• Aktuality

Aktuality

CESNET slaví 25 let

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy i datová úložiště. Znáte jeho historii? Zkuste si kvíz o ceny!

1. března 2021


Publikace připomíná politické čistky na VŠ po únoru 1948

Bezprostředně po upevnění komunistické moci v únoru roku 1948 následovaly na vysokých školách v Československu rozsáhlé politické čistky. Tehdejší události připomíná nová souhrnná internetová publikace od PAK 48.

26. února 2021


Vědecká rada UK udělila čtyři stříbrné medaile

Na únorovém zasedání Vědecké rady UK 25. února byly oceněny čtyři významné osobnosti Univerzity Karlovy. „Je to vždy slavnostní chvíle, kdy se v úvodu zasedání Vědecké rady setkáváme, abychom ocenili práci těch, kteří léta pracovali a pracují na naší univerzitě,“‎ řekl prorektor Jan Škrha.

25. února 2021


Forum: Bioinformatika spojila „přírodovědu“ a Matfyz

„Bioinformatika je budoucnost,“ shoduje se Marian Novotný a David Hoksza, garanti studijního oboru Bioinformatika na UK. Na výuce spolupracují se zahraničními výzkumnými institucemi EMBL a Max Planck Institute a tím tak studentům a studentkám otevírají dveře do světa už během magisterského studia. Daří se jim i výzkumně – jejich softwarové nástroje využívá i známá proteinová databáze PDBe.

25. února 2021


Vzdělávání21: Rizikovost školního prostředí pro šíření covidu-19

Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21 se důrazně připojuje k apelu odborné veřejnosti, která upozorňuje na neudržitelnost současného stavu spojeného s dlouho trvajícím distančním vzděláváním a jeho dopady na znalosti a dovednosti dětí, žáků a studentů a celkové fungování jejich rodin, včetně souvisejících psychologických, sociálních a ekonomických aspektů.

18. února 2021


Studie: Do databáze Scopus se vtírají predátorské časopisy

Říká se jim predátorské časopisy. Jde o pofidérní tituly, které navenek imitují řádné vědecké časopisy. Martin Srholec a Vít Macháček z ústavu CERGE-EI a částečně FSV UK v nové studii ukazují, jak do databáze Scopus pronikají predátorské časopisy i kvazivědecké poznatky.

17. února 2021


Zemřel filozof, pedagog a někdejší ministr školství Jan Sokol

„Profesor Jan Sokol přednášel velmi ochotně a rád různému publiku - a přednášel krásně,“ píše v nekrologu disidenta, akademika, myslitele a zakladatele FHS UK její nynější děkanka Marie Pětová.

16. února 2021


Zkoušky z češtiny CCE obhájily srovnatelnou kvalitu s testy CAE

Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této evropské organizaci. 

15. února 2021


Hilský: Bylo třeba si Shakespearovu Anglii představit

Emeritní profesor anglické literatury Martin Hilský je jedním z nejvýznamnějších překladatelů Shakespearových her a sonetů do češtiny. V roce 2011 vyšly jeho překlady v publikaci Dílo, na kterou nakladatelství Academia navazuje knihou Shakespearova Anglie: Portrét doby.

15. února 2021


První operace nezhoubného nádoru ucha s 3D mikroskopem

Sedmdesátiletou pacientku operovali lékaři na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Jednalo se o náročnou operaci vestibulárního schwannomu, pro niž lékaři poprvé v České republice využili digitální mikroskop s trojrozměrným zobrazením.

12. února 2021
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám