Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. lednu 2020.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Adámková

Iva

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

07.11.18

Babuška

Václav

Ing., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a biochemie LF PL UK

29.10.19

Bartošíková

Lenka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF UP v Olomouci

23.07.19

Brunerová

Ludmila

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

20.09.19

Bulíček

Miroslav

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

05.06.19

Carva

Karel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

10.06.19

Činátl

Kamil

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

26.09.19

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Katedra českého jazyka PedF UK

29.11.17

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra českého jazyka PedF UK

13.06.19

Chromý

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

01.08.19

Coppens

Filip

PhDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

egyptologie

Český egyptologický ústav FF UK

30.05.19

Ditrych

Ondřej

PhDr., MPhil., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

Ústav mezinárodních vztahů FSV UK

24.07.19

Dosedlová

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Psychologický ústav FF MU

11.05.19

Dvořák

Petr

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

RDG FN HK

12.09.19

Falt

Přemysl

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

II. interní klinioka FN Olomouc; Katedra interních oborů LF HK UK; LF OU

06.06.19

Fila

Libor

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

13.11.18

Fischerová

Sylva

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

05.09.19

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Gregor

Petr

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML MFF UK

03.05.19

Hajer

Jan

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

09.04.19

Havlíček

Tomáš

RNDr. Mag.Phil., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

regionální a politická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

03.10.18

Heidingsfeld

Olga

RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Univerzita Pardubice; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

13.11.18

Heneberg

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

3.LF UK

02.11.18

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.19

Hoffmanová

Iva

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

20.05.19

Hoksza

David

RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

informatika - softwarové systémy

KSI MMF UK

23.09.19

Holzhauser

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

didaktika chemie

Ústav učitelství a humanitních věd VŠCHT Praha

09.05.19

Hrdý

Jiří

RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie 1.LF UK

11.09.19

Hrubý

Martin

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

VŠCHT; UK; Ústav makromolekulární chemie AVČR,v.v.i.

29.08.19

Hubička

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

30.09.19

Jančaříková

Kateřina

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Katedra biologie a environmentálních studií PedF UK

13.06.19

Jiřík

Jaroslav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Prácheňské muzeum v Písku

20.03.19

Kalinová

Markéta

RNDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK

05.09.19

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kapička

Marek

Ph.D.

Filozofická fakulta

ekonomické teorie

CERGE UK; NHÚ AV ČR, v.v.i.

19.06.19

Kaplan

Aleš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra atletiky FTVS UK

08.03.19

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Klapka

Pavel

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra geografie PřF UP Olomouc

17.01.19

Klát

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU Ostrava

23.04.19

Klír

Tomáš

Mgr. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

04.12.18

Kolář

František

PhDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

12.02.18

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Králíčková

Pavlína

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN HK

23.05.19

Králová

Kateřina

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

IMS FSV UK

26.05.19

Krásný

Libor

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

14.12.18

Kruliš

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

27.09.19

Kříž

Jan

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika diabetologie CD

12.12.18

Kubuš

Peter

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN Motol

05.02.19

Kučera

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové

30.08.19

Kupková

Lucie

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

25.02.19

Květoň

Viktor

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

05.03.19

Lazar

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Katedra romanistiky FF OU

17.01.19

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Lokoč

Jakub

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

09.05.19

Mančal

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

FÚ MFF UK

20.05.19

Maršálek

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Dálného východu FF UK

23.08.18

Martínková

Lenka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU České Budějovice

25.09.19

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

PedF JU

21.05.19

Michalová

Květoslava

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

09.05.19

Mikšovský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteolorologie

KFA MFF UK; ÚVGZ AV ČR, v.v.i.

25.10.19

Mužíková

Jitka

PharmDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

farmaceutická technologie

Katedra farmaceutické technologie FaF UK

20.08.19

Novotný

Tomáš

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

01.02.19

Ondřejek

Pavel

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

Katedra teorie práva a právních učení PF K

28.01.19

Opanasenko

Maksym

CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

PřF UK

02.10.19

Ostřanský

Bronislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Orientální ústav AVČR, v.v.i.

30.09.19

Pacovský

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologická klinika FN HK

12.09.19

Parízek

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

09.05.19

Pešta

Michal

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.09.19

Pojar

Marek

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Miniinvazivní kardiochirurgie LF HK UK

12.09.19

Pospíšilová

Tereza

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

FHS UK

10.07.19

Presl

Jiří

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LFP UK

27.08.19

Raupach

Jan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

Angio-intervenční odd RDG kliniky

12.09.19

Ritter

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

29.08.19

Rybák

David

Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

filozofie

Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK

24.10.19

Sádlová

Jovana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

parazitologie

Katedra parazitologie PřF UK

06.03.19

Schmoranzer

David

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

30.09.19

Schwarzová

Karolina

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

17.05.19

Sekyrková

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

16.05.19

Setvín

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Institut of Applied Physics, Wien

12.04.19

Siatka

Tomáš

PharmDr., CSc.

Farnaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognosie

Katedra farmakognosie FaF UK

06.09.19

Slouka

David

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Otorinolaryngologická klinika FN a LF UK v Plzni

13.09.19

Souček

Ondřej

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatriacká klinika 2.LF UK a FN Motol

05.02.19

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.19

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Škulec

Roman

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK

11.04.19

Šouša

Jiří

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

Ústav právních dějin PF UK

18.10.18

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.18

Tomek

Aleš

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a FN Motol

09.04.19

Trültzsch-Wijnen

Christine W.

Mag. Dr.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, Rakousko

14.10.19

Uher

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN

08.10.18

Velímský

Jakub

RNDr., Ph.D.

Farnaceutická fakulta v Hradci Králové

geofyzika

KG MFF UK

12.07.19

Vidová Hladká

Barbora

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

16.08.19

Vinkler

Michal

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK

27.02.19

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Vyhnálek

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

14.05.19

Wohlfahrtová

Mariana

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Transplacentrum; Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

30.08.19

Zeman

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni

12.09.19

Zikl

Pavel

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Ústav primární a preprimární edukace PedF Univerzita Hradec Králové

14.03.19

Zilcher

Ladislav

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra speciální a sociálná pedagogiky PedF UJEP

24.10.19

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. lednu 2020.

Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Adamcová

Michaela

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská fyziologie

Ústav fyziologie LF HK UK

12.09.19

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Baxa

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Klinika zobrazovacích metod LF PL UK

28.05.19

Bělohlávek

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN

17.10.18

Beran

Karel

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

PF UK

18.10.18

Blažek

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

22.11.18

Borská

Lenka

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

patologická fyziologie

Ústav patologické fyziologie LF UK a FN HK

25.04.19

Bosáková

Zuzana

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

24.09.19

Bouda

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

gynekologie a porodnictví

24.08.19

Cahlíková

Lucie

doc. Ing., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognozie

Katedra farmaceutické botaniky FaF UK

01.03.19

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Daum

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův patologický ústav LF UK a FN Plzeň

22.01.19

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Fischerová

Daniela

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

28.11.18

Grünerová-Lippertová

Marcela

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK a FNKV

18.05.17

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

Katedra trestního práva PF UK

25.10.17

Holcová

Katarína

doc. RNDr., CSc., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

05.04.19

Hrabák

Jaroslav

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská imunologie a mikrobiologie

Ústav mikrobiologie LFP UK

11.09.19

Hůrka

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

18.10.18

Jelen

Karel

doc. PaedDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

12.07.18

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Jurčo

Branislav

doc. Ing., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - geometorie a topologie

MÚ MFF UK

09.09.19

Kacerovský

Marian

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Porodnicko-gynekologická klinika FN HK

14.01.19

Kališ

Vladimír

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni

24.09.19

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kaška

Milan

doc. MUDr. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

Chirurgická klinika LF HK a FN HK

31.01.19

Kaška

Milan

doc. MUDr. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF HK a FN HK

31.01.19

Keil

Radan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol

05.03.19

Klener

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. interní klinika - hematologie 1.LF UK a VFN Praha

11.09.19

Konvalinka

Jan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Katedra biochemie PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

31.05.19

Kopecký

Martin

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

správní právo a správní věda

správní právo a správní věda

06.12.18

Košťák

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK; Fakulta žiovtního prostředí ČZU

22.10.19

Kraml

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 3.LF UK a FNKV

22.08.18

Krejčiřík

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

FJFI ČVUT Praha

03.10.19

Kremláček

Jan

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav patologické fyziologie LF UK a FN HK

06.03.19

Krhut

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

LFPL UK

12.04.19

Krištoufek

Ladislav

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

08.01.19

Kundrát

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ

26.02.19

Liška

Václav

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

01.10.19

Malečková

Jitka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

28.08.18

Málek

Filip

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. interní klinika 3.LF UK a FNKV

22.03.19

Martínek

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie

12.06.19

Mašín

David

doc. RNDr., M.Phil, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK

08.02.19

Mathis

Kristián

doc. RNDr., Ph.D, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

12.02.19

Matolínová

Iva

doc. Mgr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

21.12.18

Moláček

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

23.10.19

Münzbergová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

14.06.18

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ošťádal

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Nemocnice Na Homolce; Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

04.09.18

Otáhal

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patofyziologie

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

15.10.19

Pavlínek

Petr

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

14.02.19

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Prázný

Martin

doc. MUDr., CSc., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

05.04.18

Reif

Jiří

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

environmentální vědy

Ústav pro životní prostředí PřF UK

18.02.19

Reischig

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

LF PL UK

30.04.19

Selucká

Markéta

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF MU Brno

14.06.18

Shukurov

Andrey

doc. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

KMF MFF UK

23.01.19

Soukup

Viktor

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

07.06.19

Stehlík

Michal

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

08.02.19

Stellner

František

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra humanitních studií - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

23.11.18

Šedivý

Miroslav

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra historických věd FF ZČU

26.04.18

Šmejkal

Karel

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognosie

Ústav přírodních léčiv FaF VFU Brno

10.09.19

Štochl

Jan

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK

05.02.19

Uher

David

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika konkrétního jazyka Asie

Katedra asijských studií FF UP Olomouc

10.09.19

Vališ

Martin

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika.LF UK a FN HK

08.03.19

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vondrová

Naďa

doc. RNDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

didaktika matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK

13.06.19

Vyskočil

Vlastimil

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

24.09.19

Wernisch

Martin

doc., Dr.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

07.05.19

Zacharov

Sergej

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN

31.05.19

Zelinka

Tomáš

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

17.12.18

Žák

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

20.06.19


 

 Poslední změna: 20. prosinec 2019 18:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám