• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou středoevropského regionu. Za svoji podstatu považuje jednotu výuky a vědy. To znamená, že hlavní cestou ke kvalitnímu vzdělávání je primárně to, že vyučující jsou současně aktivními, mezinárodně respektovanými a produktivními odborníky v příslušném oboru. Vědecko-výzkumná práce proto není jen jakousi druhou prioritou univerzity vedle výuky, nýbrž je integrální a podstatnou součástí toho, čím univerzita je a proč existuje.


Nejenže na univerzitě (popř. její německé větvi) v minulosti studovali anebo působili čtyři nositelé Nobelovy ceny (Albert Einstein, Gerty a Carl Coriovi, Jaroslav Heyrovský), ale i v současnosti je UK vědeckým gigantem České republiky. Podle respektované mezinárodní databáze Web of Science je UK nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR. V poslední době vytváří přibližně třetinu vědeckých výsledků České republiky a ještě větší podíl citací (které reflektují kvalitu vědeckých výsledků). Srovnatelný výkon má jen souhrn institucí zřizovaných Akademií věd ČR. Obdobný obrázek poskytuje i hodnocení vědeckých institucí prováděné vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, data Českého statistického úřadu nebo nedávný mezinárodní audit vědy v ČR. Ostatně i skutečnost, že nejuznávanější světové žebříčky řadí UK mezi 2 procenta nejlepších univerzit všech kontinentů, odráží hlavně její vědecký výkon a kvalitu.


K objevům vědců UK z poslední doby, které jsou veřejnosti nejvíce známy, patří např. významný podíl na objevu Higgsova bosonu pomocí detektoru Atlas v CERN, nález unikátního souboru soch vysokých hodnostářů z doby egyptské 5. dynastie, série objevů genů odpovědných za závažné dědičné metabolické choroby nebo rozkrytí univerzálních zákonitostí hustoty druhů v různých přírodních prostředích.


Důležitým předpokladem vědecké práce je adekvátní financování. Univerzita Karlova získává z veřejných zdrojů prostředky tzv. institucionálního financování, které je založeno na dosavadním vědeckém výkonu. Tyto prostředky financují Programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), jejichž cílem je strategické posilování hlavních vědních směrů. Menší část těchto prostředků je využita na cílenou podporu zejména mladých vědců na špičkových pracovištích UK (tzv. UNCE) a další menší programy. Kromě těchto prostředků je nezbytné tzv. účelové financování čili grantová podpora jednotlivých vědeckých projektů, ať už z národních zdrojů (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky a další), či ze zahraničí (např. rámcové programy EU včetně ERC). Na podporu rozvoje samostatné vědecké práce studentů, zejména doktorandů, má UK zřízenu vlastní interní Grantovou agenturu Univerzity Karlovy. S financováním částečně i souvisí problematika přenosu vědeckého poznání k praktickému využití, které na UK pomáhá zabezpečovat zejména Centrum pro přenos poznatků a technologií.


Dalším důležitým aspektem vědecké práce je kvalifikační růst akademických pracovníků. Tato část webových stránek proto obsahuje i informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem. Tituly docentů a profesorů z UK se tradičně těší velkému respektu.  Poslední změna: 17. leden 2017 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám