Úřední deska


Úřední deska Univerzity Karlovy je umístěna v prostoru rektorátu (proti podatelně), Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1.

V souladu § 26 odst. 1 správního řádu vede Univerzita Karlova úřední desku v elektronické podobě. Na úřední desce univerzity se podle čl. 64 odst. 1 Statutu UK zveřejňují informace týkající se celé univerzity:
Informace týkající se jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity se zveřejňují na úředních deskách těchto fakult a součástí, které jsou rovněž přístupné v elektronické podobě:

KTF

ETF

HTF

PF

1. LF

2. LF

3. LF

LFP

LFHK

FaF

FF

PřF

MFF

PedF

FSV

FTVS

FHS


ÚJOP
Poslední změna: 10. červenec 2017 15:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám