Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. květnu 2024.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Baumanová

Monika

M.A, Ph.D.

Filzofická fakulta

archeologie

FF ZČU

27.03.2023

Belda

Michal

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Fyzika atmosféry, meterologie a klimatologie

KFA MFF UK

15.12.2023

Bielčiková

Zuzana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

01.09.2023

Bobek

Jan

RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1.LF UK a VFN Praha

20.11.2023

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.2021

Carson

Erin Claire

Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - numerická a výpočtová matematika

KNM MFF UK

07.11.2023

Cvik

Daniela

JUDr. Ing., Ph.D. et Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

Katedra práva ČZU Praha

02.01.2024

Černý

Marcel

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíé FF UK

31.08.2022

Daďová

Klára

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

29.02.2024

De Santis

Daniele

Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

18.10.2022

Doboš

Bohumil

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

24.08.2023

Dohnal

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

KFPP MFF UK

02.11.2023

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Historický ústav FF JČU České Budějovice

15.11.2022

Drápal

Jakub

JUDr., M.Phil., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

PF UK; Ústav státu a práva AVČR, v.v.i.

03.11.2023

Dvořák

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

MFF UK

02.11.2023

East

Barbora

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

19.04.2023

Endlicher

René

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie LF HK UK

15.06.2023

Fík

Zdeněk

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL 1.LF UK a FN Motol

22.01.2024

Frolík

Jan

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

archeologie

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Ústav historických věd FF UP

31.08.2023

Futera

Zdeněk

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

PřF JÚ ČB

15.12.2023

Göloglu

Faruk

Dr.rer.nat.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

MFF UK

24.03.2023

Golovko

Roman

Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - geometrie, topologie a globální analýza

MÚ UK MFF UK

09.01.2024

Gráf

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

27.02.2024

Hajská

Markéta

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

FF UK

14.11.2023

Hanák

Jakub

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právo životního prostředí

PF MU Brno

21.02.2023

Hanus

Martin

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika přírodovědných a environmentálních oborů

PřF UK

22.09.2023

Hasmanová Marhánková

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra sociologie FSV UK

08.09.2023

Helan

Pavel

ThDr. Mgr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK

29.03.2023

Holubec

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Teoretická fyzika

KMF MFF UK

02.11.2023

Hulíková Tesárková

Klára

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

demografie

PřF UK

12.01.2024

Jiřík

Vítězslav

RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Centrum epidemiologického výzkumu LF OU

09.06.2023

Jordà

Merixtell Alberich

Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

14.02.2024

Josková

Lucie

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo

Katedra obchodního práva PF UK

27.09.2023

Jouklová

Nela

MDDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN HK

06.02.2024

Kabáth

Petr

Dipl.-Phys.,  Dr.rer.nat.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

05.04.2023

Kácovský

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

KDF MFF UK

15.12.2023

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK

22.04.2021

Kazharski

Aliaksei

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

15.08.2023

Kitzlerová

Eva

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

psychiatrie

Psychiatrická klinbika 1.LF UK a VFN Praha

09.11.2023

Klímek

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

06.12.2023

Klimeš

David

Mgr., Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

IKSŽ FSV UK

18.08.2023

Klimeš

Jiří

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

KCHFO MFF UK

18.01.2024

Klocperk

Adam

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

18.12.2023

Knapp

František

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Částicová a jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

02.11.2023

Kolařík

Miroslav

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

19.12.2022

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK

19.09.2023

Kolinko

Yaroslav

Mgr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

17.01.2024

Kolmašová

Šárka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

24.05.2023

Koura

Jan

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Ústav světových dějin FF UK

20.09.2023

Kousal

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

MFF UK

03.01.2024

Kraft

Stanislav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

JÚ ČB

28.02.2023

Krátká

Lenka

PhDr. Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.; FHS UK

08.02.2024

Kratochvílová

Dana

PhDr., Ph.D.

Filzofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK

31.05.2023

Kubátová

Hana

M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

03.11.2023

Kučerová

Barbora

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol

01.11.2023

Kulichová

Jana

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

PřF UK

29.06.2023

Kvašňák

Eugen

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK

06.02.2024

Lenart

Jan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

PřF OU

31.05.2023

Lenčo

Juraj

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

13.02.2024

Machek

David

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

28.12.2023

Markus

Radvan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

literatury a kultury anglofonních zemí

Ústav angolofonních literatur a kultur FF UK

29.02.2024

Materna

Ondřej

MUDr., Ph.D.

2.lékařská fakulta

pediatrie

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN Motol

31.10.2023

Milička

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

25.11.2022

Milota

Tomáš

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

31.10.2023

Móciková

Heidi

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Hematologická klinika 3.LF UK a FNKV

29.12.2023

Müller

Richard

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Vysoká škola kreativní komunikace; New York Univeristy in Prague

01.03.2022

Nespěšná Hamsíková

Magdaléna

PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

KTF UK

05.05.2023

Paraskevopoulos

Georgis

Dr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra farmaceutické technologie FaF UK

26.04.2024

Parízek

Michal

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK

11.04.2023

Perutka

Lukáš

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

iberoamerikanistika

Katedra historie FF UP Olomouc

22.03.2024

Pilát

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace

KTIML MFF UK

06.12.2023

Pokladníková

Jitka

PharmDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

FaF UK

30.11.2023

Poláková

Dora

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Ústav románských studií FF UK

22.08.2023

Profant

Oliver

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL 3.LF a FNKV

08.09.2023

Prokop

Josef

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

FF JČÚ

18.10.2023

Pullmanová

Petra

Mgr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská biofyzika

Katedra biofyziky a fyzikální chemie FaF UK

02.04.2024

Riad

Abanoub

Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav veřejného zdraví LF MU Brno

06.10.2023

Rokyta

Jan

ThDr., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Univerzita Pardubice

23.01.2024

Rudwick

Stephanie

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Univerzita Hradec Králové

07.02.2022

Sedláček

Miroslav

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

16.11.2023

Sedláková

Renáta

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

KKS CMTF UP

23.04.2023

Schalek

Petr

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL 3.LF a FNKV

13.10.2023

Slanina

Tomáš

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a PřF UK

14.12.2023

Slavíková

Lenka

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

28.11.2023

Sloboda

Marián

Mgr., Ph.D.

Filzofická fakulta

lingvistika

Katedra středoevropských studií FF UK

20.04.2023

Slováková

Marcela

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

FCHT UP

19.04.2023

Solař

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

KMF MFF UK

28.12.2023

Staněk

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

KDM MFF UK

02.11.2023

Stránský

Pavel

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Teoretická fyzika

ÚČJF MFF UK

02.11.2023

Svobodová

Zuzana

PhDr. Bc., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra učitelství HTF UK

26.10.2022

Šámal

Vladimír

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologické odd. Krajské nemocnice Liberec

04.04.2023

Ševčíková

Magda

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

27.09.2023

Šimánek

Václav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Chirurgická klinika LF UK v Plzni

09.02.2024

Tomšej

Jakub

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PF UK

08.04.2024

Tymofejeva

Alla Valerijivna

JUDr., Mgr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezirnárodní právo

PF UK

09.02.2024

Tyomkyn

Mykhaylo

Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace

Katedra aplikované matematiky MFF UK

06.12.2023

Urban

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra sociologie FSV UK; Centrum pro otázky životního prostředí UK; Ústav pro výzkum globální změny AVČR

08.09.2023

Vodák

Rostislav

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické a počítačové modelování

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky MFF UK

22.01.2024

Zeman

Daniel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

7.2.2024

Zikánová

Šárka

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

MFF UK

26.09.2023

Zourek

Michal

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

iberoamerikanistika

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendovala Univerzita v Brně

22.01.2024

Zvírotský

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

30.05.2022

Žíla

Ondřej

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

IMS FSV UK

15.12.2023

Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. květnu 2024.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arkhanhelska

Alla

doc., DrSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra slavistiky FF UP Olomouc

08.03.2022

Barto

Libor

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

14.09.2023

Bauer

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

09.08.2022

Belas

Eduard

doc. Ing., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

kvantová optika a optoelektronika

FÚ MFF UK

02.11.2023

Bouček

Jana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika otorhinolaryngologie a chrirugie hlavy a krku 1.LF a FN Motol

24.11.2023

Burgetová

Andrea

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiologická klinika 1.LF UK a VFN

09.01.2023

Buzalka

Juraj

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FSE Uko Bratislava, Slov.rep.

21.04.2023

Celec

Peter

doc. MUDr. Ing. RNDr., DrSc.

1. lékařská fakulta

patologická fyziologie

Ústav molekulární biomedicíny, Ústav patologické fyziologie LF UK v Bratislavě

25.10.2023

Čada

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika uční, nostní, krční 2.LF UK a FN Motol

26.04.2023

Fiala

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radiologická klinika LF UK v Plzni

05.12.2022

Fiala

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace 

KAM MFF UK

06.12.2023

Froňková

Eva

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol 

14.11.2023

Gyepes

Róbert

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UK a ÚFCH

13.01.2023

Hagovská

Magdaléna

doc. PhDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitáci UPJŠ LF a UNLP v Kočiciach, Slov.rep.

13.06.2023

Havel 

Dalibor

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU

24.01.2023

Havlíček

Jan

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK, NÚDZ

21.04.2023

Holubec 

Stanislav

doc. PhDr., Ph.D. et Ph.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Katedra občanské výchovy PedF JU, Historický ústav AV ČR, v.v.i.

02.04.2024

Hrdý

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

03.08.2023

Hulva

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

20.06.2022

Janský

Petr

doc., M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

18.01.2023

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

10.11.2022

Jirák

Daniel

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK

23.09.2022

Kacířová

Ivana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav klinické farmakologie LF OU Ostrava

20.10.2023

Knobloch

Petr

doc. Mgr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - numerická a výpočtová matematika

KNM MFF UK

03.11.2023

Kohout

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 3.LF UK a FNKV

15.10.2023

Komárek

Arnošt

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

KPMS MFF UK

02.11.2023

Korab-Karpowicz

Wlodzimierz Julian

dr.hab., M.E., Ph.L., D.Phil., D.Hab.

Filozofická fakulta

filozofie

Collegium Humanum, Anglo-americká VŠ

04.01.2024

Kovárník

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

Vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.01.2023

Krtička

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Částicová a jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

02.11.2023

Kubizňák

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

02.11.2023

Liščák

Roman

doc. MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Odd. sterotaktické a radiační neurochirurgie NNH

08.09.2023

Liška

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

PF UK; ZČU; Česká spořitelna, a.s.

12.12.2021

Magner

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.LF UK a VFN Praha

10.01.2024

Mizera

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika – Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

KPMS MFF UK

02.11.2023

Mynářová

Jana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

05.05.2022

Noble

Timothy

doc., PhD.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

18.08.2023

Novák

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav imunologie a klinické biochemie 3.LF UK

29.12.2023

Numerato

Dino

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

ISS FSV UK

06.10.2023

Pittner

Jiří

doc. Mgr., Dr.rer.nat.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

20.12.2022

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.2021

Pojar

Marek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

04.04.2023

Průhová

Štěpánka

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

25.04.2023

Radvan

Michal

doc. JUDr. Ing., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

PF MU Brno

10.01.2023

Reiterová

Jana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Nefrologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

15.11.2023

Rušavý

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni

22.09.2023

Skarnitzl

Radek

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Fonetický ústav FF UK

12.12.2023

Smolík

Filip

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UK

12.08.2023

Souček

Pavel

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Laboratoř toxikogenomiky, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ

26.07.2022

Soukup

Martin

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FSV UK; FF UP

18.10.2023

Stibůrková

Blanka

doc. Ing., Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Revmatologický ústav, Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

10.10.2023

Studený

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Oftalmologická klinika 3.LF UK a FNKV

24.2.023

Suchánek

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN HK

03.10.2023

Šedý

Jiří

doc. MDDr. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie 2.LF UK

19.09.2023

Šín

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Oční klinika 1.LF UK a ÚVN

02.02.2024

Šteffl

Michal

doc. Mgr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

19.12.2023

Štefko

Martin

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PF UK

09.11.2023

Štichauer

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK a Ústav romanistiky FF JČU

10.01.2023

Šubrt

Jiří

doc. PhDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK a FF UK

10.05.2022

Švabík

Kamil 

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1.LF UK a VFN Praha

08.02.2024

Tancer

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace 

KAM MFF UK

06.12.2023

Trnka

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3.LF UK

20.06.2023

Tuček

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika ortopedie 1.LF UK a ÚVN

09.10.2023

Uhlík

Filip

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

21.04.2023

Vachtenheim

Jiří

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Praha

15.11.2023

Vymazal

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

24.05.2023

Vymazalová

Hana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

egyptologie

Český egyptologický ústav FF UK

30.01.2024

Wichterle

Dan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; II. interní klinika 1.LF UK a VFN

23.11.2022

Wilkie

Alexander

doc.. Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

ÚČJF MFF UK

06.12.2023

Zdražilová Dubská

Lenka

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Farmakologický ústav LF MU a Katedra laboratorních metod LF MU

17.02.2023

Žabokrtský

Zdeněk

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

21.11.2022


Poslední změna: 2. květen 2024 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám