• Zaměstnanci

Zaměstnanci

Péči o studenty a zaměstnance věnuje UK velikou pozornost napříč mnohými oblastmi – od ubytování a stravování přes možnosti rekreace až k možnosti čerpat prostředky ze sociálního fondu apod. Ubytování studentů UK je řešeno prostřednictvím Kolejí a menz. Koleje a menzy (KaM) jsou účelovým zařízením UK. Kromě ubytování KaM zajišťují i stravování českých a zahraničních studentů a tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Univerzita Karlova nabízí svým studentům možnost ubytování v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Brandýse nad Labem.Univerzita poskytuje svým studentům v souladu se zákonem o vysokých školách finanční podporu ve formě stipendií. Studentům jsou poskytovány různé druhy stipendií v různých situacích, buď jako sociální dávka v případě tíživé sociální či jiné mimořádné situace, jako ocenění za vynikající výsledky v různých oblastech činnosti či jako finanční podpora při náročném studiu. Stipendia jsou studentům poskytována podle druhu jako jednorázová či pravidelně se opakující platba.


Univerzita Karlova se zabývá i problematikou studentů či uchazečů o studium se speciálními potřebami. Nabídka podpůrných služeb včetně informačního a poradenského servisu ze strany UK je určena pro studenty se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením.


Pokud jde o zdravotní služby, studenti vysokých škol mohou využívat preventivní, léčebnou, rehabilitační a poradenskou péči Městské polikliniky Praha.


Student je účastníkem všeobecného zdravotního pojištění (pojištěncem) jako každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Student vysoké školy je považován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, i pro účely zdravotního pojištění, nejdéle však do svých 26 let.


Na péči o studenty univerzity se podílejí:


Péče o zaměstnance univerzity je rozdělena mezi fakulty, rektorát, Koleje a menzy (stravování) a Správu budov a zařízení (možnosti rekreace).

Oddělení sociálních záležitostí Odboru pro studium a záležitosti studentů podává informace a zabezpečuje agendu v oblasti:

Informační, poradenské a sociální centrum UK podává informace o:

Informační, poradenské a sociální centrum UK zajišťuje agendu v oblasti:

Koleje a menzy podávají informace a zajišťují agendu v oblasti:


Poslední změna: 9. říjen 2016 11:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám