Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. červenci 2022.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.2020

Asavei

Maria Alina

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

14.05.2021

Astapenko

David

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové

14.12.2021

Augustinková

Lucie

Mgr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

Odborný asistent na katedře městského inženýrství Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě

03.05.2022

Balko

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

20.12.2021

Barták

Vladislav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

I. ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol

12.11.2021

Běhounková

Marie

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

geofyzika

Katedra geofyziky MFF UK

18.10.2021

Bernard

Pawel

dr.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Universytet Jagiellónski, Krakow, Polsko

02.12.2021

Bierhanzl 

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

07.02.2022

Bravená

Noemi

PhDr. ThDr. Mgr., Ph.D., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

Katedra praktické teologie HTF UK

07.07.2021

Brisuda

Antonín

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

03.05.2022

Bučková

Tamara

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra germanistiky Ped UK

17.06.2021

Bušková

Jitka

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK a NÚDZ

22.02.2022

Cilibrasi

Luca

dott. mag., PhD.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

01.02.2022

Černý

Karel

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra sociologie FHS UK

06.05.2021

Drábek

Jiří

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

30.11.2021

Eberlová

Lada

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie a LF UK v Plzni

31.05.2022

Fiala

Luděk

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnicvtí

Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň; Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

26.10.2021

Frintová

Dita

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

04.01.2022

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.2019

Guasti

Petra

PhDr., M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

30.11.2021

Handl

Vladimír

JUDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

mezinárodní teritoriální studia

FSV UK

23.04.2021

Havelek

Radim

RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské biochemie LF HK UK

01.02.2022

Havránek

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

BIOCEV 1.LF UK; I. interní klinika - klinika hematologie 1.LF UK a VFN

30.08.2021

Heyrovský

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.2021

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.2019

Honěk

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol

16.11.2021

Honzik

Petr

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

20.12.2021

Hrubá

Petr

Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Transplantační laboratoř IKEM; Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

29.09.2021

Hubáček

Jaroslav

Ing., CSc., DSc.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

IKEM; III. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

07.01.2022

Huszár

Peter

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

15.11.2021

Jakubek

Milan

Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

BIOCEV 1.LF UK 

25.03.2022

Jelínek

Tomáš

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

Klinika hematoonkologie FN Ostrava

05.04.2022

Johánek 

Viktor

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

MFF UK

31.05.2022

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.2017

Karásek

Jindřich

Dr.habil., Dr.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra Filozofie FF ZČU, Ústav světových dějin FF UK 

22.04.2021

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.2019

Kodet

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN

25.10.2021

Kohoutek

Jan

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK, Centrum pro studium VŠ, v.v.i.

12.04.2022

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.2019

Korčáková

Daniela

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

AÚ UK

24.02.2022

Košovan

Peter

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

28.05.2021

Kozák

Martin

RNDr., Ph.D. 

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

KCHFO MFF UK

14.02.2022

Kubizňák

David

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.2021

Kučera

Dalibor

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Katedra psychologie PedF JUČB

12.01.2021

Kunc

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová fyzika a optoelektronika

MFF UK

06.05.2021

Kynčl

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická iformatika

KAM MFF UK

18.10.2020

Kynčl

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

radiologie a zobrazovací metody

Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

16.11.2021

Ledvinka

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

29.09.2021

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.2017

Luef

Eva Maria

M.A., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

06.01.2022

Lukavský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; Katedra psychologie FF UK

14.12.2021

Maciak

Matúš

RNDr., Ph.D., M.Sc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KCHFO MFF UK

14.02.2022

Martínková

Lenka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU České Budějovice

25.09.2019

Matějčková

Tereza

Mgr. Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

21.12.2021

Matějek

Jaromír

MUDr. ThLic., Ph.D. Th.D.

1. lékařská fakulta

bioetika

Ústav etiky a humanitních studií 3.LF UK

02.06.2021

Merhaut

Marek

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie a kulturní antropologie

PedF UK; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

07.12.2021

Mezian

Kamál

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

14.12.2021

Minárik

Peter

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

15.11.2021

Mistrík

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

MFF UK

31.05.2022

Míšek

Jiří

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

13.11.2019

Montag

Josef

Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

PřF UK a MFF UK

22.10.2021

Mudrochová

Radka

Mgr. et Mgr.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských jazyků FF UK; FF ZČU

17.03.2022

Müller

Richard

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Vysoká škola kreativní komunikace; New York Univeristy in Prague

01.03.2022

Naxera

Vladimír

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

ZČU

26.02.2021

Niubo

Marc

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

hudební věda

Ústav hudební vědy FF UK; NKČR

31.03.2022

Novák

Jiří

M.Sc., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

19.11.2021

Olejár

Tomáš

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

patologie

Ústav patologie a molekulární medicíny 3.LF UK a FTN

21.04.2022

Pavelek

Zbyšek

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

neurologie

Neurologická klinika LF UK a FN HK

06.04.2021

Pavelka

Michal

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KMA MFF UK

20.12.2021

Pelc

Vladimír

JUDr., Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

24.05.2021

Placette

Clément Lafon

Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

PřF UK

09.11.2021

Plevová

Pavlína

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská genetika

Katedra biomedicínských oborů OU Ostrava

16.11.2021

Pořízka

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anesteziologie a resuscitace

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN Praha

19.04.2022

Pospíšil

Jiří

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

20.12.2021

Prokleška

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

27.09.2021

Riegl

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK, MO ČR

23.03.2021

Rob

Filip

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 2.LF UK a FNB

15.12.2020

Roučka

Štěpán

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

20.12.2021

Rückl

Jan

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

05.05.2022

Rudwick

Stephanie

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Univerzita Hradec Králové

07.02.2022

Rusek 

Martin

PhDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK

08.06.2021

Rywiková

Daniela

PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

FF OU

03.09.2021

Sejkora

Tomáš

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

12.04.2022

Sekyrková 

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

01.06.2021

Serranová

Tereza

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

13.05.2022

Schwarzacher

Sebastian

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

14.02.2022

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.2019

Storchová

Lucie

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

FHS UK;, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

10.09.2021

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.2016

Suchánek

Drahomír

PhDr. ThLic., Th.D., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecní dějiny

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

04.06.2021

Svoboda

Šárka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LF UK v Plzni a III. interní klinika 1.LF UK

31.05.2022

Šafka Brožková

Dana

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská genetika

Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

05.04.2022

Šachl

Radek

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Institut of Physical Chemistry

07.09.2021

Šálek

Cyril

MUDr., Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav klinické a experimentální hematologie 1.LF UK a VFN Praha

07.01.2022

Šárníková

Gabriela

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra křesťanské výchovy CTF UPOL

15.10.2021

Šída

Petr

PhDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra archeologie FF UHK

29.05.2020

Šídlo

Luděk

RNDr., Ph.D. 

Přírodovědecká fakulta

demografie

PřF UK

17.12.2021

Šimík

Radek

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

28.01.2021

Špatenková

Věra

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV

22.10.2021

Šterclová

Martina

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitní nemoci

Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN; Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

30.08.2021

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.2018

Švajdler

Marián

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

17.05.2022

Švarc

Robert

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

MFF UK

25.05.2022

Teplá

Milada

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

PřF UK

30.09.2021

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra tělesné výchovy a sportu PedF JU

11.03.2020

Tufano

James J.

Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra fyziologie a biochemie FTVS UK

20.09.2021

Vančura

Vlastimil

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.2016

Vejnar

Benjamin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.2019

Veverka

Václav

Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

06.04.2021

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

PedF JU ČB

04.08.2021

Waschková Císařová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSS MU Brno

07.04.2021

Záleský

Miroslav

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Urologická klinika 3.LF UK a FNKV

11.04.2022

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.2014

Zvírotský

Michal

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra pedagogiky PedF UK

30.05.2022


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. červenci 2022.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Arkhanhelska

Alla

doc., DrSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra slavistiky FF UP Olomouc

08.03.2022

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.2017

Baláž

Peter

doc. MUDr., PhD.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV

21.04.2022

Baldrian

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmetnální vědy

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

06.04.2021

Balogová

Soňa

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neukleární medicína

Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty

25.03.2022

Bezdíček

Ondřej

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.03.2022

Bradáč

Ondřej

doc. MUDr. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN; Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol

07.01.2022

Büchler

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a Thomayerova nemocnice

02.06.2021

Čech

Radek

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

FF OU

26.05.2021

Čelakovská

Jarmila

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK

01.12.2021

Čepek

Ondřej

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

24.05.2021

Čertíková Chábová

Věra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

27.10.2021

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.2016

Davídek

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

22.03.2022

Drozd

Zdeněk

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KDF MFF UK

31.05.2022

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.2020

Elischer

David

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

26.04.2021

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.2013

Froněk

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Klinika transplantační chirurgie IKEM

18.06.2021

Gabrhelík

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha

12.04.2021

Gallovič

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

geofyzika

Katedra geofyziky MFF UK

13.01.2020

Gkalpakiotis

Spyridon

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

dermatovenerologie

Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV

03.12.2021

Halász

Ivan

doc. Dr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

PedF Univerzity J. Seleyho v Komárne, SK a SVC v Budapešti, Maďarsko

05.04.2022

Holaj

Robert

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK. VFN Praha

25.02.2022

Hromádka

Milan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika LF UK a FN Plzeň

14.01.2022

Hrubý

Martin

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK  

23.11.2021

Hubálek Kalbáčová

Marie

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

19.05.2021

Chmel

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF Uk a FN Motol

07.06.2022

Iorio

Alfredo

doc., Ph.D.

Matematicko+D79-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ŮČJF MFF UK

24.05.2021

Jensterle-Doležalová 

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.2017

Kampf

Karol

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

18.01.2022

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.2017

Kejak

Michal

doc. Ing., M.A., CSc.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE-EI

31.05.2021

Kleisner

Karel

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

filosofie a dějiny přírodních věd

PřF UK

15.12.2021

Koberová Ivančaková

Romana

doc. MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

05.10.2021

Kočovský

Pavel

Ing., CSc.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.; FaF UK

09.07.2020

Konrád

Ota

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

23.11.2021

Králová

Kateřina

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

25.11.2021

Kružík

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

ÚTIA AV ČR,v.v.i.

06.05.2021

Liška

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

PF UK; ZČU; Česká spořitelna, a.s.

12.12.2021

Matějíček

Pavel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK

23.02.2022

Matějka

Filip

doc. RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

17.08.2021

Matějka

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

20.01.2022

Matoulek

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

III. interní klinika 1.LF UK. VFN Praha

05.10.2021

Merglová

Vlasta

doc. MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

01.06.2021

Miizera

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

31.05.2022

Mírka

Hynek

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

zobrazovací metody v lékařství

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

30.05.2022

Mlíková Seidlerová

Jitka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

17.06.2021

Mynářová

Jana

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK

05.05.2022

Němec

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK

18.01.2022

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.2018

Oliverius

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV

02.11.2021

Palich Fučíková

Jitka

doc. PharmDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FM Motol

07.06.2022

Pavlišta

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

25.03.2022

Pavúk

Peter

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro klasickou archeologie FF UK

27.05.2021

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.2013

Pišoft

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteorologie

KFA MFF UK

29.09.2021

Plaček

Michal

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

FSV UK; Město Znojmo; Ambis, a.s.

14.09.2021

Rakušanová

Marie

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Ústav pro dějiny umění FF UK

21.02.2022

Ryantová

Marie

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

FF JU České Budějovice; Ústav archivnictví a pomocných věd historických; Historický ústav AV ČR, v.v.i.

28.07.2021

Řasová

Kamila

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a FNKV

07.04.2022

Stopka

Pavel

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

01.12.2020

Šubrt

Jiří

doc. PhDr., CSc.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK a FF UK

10.05.2022

Tomčík

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

18.02.2022

Vácha

Robert

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

MU Brno

29.09.2021

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.2017

Velemínská

Jana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

antropologie

PřF UK  

29.9.2021

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.2012

Veselý

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

23.11.2021

Vodička

Josef

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

07.09.2021

Voldřichová Beránková

Eva

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Ústav románských studií FF UK

27.05.2021

Weiss

Tomáš

doc. Mgr., M.A., Ph.D.

Faulta sociálních věd

mezinárodní teoritoriální studia

FSV UK

25.05.2021

Wilkie

Alexander

doc.. Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

ÚČJF MFF UK

31.05.2022

Závada

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

16.03.2022

Zeman

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

17.09.2021

Žemličková

Helena

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav mikrobiologie 3.LF UK a FNKV

03.12.2021Poslední změna: 29. červen 2022 13:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám