svět před deseti lety, tudíž je čas ohlédnout se...

3. září 2023


V Karolinu proběhlo setkání velvyslanců ČR s vedením UK

Na tři desítky českých velvyslankyň a velvyslanců působících po celém světě se ve čtvrtek 31. srpna setkali s rektorkou Univerzity Karlovy a jejím týmem. Kromě neformálních diskuzí nad možnostmi spolupráce byl na programu i varhanní koncert nebo prohlídka archiválií.

1. září 2023


Přání emeritnímu prorektorovi Pavlu Dolečkovi k nové funkci

Univerzita Karlova děkuje emeritnímu prorektorovi pro strategickou spolupráci a rozvoj PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D., za vše, co pro ni ve své funkci vykonal. Jeho schopnost komunikace, zkušenosti a efektivní vyhodnocování náročných situací, bude v pozici náměstka ministryně Langšádlové velkým přínosem pro vědu, výzkum a vysoké školství v ČR.

1. září 2023


Vedení Univerzity Karlovy vyzvalo KTF UK k urychlenému vyřešení situace

Vedení UK se sešlo se zástupci vedení Katolické teologické fakulty (KTF) UK. Vedení KTF UK bylo ze strany vedení UK opětovně seznámeno s pochybnostmi ohledně postupu fakulty v oblasti pracovněprávních vztahů, a dále též s reakcí zástupců odborů, která byla k dotčené situaci vedení UK v minulých dnech doručena.

1. září 2023


Evropská cena za kombinatoriku zná své vítěze

V rámci mezinárodní konference Eurocomb byla včera ve Velké aule Karolina udělena Evropská cena za kombinatoriku. Získali ji Johannes Carmesin z Birminghamské univerzity a Felix Joos z Univerzity Heidelberg.

30. srpna 2023
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám