Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. únoru 2023.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Asavei

Maria Alina

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

14.05.21

Augustinková

Lucie

Mgr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

Odborný asistent na katedře městského inženýrství Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě

03.05.22

Balko

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

20.12.21

Barták

Vladislav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

I. ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol

12.11.21

Belda

Michal

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

21.11.22

Bernard

Pawel

dr.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Universytet Jagiellónski, Krakow, Polsko

02.12.21

Bierhanzl 

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

07.02.22

Brisuda

Antonín

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

03.05.22

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.21

Bušková

Jitka

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK a NÚDZ

22.02.22

Cilibrasi

Luca

dott. mag., PhD.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

01.02.22

Čapoun

Otakar

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 1.LF UK a VFN

31.08.22

Černý

Karel

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra sociologie FHS UK

06.05.21

Černý

Marcel

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra jihoslovanských a balkanistických studiíé FF UK

31.08.22

Daniel

Ondřej

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové a obecné dějiny

Ústav světových dějin FF UK

31.10.22

De Santis

Daniele

Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

18.10.22

Dohnal

Petr

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

24.10.22

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a oběcné dějiny

Historický ústav FF JČU České Budějovice 

15.11.22

Dvořák

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

MFF UK

19.12.22

Eberlová

Lada

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie a LF UK v Plzni

31.05.22

Fišer

Raovan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

PřF UK

27.07.22

Frintová

Dita

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

04.01.22

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Goliáš

Viktor

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

30.06.22

Guasti

Petra

PhDr., M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.11.21

Hanáček

Jiří

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

ÚPMD

26.09.22

Handl

Vladimír

JUDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

23.04.21

Hartman

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ UK

28.07.22

Haruštiak

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

17.10.22

Honěk

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

16.11.21

Honzik

Petr

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

20.12.21

Hrbáč

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurologická klinika FNO a Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

23.11.22

Hubka

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

GPK 1.LF UK a FNB

18.10.22

Huszár

Peter

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

15.11.21

Chmelík

Marek

Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Katedra medicínsko-technických oborů FZO Prešovská univerzita, Slovenská republika

05.08.22

Jakubek

Milan

Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

BIOCEV 1.LF UK 

25.03.22

Jaroš

Filip

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

Filozofie

Katedra filosofie a společenských věd FF UHK

16.11.22

Johánek 

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

MFF UK

31.05.22

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK 

22.04.21

Klímek

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

29.08.22

Knapp

František

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - jaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

24.10.22

Knor

Jiří

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika ARO 3.LF UK

06.05.22

Kohoutek

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK, Centrum pro studium VŠ, v.v.i.

12.04.22

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Korčáková

Daniela

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

AÚ UK

24.02.22

Kousal

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MFF UK

22.12.22

Kozák

Martin

RNDr., Ph.D. 

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

KCHFO MFF UK

14.02.22

Kruseová

Jarmila

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

onkologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

20.09.22

Kunc

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová fyzika a optoelektronika

MFF UK

06.05.21

Kynčl

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická iformatika

KAM MFF UK

18.10.20

Kynčl

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

radiologie a zobrazovací metody

Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

16.11.21

Ledvinka

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.21

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Luef

Eva Maria

M.A., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

06.01.22

Lukavský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra psychologie FF UK

14.12.21

Maciak

Matúš

RNDr., Ph.D., M.Sc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KCHFO MFF UK

14.02.22

Matějčková

Tereza

Mgr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

21.12.21

Merhaut

Marek

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

PedF UK; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

07.12.21

Mezian

Kamál

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

14.12.21

Micha

Michael

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

03.10.22

Milička

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika

Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

25.11.22

Minárik

Peter

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

15.11.21

Mistrík

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

MFF UK

31.05.22

Montag

Josef

Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

PřF UK a MFF UK

22.10.21

Mudrochová

Radka

Mgr. et Mgr.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK; FF ZČU

17.03.22

Müller

Richard

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Vysoká škola kreativní komunikace; New York Univeristy in Prague

01.03.22

Nagy

Stanislav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnst a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.01.23

Netvrdová

Pavlína

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK

23.06.22

Niubo

Marc

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

hudební věda

Ústav hudební vědy FF UK; NKČR

31.03.22

Novák

Jiří

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

19.11.21

Otčenášek

Jaroslav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.06.22

Pánková

Alexandra

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN

17.10.22

Pavelka

Michal

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KMA MFF UK

20.12.21

Pilát

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

24.10.22

Pořízka

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anesteziologie a resuscitace

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN Praha

19.04.22

Pospíšil

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

20.12.21

Průša

Vít

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ UK

12.10.22

Půtová

Barbora

PhDr., Ph.D. et Ph.D. et Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

Ústav etnologie FF UK

27.06.22

Roubíček

Tomáš

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

FZS TUL; Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

23.11.22

Roučka

Štěpán

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

20.12.21

Rubáš

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

30.09.22

Rudwick

Stephanie

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Univerzita Hradec Králové

07.02.22

Řezníček

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

09.01.23

Sejkora

Tomáš

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

12.04.22

Sekyrková 

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

01.06.21

Serranová

Tereza

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

13.05.22

Shamzhy

Mariya

Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

12.04.22

Schwarzacher

Sebastian

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

14.02.22

Souček

Ondřej

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

MÚ MFF UK

18.10.22

Storchová

Lucie

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

10.09.21

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Svítek

Otakar

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

21.10.22

Svoboda

Šárka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LF UK v Plzni a III. interní klinika 1.LF UK

31.05.22

Svoboda

Tomáš

PhDr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

30.09.22

Svobodová

Zuzana

PhDr. Bc., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra učitelství HTF UK

26.10.22

Šafka Brožková

Dana

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská genetika

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

05.04.22

Šídlo

Luděk

RNDr., Ph.D. 

Přírodovědecká fakulta

demografie

PřF UK

17.12.21

Šisler

Vít

Mgr. et Mgr.,, Ph.D.

Filozofická fakulta

informační vědy a knižní kultura

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK; IKSŽ FSV

04.07.22

Šloufová

Ivana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

15.09.22

Štefan

Ivo

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

24.11.22

Švajdler

Marián

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

17.05.22

Švarc

Robert

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

MFF UK

25.05.22

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra tělesné výchovy a sportu PedF JU

11.03.20

Tropek

Robert

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; PřF UK

24.08.22

Trubač

Jakub

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

25.07.22

Vlachová

Viktorie

RNDr., DrSc.

Přírodovědecká fakulta

fyziologie živočichů

Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.

08.09.22

Vočka

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

01.12.22

Vorokhta

Mykhailo

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

06.12.22

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

PedF JU ČB

04.08.21

Waschková Císařová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSS MU Brno

07.04.21

Zápal

Jan

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; NHÚ AV ČR, v.v.i.

30.09.22

Zápotocký

Michal

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

onkologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

11.10.22

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Zvírotský

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

30.05.22


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. únoru 2023.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arkhanhelska

Alla

doc., DrSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra slavistiky FF UP Olomouc

08.03.22

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Baláž

Peter

doc. MUDr., PhD.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV

21.04.22

Balogová

Soňa

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neukleární medicína

Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty

25.03.22

Bauer

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

09.08.22

Bezdíček

Ondřej

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.03.22

Bielaszewska

Martina

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

SZÚ, Praha

23.09.22

Čech

Radek

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF OU

26.05.21

Čertíková Chábová

Věra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

27.10.21

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Davídek

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

22.03.22

Drozd

Zdeněk

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KDF MFF UK

31.05.22

Dulíček

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

01.02.22

Duška

František

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV

21.09.22

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Elischer

David

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

26.04.21

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Fiala

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radiologická klinika LF UK v Plzni

05.12.22

Havránek

Štěpán

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

20.10.22

Holaj

Robert

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK. VFN Praha

25.02.22

Horáková

Dana

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

17.10.22

Hromádka

Milan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika LF UK a FN Plzeň

14.01.22

Hrubý

Martin

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK  

23.11.21

Hulva

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

20.06.22

Chmel

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

07.06.22

Janota

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

13.09.22

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

10.11.22

Jirák

Daniel

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK

23.09.22

Kacerovská Musilová

Ivana

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

gynekologie a porodnictví

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

01.02.22

Kampf

Karol

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

18.01.22

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kleisner

Karel

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

filosofie a dějiny přírodních věd

PřF UK

15.12.21

Kočovský

Pavel

Ing., CSc.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.; FaF UK

09.07.20

Konrád

Ota

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

23.11.21

Králová

Kateřina

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

25.11.21

Kružík

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

ÚTIA AV ČR,v.v.i.

06.05.21

Liška

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

PF UK; ZČU; Česká spořitelna, a.s.

12.12.21

Martínková

Markéta

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

PřF UK

31.05.22

Matějíček

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK

23.02.22

Matějka

Filip

doc. RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

17.08.21

Matějka

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

20.01.22

Miizera

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

31.05.22

Mírka

Hynek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

30.05.22

Mynářová

Jana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

05.05.22

Němec

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

18.01.22

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Novotný

Josef

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK a Úřad vlády ČR

17.08.22

Ouředníček

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

PřF UK

18.08.22

Palich Fučíková

Jitka

doc. PharmDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FM Motol

07.06.22

Pavlišta

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

25.03.22

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Pišoft

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

29.09.21

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.21

Pokorný

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

18.10.21

Rakušanová

Marie

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Ústav pro dějiny umění FF UK

21.02.22

Rusina

Robert

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 3.LF UK a FTN

03.10.22

Ryantová

Marie

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

FF JU České Budějovice; Ústav archivnictví a pomocných věd historických; Historický ústav AV ČR, v.v.i.

28.07.21

Řasová

Kamila

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a FNKV

07.04.22

Souček

Pavel

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Laboratoř toxikogenomiky, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ

26.07.22

Štichauer

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK a Ústav romanistiky FF JČU

10.01.23

Šubrt

Jiří

doc. PhDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK a FF UK

10.05.22

Tancer

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

12.10.22

Tomčík

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

18.02.22

Vácha

Robert

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MU Brno

29.09.21

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vohralík

Martin

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

INRIA Paris research center

15.11.21

Weiss

Tomáš

doc. Mgr., M.A., Ph.D.

Faulta sociálních věd

mezinárodní teoritoriální studia

FSV UK

25.05.21

Wichterle

Dan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; II. interní klinika 1.LF UK a VFN

23.11.22

Wilkie

Alexander

doc.. Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

ÚČJF MFF UK

31.05.22

Závada

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

16.03.22

Zeleník

Karol

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava

18.07.22

Žabokrtský

Zdeněk

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

21.11.22

Žemličková

Helena

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav mikrobiologie 3.LF UK a FNKV

03.12.21Poslední změna: 17. leden 2023 18:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám