Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. prosinci 2023.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Bargár

Pavol

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

24.03.23

Baumanová

Monika

M.A, Ph.D.

Filzofická fakulta

archeologie

FF ZČU

27.03.23

Belda

Michal

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

21.11.22

Bielčiková

Zuzana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

01.09.23

Bradová

Martina

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

05.09.23

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.21

Čedíková

Miroslava

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF UK v Plzni

17.01.23

Černý

Marcel

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíé FF UK

31.08.22

De Santis

Daniele

Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

18.10.22

Doboš

Bohumil

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

24.08.23

Dohnal

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

24.10.22

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Historický ústav FF JČU České Budějovice

15.11.22

Dvořák

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

MFF UK

19.12.22

East

Barbora

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

19.04.23

Endlicher

René

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie LF HK UK

15.06.23

Franková

Martina

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právo životního prostředí

PF UK

22.02.23

Frolík

Jan

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

archeologie

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Ústav historických věd FF UP

31.08.23

Futera

Zdeněk

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

PřF JÚ ČB

10.07.23

Göloglu

Faruk

Dr.rer.nat.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

MFF UK

24.03.23

Grajciar

Lukáš

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

27.01.23

Guasti

Petra

PhDr., M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.11.21

Hanák

Jakub

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právo životního prostředí

PF MU Brno

21.02.23

Hartman

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ UK

28.07.22

Hasmanová Marhánková

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra sociologie FSV UK

08.09.23

Helan

Pavel

ThDr. Mgr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK

29.03.23

Holubec

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

KMF MFF UK

05.06.23

Hrušková

Zdenka

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

21.06.23

Jeníček

Michal

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

PřF UK

28.02.23

Jiřík

Vítězslav

RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Centrum epidemiologického výzkumu LF OU

09.06.23

Josková

Lucie

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo

Katedra obchodního práva PF UK

27.09.23

Kabáth

Petr

Dipl.-Phys.,  Dr.rer.nat.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

05.04.23

Kácovský

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - didaktiky fyziky

KDF MFF UK

05.06.23

Káňová

Marcela

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU Ostrava

21.12.22

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK

22.04.21

Kazharski

Aliaksei

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

15.08.23

Keller

Jiří

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiologické odd. Nemocnice Na Homolce,; Neurologická klinika 3.LF UK

10.02.23

Klímek

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

29.08.22

Klimeš

David

Mgr., Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

IKSŽ FSV UK

18.08.23

Knapp

František

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

24.10.22

Kohoutek

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK, Centrum pro studium VŠ, v.v.i.

12.04.22

Kolařík

Miroslav

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

19.12.22

Kolmašová

Šárka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

24.05.23

Kopečková

Kateřina

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

25.04.23

Koura

Jan

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Ústav světových dějin FF UK

20.09.23

Kousal

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MFF UK

22.12.22

Kozlík

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

PřF UK

03.05.23

Kraft

Stanislav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

JÚ ČB

28.02.23

Kratochvílová

Dana

PhDr., Ph.D.

Filzofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK

31.05.23

Kubánek

Miloš

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

Kardiologická klinika IKEM

12.01.23

Májovský

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

13.01.23

Milička

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

25.11.22

Müller

Richard

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Vysoká škola kreativní komunikace; New York Univeristy in Prague

01.03.22

Nagy

Stanislav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.01.23

Němec

Pavel

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

21.12.22

Nespěšná Hamsíková

Magdaléna

PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

KTF UK

05.05.23

Ostrý

Svatopluk

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

30.05.23

Otáhal

Pavel

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. interní klinika - klinika hematologie 1.LF UK a VFN Praha

11.04.23

Otčenášek

Jaroslav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.06.22

Parízek

Michal

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK

11.04.23

Pátková

Jana

PhDr., Ph.D.

Filzofická fakulta

slavistika

Katedra středoevropských studií FF UK

24.04.23

Pilát

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

24.10.22

Pokorný

Dušan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

18.10.23

Poláková

Dora

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Ústav románských studií FF UK

22.08.23

Průša

Vít

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ UK

12.10.22

Půtová

Barbora

PhDr., Ph.D. et Ph.D. et Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Ústav etnologie FF UK

27.06.22

Richter

Igor

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a FTN

09.12.22

Rudwick

Stephanie

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Univerzita Hradec Králové

07.02.22

Řezníček

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

09.01.23

Sedláková

Renáta

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

KKS CMTF UP

23.04.23

Sloboda

Marián

Mgr., Ph.D.

Filzofická fakulta

lingvistika

Katedra středoevropských studií FF UK

20.04.23

Slováková

Marcela

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

FCHT UP

19.04.23

Souček

Ondřej

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ MFF UK

18.10.22

Staněk

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika -pravděpodobnost a matematická statistika

KDM MFF UK

14.09.23

Stránský

Pavel

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚČJF MFF UK

08.09.23

Svítek

Otakar

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

21.10.22

Svoboda

Tomáš

PhDr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

30.09.22

Svobodová

Zuzana

PhDr. Bc., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra učitelství HTF UK

26.10.22

Sýkora

Roman

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK

27.04.23

Šámal

Vladimír

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologické odd. Krajské nemocnice Liberec

04.04.23

Špunda

Rudolf

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN Praha

20.12.22

Šťastný

Vít

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Ústav výzkumu a vývoje PedF UK

02.08.23

Štefan

Ivo

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

24.11.22

Trubač

Jakub

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

25.07.22

Tyomkyn

Mykhaylo

Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

Katedra aplikované matematiky MFF UK

05.04.23

Tyrpekl

Václav

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF Uk a ÚJV Řež, a.s.

18.03.23

Uličná

Klára

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra anglického jazyka PedF UK

10.04.23

Urban

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra sociologie FSV UK; Centrum pro otázky životního prostředí UK; Ústav pro výzkum globální změny AVČR

08.09.23

Urbanová

Jana

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 3.LF UK a FNKV

19.04.23

Vlčková

Markéta

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol

20.06.23

Vorochta

Michael

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

06.12.22

Vostrý

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

PedF UJEP

10.11.22

Waldauf

Petr

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK

24.04.23

Zápal

Jan

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; NHÚ AV ČR, v.v.i.

30.09.22

Zogala

David

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

nukleární medicína

Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN Praha

14.12.22

Zvírotský

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

30.05.22


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. prosince 2023.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arkhanhelska

Alla

doc., DrSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra slavistiky FF UP Olomouc

08.03.22

Balogová

Soňa

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neukleární medicína

Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty

25.03.22

Barto

Libor

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

14.09.23

Bauer

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

09.08.22

Belas

Eduard

doc. Ing., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

FÚ MFF UK

01.03.23

Bezdíček

Ondřej

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.03.22

Bielaszewska

Martina

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

SZÚ, Praha

23.09.22

Burgetová

Andrea

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiologická klinika 1.LF UK a VFN

09.01.23

Buzalka

Juraj

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FSE Uko Bratislava, Slov.rep.

21.04.23

Čečka

Filip

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FNHK

05.04.22

Davídek

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

22.03.22

Duška

František

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV

21.09.22

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Fiala

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radiologická klinika LF UK v Plzni

05.12.22

Fiala

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

18.07.23

Gyepes

Róbert

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UK a ÚFCH

13.01.23

Hagovská

Magdaléna

doc. PhDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitáci UPJŠ LF a UNLP v Kočiciach, Slov.rep.

13.06.23

Havel

Dalibor

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU

24.01.23

Havlíček

Jan

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK, NÚDZ

21.04.23

Havránek

Štěpán

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.10.22

Horák

Záboj

doc. JUDr. ICLic., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

PF UK

13.07.23

Horáková

Dana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

17.10.22

Hrdý

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

03.08.23

Hulva

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

20.06.22

Chmel

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

07.06.22

Janota

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

13.09.22

Janský

Petr

doc., M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

18.01.23

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

10.11.22

Jirák

Daniel

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK

23.09.22

Kaiser

Radek

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

16.06.23

Kampf

Karol

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

18.01.22

Komárek

Arnošt

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

31.05.23

Kovárník

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

Vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.01.23

Králová

Kateřina

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

25.11.21

Krtička

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

05.01.23

Kubizňák

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

01.03.23

Lemeškin

Ilja

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Ústav východoevropských studií FF UK

01.02.23

Lipina

Radim

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

05.04.22

Liška

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

PF UK; ZČU; Česká spořitelna, a.s.

12.12.21

Martínková

Markéta

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

PřF UK

31.05.22

Miizera

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

31.05.22

Mírka

Hynek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

30.05.22

Mynářová

Jana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

05.05.22

Němec

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

18.01.22

Noble

Timothy

doc., PhD.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

18.08.23

Novotný

Josef

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK a Úřad vlády ČR

17.08.22

Ouředníček

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK

18.08.22

Pavlišta

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

25.03.22

Pittner

Jiří

doc. Mgr., Dr.rer.nat.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

20.12.22

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.21

Pojar

Marek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

04.04.23

Průhová

Štěpánka

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

25.04.23

Radvan

Michal

doc. JUDr. Ing., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

PF MU Brno

10.01.23

Rusina

Robert

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 3.LF UK a FTN

03.10.22

Rušavý

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni

22.09.23

Řasová

Kamila

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a FNKV

07.04.22

Smolík

Filip

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UK

12.08.23

Somarová

Renata

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

onkologie

Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV

06.12.22

Souček

Pavel

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Laboratoř toxikogenomiky, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ

26.07.22

Soukup

Martin

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FSV UK; FF UP

18.10.23

Studený

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Oftalmologická klinika 3.LF UK a FNKV

24.2.023

Suchánek

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN HK

03.10.23

Šedý

Jiří

doc. MDDr. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie 2.LF UK

19.09.23

Štichauer

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK a Ústav romanistiky FF JČU

10.01.23

Šubrt

Jiří

doc. PhDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK a FF UK

10.05.22

Tancer

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

12.10.22

Trnka

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3.LF UK

20.06.23

Uhlík

Filip

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

21.04.23

Vargová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

PřF UPJŠ Košice

10.11.22

Voňková

Hana

doc. RNDr., PhDr., Ph.D. et Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

21.03.23

Vymazal

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

24.05.23

Wichterle

Dan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; II. interní klinika 1.LF UK a VFN

23.11.22

Wilkie

Alexander

doc.. Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

ÚČJF MFF UK

31.05.22

Závada

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

16.03.22

Zdražilová Dubská

Lenka

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Farmakologický ústav LF MU a Katedra laboratorních metod LF MU

17.02.23

Zeleník

Karol

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava

18.07.22

Žabokrtský

Zdeněk

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

21.11.22Poslední změna: 20. listopad 2023 16:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám