Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. únoru 2022.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Al-Hiti

Hikmet

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM, Klinika kardiologie

20.04.21

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Asavei

Maria Alina

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

14.05.21

Barták

Vladislav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

I. ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol

12.11.21

Bartoš

Robert

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FZS UJEP

08.03.21

Bernard

Pawel

dr.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Universytet Jagiellónski, Krakow, Polsko

02.12.21

Bezrouk

Aleš

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové

06.04.21

Bravená

Noemi

PhDr. ThDr. Mgr., Ph.D., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra praktické teologie HTF UK

07.07.21

Brožová

Hana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

24.06.21

Březinová

Helena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

germánské literatury

Ústav germánských studií FF UK

18.12.20

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.21

Černý

Karel

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra sociologie FHS UK

06.05.21

Damohorská

Pavl

ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK

19.01.21

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Historický ústav FF JUČB

20.02.21

Doudaki

Vagia

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSV UK

24.01.19

Dubský

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitní nemoci

Centrum diabetologie IKEM; III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF UK a VFN

29.09.21

Dvořák

Petr

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

UP Olomouc

01.12.20

Fiala

Luděk

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnicvtí

Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň; Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

26.10.21

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Handl

Vladimír

JUDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

23.04.21

Hanuš

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

KMF MFF UK

13.01.21

Hauer

Lukáš

MUDr. et MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

30.01.20

Havránek

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

BIOCEV 1.LF UK; I. interní klinika - klinika hematologie 1.LF UK a VFN

30.08.21

Heyrovský

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.21

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.19

Honěk

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

16.11.21

Hrdina

Radim

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

23.04.21

Hrubá

Petr

Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Transplantační laboratoř IKEM; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

29.09.21

Jirsa

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

FF UK

23.07.20

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK 

22.04.21

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Khalakhan

Ivan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

13.01.21

Kočková

Radka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN HK

02.02.21

Kodet

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN

25.10.21

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

05.06.20

Kolorenč

Přemysl

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

24.05.21

Koreň

Ladislav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie a společenských věd FF UHK

23.07.20

Košovan

Peter

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

28.05.21

Králová Lesná

Ivana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

IKEM, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a ÚVN

05.05.21

Křížek

Tomáš

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

PřF UK

04.11.21

Kučera

Dalibor

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Katedra psychologie PedF JUČB

12.01.21

Kunc

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová fyzika a optoelektronika

MFF UK

06.05.21

Kynčl

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická iformatika

KAM MFF UK

18.10.20

Kynčl

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

radiologie a zobrazovací metody

Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

16.11.21

Ledvinka

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.21

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Lohynská

Radka

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a FTN

25.10.21

Luef

Eva Maria

M.A., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

06.01.22

Lukavský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra psychologie FF UK

14.12.21

Martínková

Lenka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU České Budějovice

25.09.19

Matějčková

Tereza

Mgr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

21.12.21

Matějek

Jaromír

MUDr. ThLic., Ph.D. Th.D.

1. lékařská fakulta

bioetika

Ústav etiky a humanitních studií 3.LF UK

02.06.21

Merhaut

Marek

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

PedF UK; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

07.12.21

Míšek

Jiří

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

13.11.19

Mišterová

Ivona

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglického jazyka a literatury ZČU Plzeň

26.02.21

Mohelník

Benedikt Tomáš

Th.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

KTF UK

01.10.21

Molitor

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a NNB

08.03.21

Montag

Josef

Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

PřF UK a MFF UK

22.10.21

Naxera

Vladimír

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

ZČU

26.02.21

Novák

Jiří

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

19.11.21

Pavelek

Zbyšek

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

neurologie

Neurologická klinika LF UK a FN HK

06.04.21

Pazderník

Michal

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitní nemoci

IKEM Praha

05.10.21

Pejcha

Ondřej

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

ÚTF MFF UK

24.05.21

Pelc

Vladimír

JUDr., Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

24.05.21

Placette

Clément Lafon

Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

PřF UK

09.11.21

Plevová

Pavlína

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská genetika

Katedra biomedicínských oborů OU Ostrava

16.11.21

Prchal

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

24.05.21

Prokleška

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

27.09.21

Psutka

Jindřich

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF ZČU

06.04.21

Riegl

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK, MO ČR

23.03.21

Rob

Filip

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 2.LF UK a FNB

15.12.20

Rusek 

Martin

PhDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK

08.06.21

Rywiková

Daniela

PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

FF OU

03.09.21

Sekyrková 

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

01.06.21

Smrž

Daniel

RNDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav imunologie 2.LFUK a FN Motol 

23.02.21

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.19

Stěpanov

Alexandr

Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

oční lékařství

Oční klinika LF a FN Hradec Králové

01.06.21

Storchová

Lucie

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

10.09.21

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Suchánek

Drahomír

PhDr. ThLic., Th.D., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecní dějiny

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

04.06.21

Svobodová

Magdaléna

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

evropské právo

PF UK

13.06.21

Šachl

Radek

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Institut of Physical Chemistry

07.09.21

Šárníková

Gabriela

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra křesťanské výchovy CTF UPOL

15.10.21

Šaroch

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

13.01.21

Šída

Petr

PhDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra archeologie FF UHK

29.05.20

Šimík

Radek

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

28.01.21

Šterclová

Martina

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitní nemoci

Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN; Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

30.08.21

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.18

Šuláková

Terezie

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

pediatrie

Klinika dětského lékařství FN Ostrava

01.06.21

Taimr

Pavel

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika gastroenterologie IKEM

13.05.21

Tarant

Zbyněk

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU

02.02.21

Teplá

Milada

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

PřF UK

30.09.21

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra tělesné výchovy a sportu PedF JU

11.03.20

Tufano

James J.

Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra fyziologie a biochemie FTVS UK

20.09.21

Vančura

Vlastimil

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vejnar

Benjamin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Větrovský

Tomáš

MUDr. Ing., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra fyziologie a biochemie FTVS UK

20.09.21

Veverka

Václav

Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

06.04.21

Vraníková

Barbora

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická technologie

Katedra farmaceutické technologie FaF UK

15.11.21

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

PedF JU ČB

04.08.21

Waschková Císařová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSS MU Brno

07.04.21

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Žák

Michal

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

MFF UK

06.05.21


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. únoru 2022.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arenbergerová

Monika

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV

03.05.21

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Balaš

Vladimír

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

PF UK

10.02.21

Baldrian

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmetnální vědy

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

06.04.21

Bar

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika FN Ostrava

06.04.21

Bělovský

Petr

doc. JUDr., Dr.

Právnická fakulta

římské právo

Katedra právních dějin PF UK

19.01.21

Bílková

Veronika

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

PF UK; Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

27.11.20

Büchler

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a Thomayerova nemocnice

02.06.21

Cvrček

Václav

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF UK, ČVUT Praha

08.03.21

Cvrčková

Fatima

doc. RNDr., Dr. Dr.rer.nat.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

PřF UK

08.04.21

Čapek

Filip

doc., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

27.05.21

Čech

Radek

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF OU

26.05.21

Čepek

Ondřej

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

24.05.21

Čertíková Chábová

Věra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

27.10.21

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Durila

Miroslav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

23.09.20

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Elischer

David

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

26.04.21

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Froněk

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika transplantační chirurgie IKEM

18.06.21

Gabrhelík

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha

12.04.21

Gallovič

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

geofyzika

Katedra geofyziky MFF UK

13.01.20

Grus

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN Praha

18.06.21

Hábl

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky a psychologie PedF UH

17.06.21

Hill

James

doc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

29.05.20

Hladík

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

15.11.20

Hofmannová

Helena

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK, Ústavní soud ČR

21.05.20

Hrubý

Martin

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK  

23.11.21

Hubálek Kalbáčová

Marie

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

19.05.21

Iorio

Alfredo

doc., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ŮČJF MFF UK

24.05.21

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kejak

Michal

doc. Ing., M.A., CSc.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE-EI

31.05.21

Kobesová

Alena

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK 

18.05.21

Kočovský

Pavel

Ing., CSc.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.; FaF UK

09.07.20

Konrád

Ota

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

23.11.21

Kružík

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

ÚTIA AV ČR,v.v.i.

06.05.21

Kryštof

Vladimír

doc. RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra experimentální biologie PřF UP Olomouc

05.05.21

Kuncová

Jitka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF UK v Plzni

23.04.21

Maixnerová

Dita

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

05.05.21

Mašek

Karel

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

22.06.20

Matějka

Filip

doc. RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

17.08.21

Matoulek

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

III. interní klinika 1.LF UK. VFN Praha

05.10.21

Mlíková Seidlerová

Jitka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

17.06.21

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ottová

Michaela

doc. PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

dějiny křesťanského umění

13.01.21

Pavúk

Peter

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro klasickou archeologie FF UK

27.05.21

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Pešek

Ondřej

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

FF JU České Budějovice 

02.12.20

Pišoft

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

29.09.21

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.21

Rulíšek

Lubomír

doc. Mgr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

23.04.21

Ryantová

Marie

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

FF JU České Budějovice; Ústav archivnictví a pomocných věd historických; Historický ústav AV ČR, v.v.i.

28.07.21

Salač

Josef

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

PF UK; PA ČR

21.12.20

Staněk

David

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

17.07.20

Stopka

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

01.12.20

Štemberk

Jan

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

FHS UK; VŠE Praha

02.12.21

Vácha

Robert

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MU Brno

29.09.21

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Velemínská

Jana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

antropologie

PřF UK  

29.9.2021

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Veselý

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

23.11.21

Vevera

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

psychiatrie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN, Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň

08.03.21

Vodička

Josef

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

07.09.21

Voldřichová Beránková

Eva

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Ústav románských studií FF UK

27.05.21

Volín

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Fonetický ústav FF

15.02.21

Vondrášek

Jiří

doc RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

03.02.21

Weiss

Tomáš

doc. Mgr., M.A., Ph.D.

Faulta sociálních věd

mezinárodní teoritoriální studia

FSV UK

25.05.21

Zeman

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

17.09.21Poslední změna: 25. leden 2022 13:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám