Předpisy, Metodiky, Formuláře

Předpisy


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


Jednací řád Vědecké rady UK


Opatření rektora 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěřečných prací


Opatření rektora č. 15/2019  Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodní databázích prací


Opatření rektora č. 35/2019 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy


Opatření rektora č. 20/2023 - Změna opatření rektora č. 35/2019 – Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy


Opatření rektora č. 55/2023 - Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem


Metodiky a Formuláře


Metodický materiál k hodnocení originality habilitačních prací


Ke stažení:

2.1._stanovisko komise_habilitacni rizeni

2.2._udaje o uchazeci_habilitacni rizeni

2.3._informace_habilitacni rizeni

2.4._stanovisko komise_jmenovaci rizeni

2.5._udaje o uchazeci_jmenovaci rizeni

2.6._informace_jmenovaci izeni

Poslední změna: 3. leden 2024 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám