Repozitář závěrečných prací

  Repozitář závěrečných prací UK slouží jako databáze závěrečných prací studentů UK ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. 6/2010 ve znění Opatření rektora č. 14/2014.


  Přístup do tohoto repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.


  Upozornění: Do repozitáře jsou systematicky ukládány závěrečné práce, u nichž proběhla obhajoba, a to od 29. 9. 2010. Od roku 2010 jsou do repozitáře postupně doplňovány práce, u nichž proběhla obhajoba v období od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010.


  Více informací o postupu evidence a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací na UK lze nalézt v metodickém materiálu. Tento postup je pro jednotlivé fakulty dále upraven opatřeními děkanů fakult, ilustrativní vzor opatření děkana je k dispozici zde.


  Na základě Opatření rektora č. 23/2016 bude od 1. 2. 2017 upraven postup při odevzdávání závěrečných prací. Aktualizovaný metodický postup je zveřejněn zde.


  Repozitář závěrečných prací - vstup do aplikace
  Poslední změna: 2. leden 2017 22:26 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  Jak k nám