• Aktuality

Aktuality

V Karolinu proběhlo setkání velvyslanců ČR s vedením UK

Na tři desítky českých velvyslankyň a velvyslanců působících po celém světě se ve čtvrtek 31. srpna setkali s rektorkou Univerzity Karlovy a jejím týmem. Kromě neformálních diskuzí nad možnostmi spolupráce byl na programu i varhanní koncert nebo prohlídka archiválií.

1. září 2023


Přání emeritnímu prorektorovi Pavlu Dolečkovi k nové funkci

Univerzita Karlova děkuje emeritnímu prorektorovi pro strategickou spolupráci a rozvoj PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D., za vše, co pro ni ve své funkci vykonal. Jeho schopnost komunikace, zkušenosti a efektivní vyhodnocování náročných situací, bude v pozici náměstka ministryně Langšádlové velkým přínosem pro vědu, výzkum a vysoké školství v ČR.

1. září 2023


Vedení Univerzity Karlovy vyzvalo KTF UK k urychlenému vyřešení situace

Vedení UK se sešlo se zástupci vedení Katolické teologické fakulty (KTF) UK. Vedení KTF UK bylo ze strany vedení UK opětovně seznámeno s pochybnostmi ohledně postupu fakulty v oblasti pracovněprávních vztahů, a dále též s reakcí zástupců odborů, která byla k dotčené situaci vedení UK v minulých dnech doručena.

1. září 2023


Evropská cena za kombinatoriku zná své vítěze

V rámci mezinárodní konference Eurocomb byla včera ve Velké aule Karolina udělena Evropská cena za kombinatoriku. Získali ji Johannes Carmesin z Birminghamské univerzity a Felix Joos z Univerzity Heidelberg.

30. srpna 2023


Neslyšící na Univerzitě Karlově: Je vidět, že se s námi počítá

Co potřebují studentky a studenti se specifickými potřebami? Vědí, kde si o podporu žádat a umí ji efektivně využít? Podle Alice Rytychové a Petry Konupkové z UK Pointu je povědomí o nich stále větší. Důkazem je rekordní zájem o seminář pro doktorandy, jehož se zúčastnily tři neslyšící studentky a jedna vozíčkářka.

29. srpna 2023


Předčasně narozeným dětem pomáhá s dechem nový ventilátor

Nedonošeným novorozencům začal na klinice U Apolináře sloužit unikátní plicní ventilátor. Za jeho pořízením stojí Vita et Futura a Be Charity. Přístroj severských bioinženýrských výzkumníků dokáže pomoci zachránit dítě od váhy pět set gramů! O dlouhodobé půjčce informovali zástupci kliniky propojené s 1. LF UK.

26. srpna 2023


Univerzita Karlova rozšiřuje spolupráci s Českou tiskovou kanceláří

Rektorka UK Milena Králíčková a generální ředitel České tiskové kanceláře Jaroslav Kábele podepsali dodatek k Memorandu o vzájemné podpoře a spolupráci z roku 2020, díky kterému bude nyní spolupráce mezi univerzitou a ČTK ještě intenzivnější.

25. srpna 2023


Stanovisko UK po setkání s vedením Katolické teologické fakulty UK

V návaznosti na vyjádření k situaci na Katolické teologické fakultě ze dne 22. 8. se rektorka UK prof. Milena Králíčková osobně sešla s děkanem fakulty prof. Vojtěchem Novotným k podání vysvětlení.

24. srpna 2023


Petr Solich: Věda je o nápadech i odvaze jít mimo proud

„Výjezdy jsou pro vědce nesmírně důležité především pro navázání osobních kontaktů,“ říká profesor Petr Solich z katedry analytické chemie FaF UK, jenž právě takovéto letité vazby na světové vědce zúročil v projektu STARSS věnujícího se výzkumu v oblasti analytické chemie.

23. srpna 2023


Vyjádření vedení UK k situaci na Katolické teologické fakultě

Vedení Univerzity Karlovy vnímá závažnost vzniklé situace, o které nebylo ze strany KTF UK předem informováno. Rektorka Milena Králíčková požádala neodkladně o dodání informací a podkladů, zda byly dodrženy standardní mechanismy a odpovídající předpisy, a osobně se v krátké době s vedením fakulty sejde.

22. srpna 2023
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám