Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. říjnu 2021.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Al-Hiti

Hikmet

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKE, Klinika kardiologie

20.04.21

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Angerová

Yvona

MUDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

25.08.20

Asavei

Maria Alina

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

14.05.21

Augustovičová

Lucie

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

KCHFO MFF UK

22.07.20

Bartoš

Robert

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FZS UJEP

08.03.21

Bezrouk

Aleš

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové

06.04.21

Bravená

Noemi

PhDr. ThDr. Mgr., Ph.D., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra praktické teologie HTF UK

07.07.21

Brodec

Jan

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

PF UK

20.12.20

Brožová

Hana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

24.06.21

Březinová

Helena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

germánské literatury

Ústav germánských studií FF UK

18.12.20

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.21

Coufalík

Pavel

RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

22.01.21

Černý

Robert

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

27.07.20

Černý

Karel

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra sociologie FHS UK

06.05.21

Činátl

Kamil

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

26.09.19

Chlan

Vojtěch

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

22.06.20

Damohorská

Pavl

ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK

19.01.21

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Historický ústav FF JUČB

20.02.21

Doudaki

Vagia

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSV UK

24.01.19

Dušek

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

Dvořák

Petr

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

UP Olomouc

01.12.20

Eichlerová

Kateřina

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo

Katedra obchodního práva PF UK

31.05.21

Feldmann

Andreas Emil

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

14.12.20

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Gallus

Petr

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

05.01.21

Gojda

Jan

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 3.LF UK a FN KV

08.02.21

Golec

Martin

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra historie UP Olomouc

14.12.20

Haberlová

Jana

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

dětská neurologie

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

15.06.21

Handl

Vladimír

JUDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

23.04.21

Hanuš

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

KMF MFF UK

13.01.21

Hauer

Lukáš

MUDr. et MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

30.01.20

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.19

Horák

Miroslav

RNDr. Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav jazykových a kulturních studií FRZMS MU Brno

30.09.20

Hrdina

Radim

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

23.04.21

Jakoubková Budilová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie FF UK

21.01.21

Jirsa

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

FF UK

23.07.20

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK

22.04.21

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Khalakhan

Ivan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

13.01.21

Knoll

Vilém

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

PF ZČU Plzeň

21.09.20

Kočková

Radka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN HK

02.02.21

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

05.06.20

Komrsková

Kateřina

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK, AVČR

27.01.21

Koreň

Ladislav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie a společenských věd FF UHK

23.07.20

Koucký

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

Kováčik

Andrej

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická technologie

Katedra farmaceutické technologie FaF UK

04.05.21

Králová Lesná

Ivana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

IKEM, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a ÚVN

05.05.21

Kučera

Dalibor

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Katedra psychologie PedF JUČB

12.01.21

Laššuthová

Petra

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

23.02.21

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Martínková

Lenka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU České Budějovice

25.09.19

Matějek

Jaromír

MUDr. ThLic., Ph.D. Th.D.

1. lékařská fakulta

bioetika

Ústav etiky a humanitních studií 3.LF UK

02.06.21

Míšek

Jiří

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

13.11.19

Mišterová

Ivona

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglického jazyka a literatury ZČU Plzeň

26.02.21

Mittag

Nicolas

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

NHÚ; CERGE

24.11.20

Molitor

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a NNB

08.03.21

Naxera

Vladimír

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

ZČU

26.02.21

Němec

Zbyněk

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

18.02.21

Nikolai

Tomáš

Mgr. et Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

O'Leary

Valerie

PhD.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky 3.LF UK

07.01.20

Ostřanský

Bronislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Orientální ústav AVČR, v.v.i.

30.09.19

Pavelek

Zbyšek

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

neurologie

Neurologická klinika LF UK a FN HK

06.04.21

Pivovarčíková

Kristýna

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

04.05.21

Psutka

Jindřich

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF ZČU

06.04.21

Riegl

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK, MO ČR

23.03.21

Rob

Filip

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 2.LF UK a FNB

15.12.20

Rusňák

Štěpán

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

oční lékařství

Oční klinika LF a FN Plzeň

01.06.21

Ryška

Pavel

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

Radiologická klinika LF a FN HK

01.06.21

Sekyrková

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

01.06.21

Smrž

Daniel

RNDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav imunologie 2.LFUK a FN Motol

23.02.21

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.19

Stěpanov

Alexandr

Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

oční lékařství

Oční klinika LF a FN Hradec Králové

01.06.21

Storchová

Lucie

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

10.09.21

Stránský

Josef

PhDr. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

22.06.20

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Suchánek

Drahomír

PhDr. ThLic., Th.D., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecní dějiny

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

04.06.21

Svatoň

Martin

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK v Plzni

01.04.21

Svobodová

Magdaléna

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

evropské právo

PF UK

13.06.21

Šaroch

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

13.01.21

Šída

Petr

PhDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra archeologie FF UHK

29.05.20

Šíma

Martin

PharmDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN

07.09.20

Šimík

Radek

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

28.01.21

Školoudík

Lukáš

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Klinika ORL LF UK a FN HK

06.04.21

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.18

Šuláková

Terezie

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

pediatrie

Klinika dětského lékařství FN Ostrava

01.06.21

Taimr

Pavel

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika gastroenterologie IKEM

13.05.21

Tarant

Zbyněk

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU

02.02.21

Téra

Michal

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra literární kultury a slavistiky FF UP

17.09.20

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra tělesné výchovy a sportu PedF JU

11.03.20

Třešková

Inka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

01.04.21

Válková

Veronika

MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav klinické a experimentální hematologie 1.LF UK a VFN

25.03.21

Vančura

Vlastimil

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vejnar

Benjamin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Veverka

Václav

Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

06.04.21

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

PedF JU ČB

04.08.21

Vymětal

Petr

Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politolotie

VŠE, ČVUT

15.10.20

Waschková Císařová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSS MU Brno

07.04.21

Zajíček

Robert

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV

05.02.21

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. řjnu 2021.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arenbergerová

Monika

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV

03.05.21

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Balaš

Vladimír

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

PF UK

10.02.21

Baldrian

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmetnální vědy

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

06.04.21

Bar

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika FN Ostrava

06.04.21

Bělovský

Petr

doc. JUDr., Dr.

Právnická fakulta

římské právo

Katedra právních dějin PF UK

19.01.21

Bílková

Veronika

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

PF UK; Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

27.11.20

Brábek

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

PřF UK

30.01.20

Bronský

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

09.07.20

Büchler

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a Thomayerova nemocnice

02.06.21

Cvrček

Václav

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF UK, ČVUT Praha

08.03.21

Cvrčková

Fatima

doc. RNDr., Dr. Dr.rer.nat.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

PřF UK

08.04.21

Čapek

Filip

doc., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

27.05.21

Čech

Radek

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF OU

26.05.21

Čermák

Petr

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských studií FF UK

17.02.20

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Doležalová

Lucie

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK; FHS UK

08.09.20

Doležalová

Antonie

doc. PhDr. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

14.04.21

Durila

Miroslav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

23.09.20

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Elischer

David

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

26.04.21

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Froněk

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika transplantační chirurgie IKEM

18.06.21

Gabrhelík

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha

12.04.21

Gallovič

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

geofyzika

Katedra geofyziky MFF UK

13.01.20

Grus

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN Praha

18.06.21

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

25.05.20

Hábl

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky a psychologie PedF UH

17.06.21

Handrlica

Jakub

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

správní právo a správní věda

správní právo a správní věda

15.12.20

Havránek

Tomáš

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

02.12.20

Hill

James

doc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

29.05.20

Hladík

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

15.11.20

Hofmannová

Helena

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK, Ústavní soud ČR

21.05.20

Hubálek Kalbáčová

Marie

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

19.05.21

Hucl

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN; IKEM

10.06.20

Huth

Radan

doc. RNDr., DrSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.; PřF UK

16.10.20

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Jirsová

Kateřina

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN Praha

10.06.20

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kejak

Michal

doc. Ing., M.A., CSc.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE-EI

31.05.21

Kobesová

Alena

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK 

18.05.21

Kočovský

Pavel

Ing., CSc.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.; FaF UK

09.07.20

Kolman

Vojtěch

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK; Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

26.08.20

Košťák

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK; Fakulta žiovtního prostředí ČZU

22.10.19

Kotek

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UK  

10.09.20

Krejčiřík

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

FJFI ČVUT Praha

03.10.19

Kryštof

Vladimír

doc. RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra experimentální biologie PřF UP Olomouc

05.05.21

Kučerová

Judita

doc. PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

hudební teorie a pedagogika

Pedagogická fakulta MU Brno

05.12.19

Kuncová

Jitka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF UK v Plzni

23.04.21

Kundrát

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ 

26.02.19

Lambert

Lukáš

doc. MUDr. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN

31.08.20

Lišková

Petra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.LF UK a VFN; Oční klinika 1.LF UK a VFN

07.09.20

Maixnerová

Dita

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

05.05.21

Mašek

Karel

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

22.06.20

Melenovský

Vojtěch

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika kardiologie; II. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.02.20

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ottová

Michaela

doc. PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

dějiny křesťanského umění

13.01.21

Páral

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

18.06.20

Pavúk

Peter

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro klasickou archeologie FF UK

27.05.21

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Pešek

Ondřej

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

FF JU České Budějovice 

02.12.20

Rulíšek

Lubomír

doc. Mgr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

23.04.21

Ryantová

Marie

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

FF JU České Budějovice; Ústav archivnictví a pomocných věd historických; Historický ústav AV ČR, v.v.i.

28.07.21

Ryšlavá

Helena

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

PřF UK

30.06.20

Salač

Josef

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

PF UK; PA ČR

21.12.20

Scheu

Harald Christian

doc. Mag.phil. Dr. iur., Ph.D.

Právnická fakulta

evropské právo

PF UK

25.04.19

Staněk

David

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

17.07.20

Stolz

Alan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol; III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

09.10.20

Stopka

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

01.12.20

Štěpánek

Miroslav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK

30.01.20

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vevera

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

psychiatrie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN, Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň

08.03.21

Voldřichová Beránková

Eva

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Ústav románských studií FF UK

27.05.21

Volín

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Fonetický ústav FF

15.02.21

Vondrášek

Jiří

doc RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

03.02.21

Weiss

Tomáš

doc. Mgr., M.A., Ph.D.

Faulta sociálních věd

mezinárodní teoritoriální studia

FSV UK

25.05.21

Zach

Petr

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

anatomie, histologie a embryologie

Anatomický ústav 3.LF UK

02.09.20

Zemánek

Petr

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

lingvistika konkrétního jazyka Asie

PF UK

12.08.20Poslední změna: 20. září 2021 17:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám