Zahraniční ocenění

Vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy jsou nominováni prostřednictvím odboru pro vědu a výzkum například na Scopus Awards, L´Oreal - Unesco Awards nebo European Latsis Prize. Jsou ale také držiteli cen, na které je nominovaly jednotlivé fakulty - jedná se např. o Zlatou medaili Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medaili udělenou ISCA, IFIP Silver Core Award nebo European Prize in Combinatorics.

2016

Dimitris N. Chorafas Prize

Mgr. Tomáš Smutný


FaF UK

Za práci: "Novel Hepatocyte Cellular Models for Drug Development"

2015

Dimitris N. Chorafas Prize

MUDr. Ondřej Kodet, MD, Ph.D.

LF 1 UK

za diplomovou práci "Study of Epithelial Mesenchymal Interactions in

Squamous Epithelium Derived Tumors"

2014

Cena Ignaze L. Liebena

prof. Mgr. Jana Roithová, PhD.

PřF UK


Dimitris N. Chorafas Prize

Ing. Ivona Krus, Ph.D.

LF 3 UK

za diplomovou práci "The influence of xenobiotic metabolizing enzymes and transporters on the incidence of colorectal cancer and chemotherapy outcome"

2013

Zlatá medaile Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

PedF UK

za podíl na rozvoji slovenské pedagogiky a za dlouholetou spolupráci s univerzitou

2012

Werner von Siemens Excellence Award 2012

Prof. RNDr.Vladimír Matolín, DrSc.

RNDr. Ing. Tomáš Skála, Ph.D.

Mgr. Michal Václavů

Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Mgr. Roman Fiala

MFF UK

čestná uznání za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Doc. MUDr. František Véle, CSc.

FTVS UK

cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

PřF UK

čestné uznání pro nejlepšího pedagogického pracovníka

ostatní ocenění v roce 2012

Prof. MUDr. Jan Hercogová, CSc.

"Dermatolog roku"(Dermatologist of the Year) - cena udělena Světovou zdravotnickou akademií (World Health Academy)

MUDr. Michal Malina

"Cena Alberta Sweitzera"v kategorii lékařství - cena udělena Velvyslanectvím Francie v ČR

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

"Cena Aesculap Akademie" v kategorii lékaři - cena udělena za celoživotní přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Čestná plaketa Award of Distinction the European Association of Urology

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

"Stříbrná medaile" Slovenské lékařské společnosti

PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

"Cena Sanofi za farmacii" - cena udělena Velvyslanectvím Francie v ČR

Prof. Karel Janda

PhDr. Ladislav Krištoufek

David Zilberman, Ph.D.

Nejlepší práce v "Soutěži energetické ekonomie" (Energy Economics Contest) udělena Institutem energetické ekonomie

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D.

"The International Conferences on Representations of Algebras Award"

Prof. RNDr. Marie Hrušková

"Officer in the Order of Oranje-Nassau" - řád Velvyslanectví Nizozemského království


Poslední změna: 21. červenec 2016 11:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám