Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. červnu 2023.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Augustinková

Lucie

Mgr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

Odborný asistent na katedře městského inženýrství Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě

03.05.22

Bargár

Pavol

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

24.03.23

Baumanová

Monika

M.A, Ph.D.

Filzofická fakulta

archeologie

FF ZČU

27.03.23

Belda

Michal

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

21.11.22

Bohuslav

Lukáš

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

22.02.23

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.21

Čedíková

Miroslava

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF UK v Plzni

17.01.23

Černý

Karel

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra sociologie FHS UK

06.05.21

Černý

Marcel

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíé FF UK

31.08.22

Daniel

Ondřej

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové a obecné dějiny

Ústav světových dějin FF UK

31.10.22

De Santis

Daniele

Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

18.10.22

Dohnal

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

24.10.22

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Historický ústav FF JČU České Budějovice 

15.11.22

Dvořák

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

MFF UK

19.12.22

Fišer

Karel

RNDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav bioinformatiky 2.LF UK

07.03.23

Franková

Martina

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právo životního prostředí

PF UK

22.02.23

Goliáš

Viktor

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

30.06.22

Göloglu

Faruk

Dr.rer.nat.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

MFF UK

24.03.23

Grajciar

Lukáš

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

27.01.23

Guasti

Petra

PhDr., M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.11.21

Hartman

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ UK

28.07.22

Haruštiak

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

17.10.22

Helan

Pavel

ThDr. Mgr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK

29.03.23

Horstkotte

Burkhard

Dr.

Farmaceutická fakulta v Hradcin Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

02.02.23

Hrbáč

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurologická klinika FNO a Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

23.11.22

Hubka

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

GPK 1.LF UK a FNB

18.10.22

Chmelík

Marek

Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Katedra medicínsko-technických oborů FZO Prešovská univerzita, Slovenská republika

05.08.22

Jaroš

Filip

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

Filozofie

Katedra filosofie a společenských věd FF UHK

16.11.22

Jeníček

Michal

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

PřF UK

28.02.23

Ježek

Karel

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

18.01.23

Johánek 

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

MFF UK

31.05.22

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK 

22.04.21

Klímek

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

29.08.22

Knapp

František

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

24.10.22

Kohoutek

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK, Centrum pro studium VŠ, v.v.i.

12.04.22

Kolařík 

Miroslav

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

19.12.22

Korčáková

Daniela

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

AÚ UK

24.02.22

Kousal

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MFF UK

22.12.22

Kozák

Martin

RNDr., Ph.D. 

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

KCHFO MFF UK

14.02.22

Kraft

Stanislav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

JÚ ČB

28.02.23

Kruseová

Jarmila

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

onkologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

20.09.22

Lízrová

Jana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

11.11.22

Luef

Eva Maria

M.A., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

06.01.22

Lukavský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra psychologie FF UK

14.12.21

Maciak

Matúš

RNDr., Ph.D., M.Sc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KCHFO MFF UK

14.02.22

Májovský

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

13.01.23

Martinková

Patrícia

RNDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

18.10.22

Matějčková

Tereza

Mgr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

21.12.21

Matoušek

Petr

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Klinika ORL FN Ostrava

04.04.23

Merhaut

Marek

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

PedF UK; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

07.12.21

Mezian

Kamál

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

14.12.21

Milička

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

25.11.22

Mistrík

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

MFF UK

31.05.22

Mudrochová

Radka

Mgr. et Mgr.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK; FF ZČU

17.03.22

Müller

Richard

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Vysoká škola kreativní komunikace; New York Univeristy in Prague

01.03.22

Nagy

Stanislav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.01.23

Nekolová

Jana

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

oční lékařství

Oční klinika LF UK a FN HK

07.02.23

Němec

Pavel

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

21.12.22

Niubo

Marc

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

hudební věda

Ústav hudební vědy FF UK; NKČR

31.03.22

Novák

Jiří

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

19.11.21

Otčenášek

Jaroslav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.06.22

Pánková

Alexandra

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN

17.10.22

Pátková

Jana

PhDr., Ph.D.

Filzofická fakulta

slavistika

Katedra středoevropských studií FF UK

24.04.23

Pilát

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

24.10.22

Pospíšil

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

20.12.21

Průša

Vít

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ UK

12.10.22

Půtová

Barbora

PhDr., Ph.D. et Ph.D. et Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Ústav etnologie FF UK

27.06.22

Richter

Igor

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a FTN

09.12.22

Rohlíková

Lucie

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra výpočetní a didaktické techniky PedF ZČU

25.11.23

Roubíček

Tomáš

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

FZS TUL; Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

23.11.22

Roučka

Štěpán

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

20.12.21

Rubáš

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

30.09.22

Rudwick

Stephanie

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Univerzita Hradec Králové

07.02.22

Řezníček

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

09.01.23

Říčan

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PedF UJEP

21.11.22

Sloboda

Marián

Mgr., Ph.D.

Filzofická fakulta

lingvistika

Katedra středoevropských studií FF UK

20.04.23

Sokolová

Romana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.

28.11.22

Souček

Ondřej

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ MFF UK

18.10.22

Střížová

Zuzana 

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

07.02.23

Svítek

Otakar

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

21.10.22

Svoboda

Tomáš

PhDr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

30.09.22

Svobodová

Zuzana

PhDr. Bc., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra učitelství HTF UK

26.10.22

Šámal

Vladimír

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologické odd. Krajské nemocnice Liberec

04.04.23

Šisler

Vít

Mgr. et Mgr.,, Ph.D.

Filozofická fakulta

informační vědy a knižní kultura

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK; IKSŽ FSV

04.07.22

Šloufová

Ivana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

15.09.22

Špunda

Rudolf

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN Praha

20.12.22

Štefan

Ivo

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

24.11.22

Švarc

Robert

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

MFF UK

25.05.22

Tachezy

Ruth

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

PřF UK; BIOCEV; ZÚ Ostrava

03.03.23

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

JÚ ČB

30.11.22

Tropek

Robert

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; PřF UK

24.08.22

Trubač

Jakub

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

25.07.22

Tyomkyn

Mykhaylo

Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

Katedra aplikované matematiky MFF UK

05.04.23

Tyrpekl

Václav

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF Uk a ÚJV Řež, a.s.

18.03.23

Uličná

Klára

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra anglického jazyka PedF UK

10.04.23

Vágner

Michal

pplk. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

02.02.23

Vlachová

Viktorie

RNDr., DrSc.

Přírodovědecká fakulta

fyziologie živočichů

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.

08.09.22

Vočka

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

01.12.22

Vočka

Micha

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

01.12.22

Vorochta

Michael

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

06.12.22

Vostrý

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

PedF UJEP

10.11.22

Zápal

Jan

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; NHÚ AV ČR, v.v.i.

30.09.22

Zápotocký

Michal

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

onkologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

11.10.22

Zogala

David

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

nukleární medicína

Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN Praha

14.12.22

Zvírotský

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

30.05.22


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. červnu 2023.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arkhanhelska

Alla

doc., DrSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra slavistiky FF UP Olomouc

08.03.2022

Balogová

Soňa

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neukleární medicína

Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty

25.03.2022

Bauer

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

09.08.2022

Belas

Eduard

doc. Ing., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

FÚ MFF UK

01.03.2023

Bezdíček

Ondřej

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.03.2022

Bielaszewska

Martina

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

SZÚ, Praha

23.09.2022

Burgetová

Andrea

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiologická klinika 1.LF UK a VFN

09.01.2023

Čečka

Filip

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FNHK

05.04.2022

Davídek

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

22.03.2022

Drozd

Zdeněk

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KDF MFF UK

31.05.2022

Duška

František

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV

21.09.2022

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.2020

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.2013

Fiala

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radiologická klinika LF UK v Plzni

05.12.2022

Gyepes

Róbert

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UK a ÚFCH

13.01.2023

Havel 

Dalibor

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU

24.01.2023

Havránek

Štěpán

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.10.2022

Horáková

Dana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

17.10.2022

Hulva

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

20.06.2022

Chmel

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

07.06.2022

Janota

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

13.09.2022

Janský

Petr

doc., M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

18.01.2023

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

10.11.2022

Jirák

Daniel

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK

23.09.2022

Kampf

Karol

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

18.01.2022

Kovárník

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

Vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.01.2023

Králová

Kateřina

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

25.11.2021

Krtička

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

05.01.2023

Kubizňák

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

01.03.2023

Lemeškin

Ilja

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Ústav východoevropských studií FF UK

01.02.2023

Lipina

Radim

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

05.04.2022

Liška

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

PF UK; ZČU; Česká spořitelna, a.s.

12.12.2021

Martínková

Markéta

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

PřF UK

31.05.2022

Miizera

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

31.05.2022

Mírka

Hynek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

30.05.2022

Mynářová

Jana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

05.05.2022

Němec

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

18.01.2022

Novotný

Josef

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK a Úřad vlády ČR

17.08.2022

Ouředníček

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK

18.08.2022

Pavlišta

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

25.03.2022

Pittner

Jiří

doc. Mgr., Dr.rer.nat.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

20.12.2022

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.2021

Pojar

Marek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

04.04.2023

Radvan

Michal

doc. JUDr. Ing., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

PF MU Brno

10.01.2023

Rusina

Robert

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 3.LF UK a FTN

03.10.2022

Řasová

Kamila

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a FNKV

07.04.2022

Somarová

Renata

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

onkologie

Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV

06.12.2022

Souček

Pavel

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Laboratoř toxikogenomiky, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ

26.07.2022

Štichauer

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK a Ústav romanistiky FF JČU

10.01.2023

Šubrt

Jiří

doc. PhDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK a FF UK

10.05.2022

Tancer

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

12.10.2022

Vargová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UPJŠ Košice

10.11.2022

Voňková

Hana

doc. RNDr., PhDr., Ph.D. et Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

21.03.2023

Wichterle

Dan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; II. interní klinika 1.LF UK a VFN

23.11.2022

Wilkie

Alexander

doc.. Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

ÚČJF MFF UK

31.05.2022

Závada

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

16.03.2022

Zdražilová Dubská

Lenka

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Farmakologický ústav LF MU a Katedra laboratorních metod LF MU

17.02.2023

Zeleník

Karol

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava

18.07.2022

Žabokrtský

Zdeněk

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

21.11.2022


Poslední změna: 22. květen 2023 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám