• Univerzita
  • Dlouhodobý záměr a Výroční zprávy

Dlouhodobý záměr a Výroční zprávy

Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti je základním koncepčním dokumentem pro rozvoj vysoké školy rozhodným pro její financování.


Strategický záměr schvaluje na návrh rektora akademický senát univerzity.


V následujících letech je akademickým senátem na návrh rektora schvalován plán realizace strategického záměru na kalendářní rok.


Dlouhodobý – strategický záměr UK 2016-2020

Dlouhodobý – strategický záměr Univerzity Karlovy 2016-2020

Schválen Akademickým senátem UK dne 26. června 2015.


Harmonogram Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020

Schválen Akademickým senátem UK dne 22. ledna 2016.


Aktualizace Harmonogramu DSZ UK pro rok 2017

Schválena Akademickým senátem UK dne 9. prosince 2016.

Schválena Správní radou UK dne 12. prosince 2016.


Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu DSZ UK v roce 2016


Kromě strategického záměru jsou koncepčními dokumenty vysoké školy výroční zpráva o činnosti, která vyjadřuje naplňování strategického záměru a jeho plánů realizace, a výroční zpráva o hospodaření, která je nástrojem pro kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky vysoké školy. Výroční zprávy schvaluje na návrh rektora akademický senát univerzity.


Na daný kalendářní rok univerzita sestavuje rozpočet, který je mimo výnosů z vlastní činnosti tvořen především příspěvky a dotacemi ze státního rozpočtu a podle zákona nesmí být deficitní.

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2015, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2014, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2013, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2012, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2011, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2010, plná verze tabulek

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2001

Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2000


Výroční zprávy o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2007

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2004

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2003

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2002

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2001

Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2000



Poslední změna: 15. únor 2017 13:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám