Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium


Aplikace pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium mohou využívat pouze studenti UK, kteří mají vydaný průkaz studenta UK.


Žádosti o ubytovací nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím dvojice webových aplikací, každá z těchto žádostí se podává zvlášť.


Před vstupem do aplikace je nutné znát své číslo osoby a heslo evidované v CAS. Informace o tom, jak je možné získat či změnit heslo, naleznete na adrese https://cas.cuni.cz


zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


Zásady pro přiznávání a vyplácení těchto stipendií jsou stanoveny zejména v čl. 7a, 7b a 8 Stipendijního řádu UK.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2014/2015 upraveny v opatření rektora č. 29/2014. Stipendium je vypláceno studentům, kteří nemají studium přerušeno a u kterých skutečná doba studia studijního programu nepřesáhla standardní dobu studia.


Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2014/2015 upraveny v opatření rektora č. 28/2014.


Druhy stipendií a další podrobné informace naleznete na stránce věnované stipendiím.Poslední změna: 13. prosinec 2014 23:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám