Společná deklarace

Společná deklarace vedení Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově

Součástí poslání Univerzity Karlovy je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného. Abychom usnadnili badatelům i studentům po celém světě přístup k výsledkům tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy, rozhodli jsme se ve své činnosti uplatňovat za plného respektování tvůrčí svobody autorů, platné legislativy i ekonomických aspektů publikování principy otevřeného přístupu.


Otevřeným přístupem rozumíme trvalý, bezplatný a neomezený online přístup k vědeckým publikacím, zejména k jejich úplným textům, pro všechny uživatele.


Každému členu akademické obce UK doporučujeme, aby při publikaci výsledků své činnosti, vytvořených z veřejných prostředků či jako zaměstnanecké dílo, využil dostupné možnosti jejich zveřejnění v režimu otevřeného přístupu.


Univerzita Karlova se zavazuje k podpoře otevřeného přístupu formou následujících kroků:


  • Ústřední knihovna UK bude poskytovat metodické vedení a informace k tématice otevřeného přístupu na svých stránkách

  • Budou vytvořeny podmínky, aby pokud možno v každé fakultní knihovně UK byl pověřený knihovník, který bude informovat o možnostech otevřeného přístupu autory na dané fakultě a bude jim poskytovat metodickou pomoc.

  • Pro sběr publikací v rámci otevřeného přístupu bude Ústavem výpočetní techniky upravena databáze pro sběr publikační činnosti OBD.

  • Pro zpřístupňování publikací v režimu otevřeného přístupu bude Ústřední knihovnou zprovozněn repozitář v OS systému DSpace, který bude odpovídat požadavkům OpenAIRE repozitáře, Ústav výpočetní techniky zabezpečí potřebný hardware.

  • Vydáním opatření rektora k zaměstnaneckým dílům posílíme právní jistotu autorů a uživatelů zaměstnaneckých děl a umožníme ve vhodných případech zmocnění autorů k dalšímu šíření.

  • Všechny orgány Univerzity Karlovy budou uplatňovat otevřený přístup v grantech, projektech a jiných soutěžích, vypisovaných a financovaných Univerzitou Karlovou.

  • Budou vytvořeny podmínky, aby nakladatelství Karolinum případně další fakultní vydavatelství uvolnily do režimu otevřeného přístupu vybrané elektronické publikace které budou zveřejněny v rámci pilotního projektu.Poslední změna: 22. leden 2018 00:02 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústřední knihovna
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám