Výsledky vědy a výzkumu

Univerzita Karlova se v počtu výsledků ve vědě a výzkumu v českém hodnocení vědy (tzv. RIV) pravidelně umísťuje na nejvyšší příčce v rámci českých univerzit.


Sběr dat o vědeckých výsledcích na UK probíhá prostřednictvím Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK, kterým se rozumí centralizovaná aplikace OBD, provozovaná jako součást Informačního systému UK na prostředcích spravovaných Ústavem výpočetní techniky UK. Toto zpřístupnění záznamů výsledků veřejnosti, na kterém se stále ještě pracuje, se momentálně nachází v pilotní verzi, a dopstupná je proto zatím pouze část záznamů UK. Systém umožňuje také registrovaný přístup zaměstnancům UK.


Do tohoto systému jsou sbírány všechny výsledky vědců Univerzity Karlovy. Publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy v Praze je jednou ze základních priorit dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál univerzity. Evidence výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově je upravena Opatřením rektora UK č. 18/2012 Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti.


Typy dokumentů a dalších výsledků určených pro výběrovou bibliografii Univerzity Karlovy

Encyklopedie

Kapitola v monografii

Kazuistika

Případová studie

Licencovaný software

Monografie

Odborná učebnice

Odborný atlas

Patent

Popularizující článek

Přehledový článek ve vědeckém periodiku

Překlad monografie, dramatického díla a historického textu

Původní vědecký článek

Recenze

Sborník

Specializované mapy

Stať ve sborníku (Proceedings paper)

Vědecký slovník


Výsledky vědy a výzkumu Univerzity Karlovy jsou veřejně dostupné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Poslední změna: 19. prosinec 2016 10:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám