Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. srpnu 2019.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Adámková

Iva

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

07.11.18

Bezdíček

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN

17.12.18

Bobál'

Pavel

Ing., CSc.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

VUT Brno; Ústav chemických léčiv 

18.12.18

Bulíček

Miroslav

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

05.06.19

Carva

Karel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

10.06.19

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Katedra českého jazyka PedF UK

29.11.17

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra českého jazyka PedF UK

13.06.19

Chmel

Roman

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol

09.04.19

Chocholouš

Petr

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

25.01.19

Doležal

Rafael

Mgr. et Mgr.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra chemie PřF UHK

11.06.19

Dosedlová

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Psychologický ústav FF MU 

11.05.19

Fila

Libor

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

13.11.18

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Gebelt

Jiří

ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Husitská teologická fakulta UK

20.02.19

Gregor

Petr

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

03.05.19

Hajer

Jan

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

09.04.19

Havlíček

Tomáš

RNDr. Mag.Phil., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

regionální a politická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

03.10.18

Heidingsfeld

Olga

RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Univerzita Pardubice; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

13.11.18

Hejčl

Aleš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurologická klinika MN a UJEP

06.02.19

Heneberg

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

3.LF UK

02.11.18

Hoffmanová

Iva

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

20.05.19

Holzhauser

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Ústav učitelství a humanitních věd VŠCHT Praha

09.05.19

Horváth

Rudolf

MUDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

lékařská imunologie

Oddělení revmatologie FN Motol; Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

16.10.18

Hrdlička

Josef

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

27.06.18

Jančaříková

Kateřina

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra biologie a environmentálních studií PedF UK

13.06.19

Jiřík

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Prácheňské muzeum v Písku

20.03.19

Johánek

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

24.01.19

Kalbáč

Martin

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

22.10.18

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kaplan

Aleš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra atletiky FTVS UK

08.03.19

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Klapka

Pavel

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra geografie PřF UP Olomouc

17.01.19

Klát

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU Ostrava

23.04.19

Klír

Tomáš

Mgr. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

04.12.18

Kofroň

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

27.02.19

Kolář

František

PhDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

12.02.18

Králíčková

Pavlína

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN HK

23.05.19

Králová

Kateřina

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

IMS FSV UK

26.05.19

Krásný

Libor

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

14.12.18

Krejčová Morávková

Lenka

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra psychologie FF UK

15.11.18

Kříž

Jan

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika diabetologie CD

12.12.18

Kubuš

Peter

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN Motol

05.02.19

Kupková

Lucie

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

25.02.19

Květoň

Viktor

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

05.03.19

Lazar

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Katedra romanistiky FF OU

17.01.19

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Lokoč

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

09.05.19

Máca

Jan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

13.11.18

Macáková

Kateřina

Ing., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognozie

Katedra farmaceutické botaniky FaF UK

07.02.19

Malý

Josef

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

klinická a sociální farmacie

Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK

15.01.19

Mančal

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

FÚ MFF UK

20.05.19

Maršálek

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Dálného východu FF UK

23.08.18

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

PedF JU

21.05.19

Michalová

Květoslava

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

09.05.19

Musálek

Martin

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK

01.03.19

Mužáková

Monika

PhDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

15.11.18

Nevoral

Jan

Ing., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LFPL, Biomedicínské centrum

13.12.18

Novotný

Tomáš

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

01.02.19

Numerato

Dino

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Institut sociologických studií FSV UK

09.07.18

Ondřejek

Pavel

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

Katedra teorie práva a právních učení PF K

28.01.19

Parízek

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

09.05.19

Pomahačová

Renata

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Dětská klinika LF PL

22.01.19

Randák

Jan

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

18.06.18

Sádlová

Jovana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

parazitologie

Katedra parazitologie PřF UK

06.03.19

Schwarzová

Karolina

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

17.05.19

Setvín

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Institut of Applied Physics, Wien

12.04.19

Souček

Ondřej

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatriacká klinika 2.LF UK a FN Motol

05.02.19

Stará

Jana

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK

13.06.19

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Svoboda

David

Mgr., Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filosofie

Katedra filosofie KTF UK

14.06.18

Škulec

Roman

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK

11.04.19

Šmejkal

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK

20.05.19

Šouša

Jiří

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

Ústav právních dějin PF UK

18.10.18

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.18

Švabík

Kamil

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

19.11.18

Tomek 

Aleš

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a FN Motol

09.04.19

Tůma 

František

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK

27.06.18

Uher

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN

08.10.18

Vachata

Petr

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni

23.04.19

Vavřinková

Blanka

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice a UJEP

23.05.19

Vegrichtová

Barbora

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBI ČVUT

14.03.19

Vinkler

Michal

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK

27.02.19

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Vyhnálek

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

14.05.19

Zeleník

Karol

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL a chrirugie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava

20.08.18

Zikl

Pavel

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Ústav primární a preprimární edukace PedF Univerzita Hradec Králové

14.03.19

Zitko

Jan

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

11.02.19

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Zvěřová

Martina

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

psychiatrie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN; Nemocnice Na Homolce 

12.11.18




Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. srpnu 2019.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

zahájení řízení

Andrýs

Ctirad

doc. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

ÚKIA FN HK

08.11.18

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Bartoš

Aleš

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

26.11.18

Baxa

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Klinika zobrazovacích metod LF PL UK

28.05.19

Bělohlávek

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

17.10.18

Beran

Karel

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

PF UK

18.10.18

Blažek

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

22.11.18

Borská

Lenka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

patologická fyziologie

Ústav patologické fyziologie LF UK a FN HK

25.04.19

Bouda

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

gynekologie a porodnictví

24.08.19

Bureš

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

02.03.18

Cahlíková

Lucie

doc. Ing., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognozie

Katedra farmaceutické botaniky FaF UK

01.03.19

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Daum

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův patologický ústav LF UK a FN Plzeň

22.01.19

Doležal

Zdeněk

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

20.06.18

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Fischerová

Daniela

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

28.11.18

Grünerová-Lippertová

Marcela

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK a FNKV

18.05.17

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

Katedra trestního práva PF UK

25.10.17

Halaška

Michael

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

15.05.18

Hejna

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

soudní lékařství

Ústav soudního lékařství LF UK a FN HK

15.03.19

Heller

Jan

doc. MUDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK 

09.04.18

Hirsch

Ivan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

08.03.18

Holcová

Katarína

doc. RNDr., CSc., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

05.04.19

Honzík

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

10.05.18

Hůrka

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

18.10.18

Jelen

Karel

doc. PaedDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

12.07.18

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Kacerovský

Marian

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Porodnicko-gynekologická klinika FN HK

14.01.19

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kaška

Milan

doc. MUDr. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

Chirurgická klinika LF HK a FN HK

31.01.19

Kaška

Milan

doc. MUDr. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF HK a FN HK

31.01.19

Keil

Radan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol

05.03.19

Koldinská

Kristina

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

19.04.18

Konvalinka

Jan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Katedra biochemie PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

31.05.19

Kopecký

Martin

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

správní právo a správní věda

správní právo a správní věda

06.12.18

Kraml

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

22.08.18

Kremláček

Jan

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav patologické fyziologie LF UK a FN HK

06.03.19

Krhut

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

LFPL UK

12.04.19

Krištoufek

Ladislav

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

08.01.19

Kundrát

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ 

26.02.19

Kynický

Jindřich

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Mendelova univerzita v Brně

29.08.18

Laczó

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

02.10.18

Lebeda

Ondřej

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

nukleární medicína

Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

05.11.18

Malečková

Jitka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

28.08.18

Málek

Filip

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. interní klinika 3.LF UK a FNKV

22.03.19

Mára

Michal

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

12.04.18

Martínek

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie

12.06.19

Mašín

David

doc. RNDr., M.Phil, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK

08.02.19

Mathis

Kristián

doc. RNDr., Ph.D, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

12.02.19

Matolínová

Iva

doc. Mgr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

21.12.18

Münzbergová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

14.06.18

Navrátil

Tomáš

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

10.05.18

Neustupa

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK

12.03.18

Nováková

Lucie

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

05.11.18

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ondřej

Jan

doc. JUDr., CSc., DSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o.; PF UK

08.06.17

Ošťádal

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Nemocnice Na Homolce; Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

04.09.18

Pavlínek

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

14.02.19

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Petráček

Tomáš

doc. PhDr., Ph.D., Th.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

28.06.18

Prázný

Martin

doc. MUDr., CSc., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

05.04.18

Reif

Jiří

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmentální vědy

Ústav pro životní prostředí PřF UK

18.02.19

Reischig

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

LF PL UK

30.04.19

Robová

Helena

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

10.05.18

Selucká

Markéta

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF MU Brno

14.06.18

Shukurov

Andrey

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

KMF MFF UK

23.01.19

Smolej

Lukáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

25.05.17

Soukup

Viktor

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

07.06.19

Stehlík

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

08.02.19

Stellner

František

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra humanitních studií - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

23.11.18

Šedivý

Miroslav

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra historických věd FF ZČU

26.04.18

Štochl

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK

05.02.19

Vališ

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika.LF UK a FN HK

08.03.19

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vernerová

Zdeňka

doc. MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

patologie

Ústav patologie 3.LF UK a FNKV

30.08.18

Vondrová

Naďa

doc. RNDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

didaktika matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK

13.06.19

Wernisch

Martin

doc., Dr.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

07.05.19

Zacharov

Sergej

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN

31.05.19

Zachoval

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice; Urologická klinika 1.LF UK a VFN; Urologická klinika 3.LF UK a FNKV

05.04.18

Žárský

Viktor

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

14.06.18


 

 



Poslední změna: 15. červenec 2019 17:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám