Opatření rektora č. 35/2019

Název:

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

Gestor:

OVaV

Účinnost:

1. října 2019

Přílohy změněny OR č. 20/2023

NOVÉ PŘÍLOHY pdf. , doc.


Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

Čl. 1

Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy stanoví

  a. 

doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“),

  b. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče.


Čl. 2

  1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a komisí v řízení ke jmenování profesorem.

  2. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve stanovisku habilitační komise je úkolem komise navíc informovat o provedení kontroly originality habilitační práce a jejím vyhodnocení. Ve stanovisku komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.


Čl. 3

Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1 - 1.4 přílohy tohoto opatření, přičemž


  a. 

obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1 přílohy tohoto opatření,

  b. 

doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2 přílohy tohoto opatření,

  c. 

doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3 přílohy tohoto opatření a

  d. 

doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v části 1.4 přílohy tohoto opatření.


Čl. 4

Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6 přílohy tohoto opatření, přičemž


  a. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1 přílohy tohoto opatření,

  b. 

požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2 přílohy tohoto opatření

  c. 

požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3 přílohy tohoto opatření,

  d. 

minimální požadavky na odůvodnění stanoviska komise v řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4 přílohy tohoto opatření,

  e. 

požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5 přílohy tohoto opatření,

  f. 

požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6 přílohy tohoto opatření.


Čl. 5

  1. Formuláře, které jsou v přílohách č. 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5 tohoto opatření, jsou dvojjazyčně. V případě rozporu je rozhodující české znění.

  2. Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. října 2019.

  3. Zrušují se opatření rektora č. 9/2014, č. 17/2014 a č. 26/2017.

V Praze dne 30. září 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPřílohy:

1.1 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově

PDF DOC


1.2 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní, sociálně-vědní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově

PDF DOC


1.3 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově

PDF DOC


1.4 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské obory na Univerzitě Karlově

PDF DOC


2.1 - Stanovisko habilitační komise / Opinion of the Associate professorship committee

PDF DOC


2.2 - Údaje o uchazeči / Candidate information

PDF DOC


2.3 - Přílohy

PDF DOC


2.4 - Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem / Opinion of the committee in the full professorship appointment procedure

PDF DOC


2.5 - Údaje o uchazeči / Candidate information

PDF DOC


2.6 - Přílohy

PDF DOC
Poslední změna: 27. duben 2023 19:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám