Poplatky spojené se studiem

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy statut veřejné vysoké školy, který obsahuje ustanovení o poplatcích spojených se studiem. Podle čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy v Praze určuje příloha č. 6 tohoto Statutu výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, výši poplatků spojených se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programů, výši poplatků spojených s uskutečňováním studijních programů v cizím jazyce, formu placení a splatnost poplatků, jakož i postup při vydávání rozhodnutí o vyměření poplatků a při přezkumném řízení a podmínky pro snížení výše poplatků nebo prominutí anebo pro odložení lhůty jejich splatnosti.


Aktuální znění přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy

VII. úplné znění ze dne 29. 6. 2015


Poslední změna: 14. leden 2016 12:10 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám