Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Katolická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Katolická teologie

30. 04. 2020

30. 04. 2020

Dějiny křesťanského umění

29. 06. 2029

29. 06. 2029

Evangelická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evangelická teologie

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Husitská teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Teologie

31. 12. 2019

31. 12. 2019

Právnická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evropské právo

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Finanční právo a finanční věda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Mezinárodní právo

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Občanské právo

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Obchodní právo

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Právní dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Právo životního prostředí

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Římské právo

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Správní právo a správní věda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Teorie, filosofie a sociologie práva

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Ústavní právo a státověda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

1. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Anesteziologie a resuscitace

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Dějiny lékařství

31. 07. 2022

31. 07. 2022

Dermatovenerologie

31. 01. 2020

31. 01. 2020

Gynekologie a porodnictví

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hygiena a epidemiologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Chirurgie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Infekční nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Kardiochirurgie

31. 05. 2022

31. 05. 2022

Klinická biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská biofyzika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská farmakologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská biologie a genetika

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská chemie a biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská imunologie a mikrobiologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská informatika

14. 08. 2029

14. 08. 2029

Lékařská psychologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurochirurgie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Nukleární medicína

15. 09. 2024

15. 09. 2024

Oční lékařství

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Onkologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Ortopedie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Otorinolaryngologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Patologická fyziologie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Patologie

31. 01. 2020

31. 12. 2023

Pediatrie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Pracovní lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Psychiatrie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Radiologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Rehabilitační lékařství

01. 09. 2019

Sexuologie

31. 01. 2020

31. 01. 2020

Soudní lékařství

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Stomatologie

31. 01. 2020

31. 12. 2023

Urologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Vnitřní nemoci

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

2. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Gynekologie a porodnictví

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Chirurgie

31. 12. 2021

31. 12. 2021

Lékařská biologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská fyziologie a patofyziologie

30. 04. 2020

30. 04. 2020

Lékařská genetika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská chemie a biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská imunologie

31. 12. 2020

31. 12. 2020

Dětská neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Oční lékařství

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Onkologie

31. 12. 2020

31. 12. 2020

Ortopedie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Patologie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Pediatrie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Psychiatrie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Urologie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Vnitřní nemoci

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Zpět na přehled fakult

3. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

31. 01. 2020

Anesteziologie a intenzivní medicína

01.11. 2022

01.11. 2022

Dermatovenerologie

11. 08. 2024

11. 08. 2024

Infekční nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Gynekologie a porodnictví

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Chirurgické obory

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Lékařská fyziologie a patologická fyziologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Kardiologie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Neurologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Ortopedie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Otorinolaryngologie

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Patologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Pediatrie

31. 07. 2020

31. 07. 2020

Psychiatrie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Vnitřní nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Plzni

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Anesteziologie a intenzivní medicína

30. 11. 2019

Dermatovenerologie

31. 03. 2020

31. 03. 2020

Gynekologie a porodnictví

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

31. 11. 2019

31. 11. 2019

Chirurgie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Lékařská fyziologie

30. 11. 2019

Patologie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Pediatrie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Stomatologie

01. 11. 2019

Vnitřní nemoci

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zobrazovací metody v lékařství

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Hradci Králové

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Gynekologie a porodnictví

30. 11. 2019

Histologie a embryologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hygiena a preventivní lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Chirurgie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Kardiochirurgie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Klinická biochemie

31. 05. 2022

31. 05. 2022

Lékařská biofyzika

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Lékařská biologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská farmakologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Lékařská fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023 

Lékařská chemie a biochemie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Lékařská imunologie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Lékařská mikrobiologie

11. 08. 2029

Oční lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Patologická fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Patologie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Pediatrie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Psychiatrie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Radiologie a zobrazovací metody

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Stomatologie

01. 11. 2019

Vnitřní nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Farmaceutická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Farmaceutická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Farmaceutická technologie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Farmakognosie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Humánní a veterinární farmakologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Klinická a sociální farmacie

31. 11. 2023

31. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Filozofická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anglická a americká literatura

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Anglický jazyk

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Archeologie

31. 01. 2020

31. 01. 2020

České dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Český jazyk

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny české literatury a teorie literatury

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny umění

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Egyptologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Estetika

31. 12. 2022

31. 12. 2022

Etnologie

31. 01. 2020

Filozofie

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Germánské literatury

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Hispanistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hudební věda

31. 03. 2021

31. 03. 2021

Moderní hospodářské a sociální dějiny

31. 12. 2019

31. 12. 2019

Iberoamerikanistika

31. 12. 2019

31. 12. 2019

Klinická psychologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lingvistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lingvistika konkrétního jazyka Asie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Politologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Pomocné vědy historické

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Románské jazyky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Románské literatury

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Řecká a latinská studia

31. 07. 2024

31. 07. 2024

Slavistika

31. 12. 2019

31. 12. 2019

Sociální psychologie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Sociologie

31. 12. 2019

Světové dějiny a obecné dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Translatologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Přírodovědecká fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Anorganická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Antropologie

31. 07. 2022

31. 07. 2022

Aplikovaná geologie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Botanika

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Buněčná a vývojová biologie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Demografie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Didaktika chemie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Ekologie

31. 07. 2024

31. 07. 2024

Environmentální vědy

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Experimentální biologie rostlin

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Filozofie a dějiny přírodních věd

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Fyzická geografie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Fyzikální chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Fyziologie živočichů

31. 07. 2024

Genetika, molekulární biologie a virologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Geologie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Makromolekulární chemie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Mikrobiologie

01. 11. 2019

Obecná geografie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Organická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Parazitologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Regionální a politická geografie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Sociální geografie a regionální rozvoj

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zoologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Matematicko-fyzikální fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Astronomie a astrofyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – didaktika fyziky

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika plazmatu

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – jaderná fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – kvantová optika a optoelektronika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – subjaderná fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – teoretická fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Geofyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – matematická lingvistika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – softwarové systémy

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – teoretická informatika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – didaktika a historie matematiky a informatiky

31. 01. 2020

Matematika – geometrie a topologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – matematická analýza

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – matematické modelování a numerická matematika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Meteorologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Pedagogická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

České a československé dějiny

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Didaktika matematiky

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Filozofie

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Hudební teorie a pedagogika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Pedagogická psychologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Pedagogika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Speciální pedagogika

01. 11. 2023

Výtvarná výchova

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Fakulta sociálních věd

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Ekonomické teorie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Mediální studia

01. 09. 2019

Mezinárodní teritoriální studia

31. 03. 2024

31. 03. 2024

Moderní dějiny

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Politologie

31. 10. 2021

31. 10. 2021

Sociologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Veřejná a sociální politika

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Zpět na přehled fakult

Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Kinantropologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Biomechanika

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Fakulta humanitních studií

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Sociální a kulturní antropologie

01. 09. 2019

01. 09. 2019

Filozofie

26. 06. 2029

29. 06. 2024

Zpět na přehled fakult


Poslední změna: 30. srpen 2019 15:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám