Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. říjnu 2020.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Augustovičová

Lucie

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

KCHFO MFF UK

22.07.20

Bednář

František

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

III. interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

26.05.20

Brisku

Adrian

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK; Anglo-American University Prague; Ilia University Tbilisi

24.11.19

Bulíček

Miroslav

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

05.06.19

Burget

Filip

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

I. chrirugická klinika 1.LF UK a VFN

27.11.19

Carva

Karel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

10.06.19

Činátl

Kamil

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

26.09.19

Chlan

Vojtěch

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

22.06.20

Chromý

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

01.08.19

Chytrý

Vlastimil

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

didaktika matematiky

Katedra preprimárníího a primárního vzdělávání UJEP

27.02.20

Cúth

Marek

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Čada

Zdeněk

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN Motol

13.11.19

Čermáková

Pavla

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK

20.05.20

Červenková

Denisa

ThLic. Mgr., Th.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

KTF UK

20.12.19

Dosedlová

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Psychologický ústav FF MU

11.05.19

Doudaki

Vagia

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSV UK

24.01.19

Dvořák

Petr

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

RDG FN HK

12.09.19

Fabbrizio

Allesandro

dr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

14.01.20

Filková

Mária

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

15.06.20

Franeková

Janka

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav imunologie a klinické biochemie 3.LF UK; IKEM

10.06.20

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Fulín

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika 1.LF a FN Motol

10.06.20

Galovcová

Ingrid

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

25.05.20

Girman

Peter

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika diabetologie IKEM

09.03.20

Hauer

Lukáš

MUDr. et MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

30.01.20

Heger

Zbyněk

Mgr.,  Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Mendelova univerzita v Brně; Vysoké učení technické v Brně

05.03.20

Heneberg

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

3.LF UK

02.11.18

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.19

Hoksza

David

RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

informatika - softwarové systémy

KSI MMF UK

23.09.19

Holečková

Irena

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika FN Plzeň

11.02.20

Holzhauser

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Ústav učitelství a humanitních věd VŠCHT Praha

09.05.19

Hrdý

Jiří

RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1.LF UK

11.09.19

Hrubý

Martin

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

VŠCHT; UK; Ústav makromolekulární chemie AVČR,v.v.i.

29.08.19

Hubička

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

30.09.19

Janíčková Žďárská

Denisa

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

11.02.20

Ježková

Jana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

06.11.19

Jiřík

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Prácheňské muzeum v Písku

20.03.19

Juklová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie PedF UHK

05.12.19

Kaiser

Radek

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

10.06.20

Kala

Vítězslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

27.01.20

Kalinová

Markéta

RNDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK

05.09.19

Kališová

Lucie

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

psychiatrie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

30.09.19

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kapička

Marek

Ph.D.

Filozofická fakulta

ekonomické teorie

CERGE UK; NHÚ AV ČR, v.v.i.

19.06.19

Kaplan

Aleš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra atletiky FTVS UK

08.03.19

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Klimsza

Lucjan

PhDr. ThDr., PhD.

Pedagogická fakulta

filozofie

Vysoká škola báňská TU v Ostravě

05.12.19

Kolář

František

PhDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

12.02.18

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Kolmaš

Michal

Mgr.,  Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Metropolitní univerzita Praha

04.03.20

Krásný

Libor

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

14.12.18

Krekulová

Laura

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

04.03.20

Kruliš

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

27.09.19

Kubeš

Jiří

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Ústav radiační onkologie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

29.11.19

Kubík

Viktor

PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

KTF UK

06.01.20

Kudrna

Jan

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK; Policejní akademie ČR

09.09.19

Květoň

Viktor

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

05.03.19

Lacková

Lucia

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra pedagogické a školní psychologie PedF OU

27.02.20

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Mahelková

Gabriela

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

oftalmologie

Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol

07.01.20

Malinský

Michal

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

14.02.20

Mareš

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

didaktika a historie matematiky a informatiky

KAM MFF UK

24.02.20

Merhaut

Luboš

PaedDr., CSc.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

16.12.19

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

PedF JU

21.05.19

Mikšovský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteolorologie

KFA MFF UK; ÚVGZ AV ČR, v.v.i.

25.10.19

Míšek

Jiří

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

13.11.19

Móciková

Heidi

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní hematologická klinika 3.LF UK a FNKV

20.04.20

Morávek

Jakub

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

PF UK

17.10.19

O'Leary

Valerie

PhD.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky 3.LF UK

07.01.20

Opanasenko

Maksym

CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

02.10.19

Ostřanský

Bronislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Orientální ústav AVČR, v.v.i.

30.09.19

Pacovský

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologická klinika FN HK

12.09.19

Pospíšilová

Tereza

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK

10.07.19

Raupach

Jan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

Angio-intervenční odd RDG kliniky

12.09.19

Ritter

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

29.08.19

Rusek

Martin

PhDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK

20.05.19

Rybák

David

Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

filozofie

Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK

24.10.19

Schmoranzer

David

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

30.09.19

Sekyrková

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

16.05.19

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.19

Stibůrková

Blanka

Ing. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Revmatologický ústav; Klinika dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

11.12.19

Stránský

Josef

PhDr. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

22.06.20

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Špaček

Miroslav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN Praha

06.05.20

Šrámková

Lucie

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

09.06.20

Šustková

Magdaléna

PharmDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Ústav farmakologie 3.LF UK

20.01.20

Trültzsch-Wijnen

Christine W.

Mag. Dr.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, Rakousko

14.10.19

Vaněk

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

29.01.20

Vejnar

Benjamin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Velímský

Jakub

RNDr., Ph.D.

Farnaceutická fakulta v Hradci Králové

geofyzika

KG MFF UK

12.07.19

Vidová Hladká

Barbora

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

16.08.19

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Wilkie

Alexander

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSVI MFF UK

01.06.20

Zeman

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni

12.09.19

Zilcher

Ladislav

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra speciální a sociálná pedagogiky PedF UJEP

24.10.19

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Žofka

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

27.01.20 


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. říjnu 2020.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Adamcová

Michaela

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF HK UK

12.09.19

Aslan (Souleimanov)

Emin

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Ústav mezinárodních vztahů

03.11.19

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Baxa

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod LF PL UK

28.05.19

Beneš

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň

06.01.20

Boháč

Radim

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

Právnická fakulta UK

07.02.20

Bosáková

Zuzana

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

24.09.19

Brábek

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

PřF UK

30.01.20

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

25.05.20

Hofmannová

Helena

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK, Ústavní soud ČR

21.05.20

Holcová

Katarína

doc. RNDr., CSc., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

05.04.19

Hrabák

Jaroslav

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav mikrobiologie LFP UK

11.09.19

Hrušák

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

12.05.20

Hucl

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN; IKEM

10.06.20

Hůrka

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

18.10.18

Janoušek

Vojtěch

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

16.12.19

Jansa

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 1.LF UK a VFN

18.12.19

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Jirsová

Kateřina

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN Praha

10.06.20

Jurčo

Branislav

doc. Ing., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - geometorie a topologie

MÚ MFF UK

09.09.19

Kalbáčová Vejpravová

Jana

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

22.08.19

Kalina

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

24.03.20

Kališ

Vladimír

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni

24.09.19

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Keil

Radan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol

05.03.19

Klener

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. interní klinika - hematologie 1.LF UK a VFN Praha

11.09.19

Konvalinka

Jan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Katedra biochemie PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

31.05.19

Kopecký

Martin

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

správní právo a správní věda

správní právo a správní věda

06.12.18

Košťák

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK; Fakulta žiovtního prostředí ČZU

22.10.19

Krejčiřík

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

FJFI ČVUT Praha

03.10.19

Krhut

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

LFPL UK

12.04.19

Krofta

Ladislav

doc. MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Ústav pro péči o matku a dítě

23.10.19

Kučerová

Judita

doc. PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

hudební teorie a pedagogika

Pedagogická fakulta MU Brno

05.12.19

Kundrát

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ

26.02.19

Liška

Václav

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

01.10.19

Macková

Alena

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

PF UK; CEVRO Institut

17.05.19

Malý

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

chirurgie

IKEM - klinika kardiovaskulární chirurgie

12.05.20

Martínek

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie

12.06.19

Mašek

Karel

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

22.06.20

Mašín

David

doc. RNDr., M.Phil, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK

08.02.19

Melenovský

Vojtěch

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika kardiologie; II. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.02.20

Mladěnka

Přemysl

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

humánní a veterinární farmakologie

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

15.01.20

Moláček

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

23.10.19

Mosinger

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UK; AVČR, v.v.i.

28.06.19

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Osmančík

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

III. interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

10.06.20

Otáhal

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patofyziologie

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

15.10.19

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Reif

Jiří

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmentální vědy

Ústav pro životní prostředí PřF UK

18.02.19

Skála-Rosenbaum

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV

09.04.20

Soukup

Viktor

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

07.06.19

Stehlík

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

08.02.19

Stellner

František

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra humanitních studií - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

23.11.18

Svozílková

Petra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Oční klinika 1.LF UK a VFN

30.09.19

Šmejkal

Karel

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognosie

Ústav přírodních léčiv FaF VFU Brno

10.09.19

Šponer

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika LF UK a FN HK

30.10.19

Štěpánek

Miroslav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK

30.01.20

Štochl

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK

05.02.19

Trejtnar

František

doc. PharmDr., CSc.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

humánní a veterinární farmakologie

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

08.11.19

Uher

David

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika konkrétního jazyka Asie

Katedra asijských studií FF UP Olomouc

10.09.19

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vetchý

David

doc. PharmDr. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická technologie

Ústav technologie léků FaF VFU Brno

11.05.20

Vokurka

Martin

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

patologická fyziologie

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

11.11.19

Vondrová

Naďa

doc. RNDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

didaktika matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK

13.06.19

Vyskočil

Vlastimil

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

24.09.19

Wernisch

Martin

doc., Dr.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

07.05.19

Wintr

Jan

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filosofie a sociologie práva

PF UK

28.05.19

Zacharov

Sergej

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN

31.05.19

Žák

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

20.06.19


Poslední změna: 22. říjen 2020 18:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám