Grantová agentura UK

Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou univerzity (GA UK).


GA UK zahájila činnost v roce 1993 a je interní grantovou agenturou UK - v současné podobě soutěže si přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty).


Realizaci grantového financování upravují Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy, které po projednání ve vědecké radě univerzity vydává svým opatřením rektor; činnost GA UK se řídí Grantovým řádem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, na němž se usnesl Akademický senát UK jako na vnitřním předpisu a který byl registrován MŠMT.


Podrobnější informace o soutěži, Grantový řád UK, Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy


Administrativní zajištění činnosti GA UK zabezpečuje rektorát - odbor pro vědu a výzkum, kancelář GA UK. Na zabezpečování grantového financování se podílejí Grantová rada UK, Dozorčí rada a Oborové rady GA UK - pro společenskovědní, pro přírodovědnou a pro lékařskou vědní oblast.


Nové: zveřejnění výsledků závěrečných zpráv a doplněných závěrečných zpráv ve 14. kole soutěže GA UK naleznete v Přehledu projektů.


Kontakt

Orgány


Výsledky 14. kola soutěže GA UK (2017)


Vstup do aplikace Grantové agentury UK

Přehled projektů (obsahuje seznamy nově přijatých projektů, přijatých pokračujících projektů, závěrečné zprávy projektů a publikační výsledky projektů od roku 2007)


Vyhlášení 14. kola soutěže GA UK (2017)

Poslední změna: 19. červen 2017 16:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám