Vědecko-pedagogické tituly

V této sekci naleznete informace o vědecko-pedagogických titulech (docent, profesor) a o podmínkách a krtiériích pro jejich možné udělení na Univerzitě Karlově. Kromě termínového kalendáře slavnostních promocí zde rovněž naleznete informace o čestných akademických titulech (doctor honoris causa), emeritních a hostujících profesorech na UK a také titulech udílených in memoriam.


V habilitačním řízení se dle vysokoškolského zákona ověřuje vědecká nebo umělecká kvalita uchazeče dle parametrů stanovených tímto zákonem - zejména na základě předložené habilitační práce a její obhajoby před vědeckou radou fakulty, dalších vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací, pedagogické způsobilosti apod. V řízení ke jmenování profesorem se dle vysokoškolského zákona prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče. Uchazeč by měl být význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.Celkově bylo v roce 2016 jmenováno 30 nových profesorů UK v Praze, jejichž průměrný věk je 49,8 let a 78 nových docentů UK v Praze, jejichž průměrný věk je 45,1 let.


V roce 2016 se konaly:

- 1 docentská promoce (21. června 2016)

- 2 profesorská promoce (21. června 2016 a 19. prosince 2016)

- 2 promoce čestného doktorátu honoris causa (19. října 2016 a 2. listopadu 2016)


V roce 2016 byly uděleny:

4 čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa

6 titulů emeritní profesor

26 titulů hostující profesor

žádný titul in memoriam


Poslední změna: 4. leden 2017 11:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám