Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. květnu 2017.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Bárta

Tomáš

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK v Praze 

13.10.2016

Bauer

Michal

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK; Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

25.8.2016

Bešík

Josef

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta 

lékařská fyziologie a patofyziologie

Klinika kardiovaskulární chemie IKEM; Ústav patologické fyziologie 2.LF UK

3.1.2017

Bouček

Jan

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Klinika otorinolaryngologie a chrirugie hlavy a krku 1.LF UK a FN Motol

12.1.2017

Brát

Radim

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF HK UK; LF Ostravská univerzita

10.11.2016

Brom

Cyril

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky

KSVI MFF UK

22.3.2017

Bruthans

Jan

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.2016

Burda

František

ThLic., Th.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Univerzita Hradec Králové

6.12.2016

Čapská

Veronika

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Katedra obecné antropologie FHS UK

10.2.2017

Čečka

Filip

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

10.11.2016

Dobroň

Patrik

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

6.9.2016

Dolejš

Josef

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

demografie

Fakulta informatiky a managementu UHK

31.8.2015

Doležal

Stanislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

FF Jihočeské univerzity

21.1.2013

Dračínský

Martin

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

Ústav organické chemie AV ČR, v.v.i.

28.11.2016

Dudová

Radka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

2.5.2016

Ďurech

Josef

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

AÚ UK MFF UK

2.8.2016

Durila

Miroslav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anesteziologie a resuscitace

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

3.11.2016

Engel

Zbyněk

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

13.5.2016

Fencl

Filip

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta 

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

30.11.2016

Forejtová

Monika

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

evropské právo

ZČU v Plzni

10.12.2015

Frinta

Ondřej

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF UK

13.10.2016

Froňková

Eva

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta 

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

9.3.2017

Gabrhelík

Roman

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Klinika adiktologie 1.LF UK; UPJŠ v Košicích (Slovensko)

19.9.2016

Grus

Tomáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

20.3.2017

Grygar

Jakub

PhDr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

ISS FSV UK v Praze

28.4.2016

Hejlová

Denisa

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální studia

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

10.2.2017

Hirsch

Ivan

RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK; Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i.; Ústav organické chemie a biochemi AV ČR, v.v.i.

21.9.2015

Holubová

Markéta

ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK

12.9.2016

Höschele

Stefan

Dipl.-theol., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

Theologische Hochschule Friednesau, SRN

16.9.2016

Hradský

Ondřej

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta 

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

20.3.2017

Hromádka

Milan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

I. interní klinika LF UK v Plzni

19.1.2017

Janská

Eva

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecké fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

6.12.2016

Jedlička

Přemysl

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KM TF ČZU v Praze

16.11.2016

Jeřábek

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

ČGS Praha

20.4.2016

Jettmarová

Zuzana

PhDr., M.A., M.Sc., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK v Praze

22.1.2016

Kletetschka

Günther

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

19.2.2016

Koblížek

Vladimír

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

Plicní klinika LF v Hradci Králové

16.3.2017

Kohoutová

Darina

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

II. interní gastroenterologická klinika LF v Hradci Králové

16.3.2017

Košťálová

Petr

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie

Katedra psychologie PEF ČZU

20.12.2016

Koukol

Ondřej

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK

29.8.2016

Krámský

David

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

filozofie

Policejní akademie ČR; Národní ústav duševního zdraví

1.6.2016

Krulová

Magdaléna

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Katedra buněčné biologie PřF UK; Ústav experimentální medicíny AV ČR

20.3.2017

Krýsl

Svatopluk

RNDr. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - geometrie a topologie

MÚ UK MFF UK

2.8.2016

Kučera

Rudolf

Dr. Phil., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK; Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.

10.10.2016

Kučera

Radek

PharmDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav laboratoře pro imunoanalýzu a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK a FN Plzeň

10.11.2016

Kvaček

Jiří

RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Národní muzeum Praha

17.3.2017

Květina

Petr

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

17.6.2016

Lambert

Lukáš

MUDr. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN

3.11.2016

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.1.2017

Macek

Jakub

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální studia

FSV MU Brno

28.4.2016

Marečková

Markéta

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha

21.10.2016

Mareš

Jan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

I. interní klinika LF UK v Plzni

19.1.2017

Matějíček

Pavel

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

26.7.2016

Matějka

Filip

RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.; CERGE - UK

16.2.2017

Míčka

Roman 

PhDr., Th.D., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologická fakulta Jihočeská Univerzita

24.3.2017

Michalský

David

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

14.11.2016

Minárik

Marek

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN; PřF UK; Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

16.3.2017

Mücke

Pavel

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

Ústav pro soudobé dějiny AVČR, v.v.i. a FHS UK

13.1.2017

Mysliveček

Josef

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK v Praze

4.10.2016

Němec

František

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

KFPP MFF UK v Praze

6.12.2016

Nesměrák

Karel

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

PřF UK

18.1.2017

Nigrin

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK

15.3.2017

Nižanský

Daniel

RNDr., Dr.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

Útav anorganické chemie AVČR, v.v.i.

31.3.2016

Pánek

Radomír

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

UFP AV ČR, Praha

27.10.2016

Paříková

Alena

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN

15.9.2016

Pecina

Pavel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

29.9.2016

Peichl

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM; II. interní klinika 1.LF UK a VFN

16.6.2016

Roháček

Jiří

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav dějiny umění AV ČR, v.v.i.

18.8.2016

Roraback

Erik Sherman

D.Phil

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK; FAMU

4.1.2017

Roubal

Jan

MUDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Katedra psychologie FSV MU Brno

21.10.2016

Rozehnal

Aleš

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

obchodní právo

PF UK v Praze; Bankovní institut vysoká škola, a.s.

19.2.2015

Řiháček

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Katedra psychologie FSV MU Brno

26.2.2016

Salák jr.

Pavel

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

římské právo

Katedra dějin státu a práva PF MU Brno

24.11.2016

Smetana

Vít

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

Ústav pro soudobé dějiny AVČR, v.v.i. a IMV FSV UK

3.11.2016

Spousta

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

16.3.2017

Spurný

Matěj

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

22.12.2016

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

7.12.2016

Studený

Pavel

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Oftalmologická klinika 3.LF UK a FNKV

15.9.2016

Suchánek

Štěpán

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN

16.3.2017

Sumová

Alena

PharmDr., CSc., DSc.

Přírodovědecká fakulta

fyziologie živočichů

Fyziologický ústav AV ČR, Praha

20.10.2016

Špirit

Michael

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

5.4.2016

Šucha

Matúš

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

psychologie práce a organizace

Katedra psychologie FF UP Olomouc

24.10.2016

Šuta

Daniel

Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biofyzika

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK

9.6.2016

Tancer

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

3.1.2017

Tiwary

Hans Raj

Dr. Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

19.5.2016

Treml

Václav

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

27.9.2016

Tuček

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika 1.LF UK a VFN

12.1.2017

Vaňková

Radomíra

RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

25.4.2016

Veselý

Štěpán

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

chirurgie

Urologická klinika 2.LF UK a FNM

28.6.2016

Vlach

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KVOF MFF UK

4.1.2017

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.2016

Vobr 

Radek

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

PedF JU České Budějovice

10.12.2015

Vojtěch

Zdeněk

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

neurologie

Centrum pro epilepsii, Nemocnice Na Homolce

6.10.2016

Voňková

Hana

PhDr. RNDr., Ph.D. et Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání a katedra pedagogiky PedF UK

1.12.2016

Zbytovská

Jarmila

Mgr., Dr.rer.nat.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická technologie

Ústav organické technologie FChT VŠCHT Praha; Katedra farmaceutické technologie FaF UK

6.9.2016

Zikán

Vít

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

16.3.2017

Zlatohlávek

Lukáš

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

12.1.2017

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.6.2014

Žemlička

Jan

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KAM MFF UK

27.9.2016
Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. květnu 2017.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Albrecht

Tomáš

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Ústav biologie obratlovců AV ČR; Katedra zoologie PřF UK

21.3.2017

Báča

Václav

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie 3.LF UK; Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

12.1.2017

Beránek

Martin

doc. PharmDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

klinická biochemie

Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF HK UK; Ústav lékařské biochemie; FaF UK

12.11.2015

Boudová

Ludmila

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni

10.11.2016

Brůžek

Jaroslav

doc. RNDr., CSc., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; FF ZČU v Plzni

19.1.2016

Cinek

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FNM

9.2.2016

Čepička

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK

9.1.2017

Černá

Marie

doc. MUDr., CSc.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav obecné biologie a genetiky 3.LF UK a FNKV

31.3.2015

Černý 

Viktor

doc. Mgr., Dr.

Přírodovědecké fakulta

antropologie

Archeologický ústav AV ČR; PřF UK

17.5.2016

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.6.2016

Drábek

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav molekulární a transplantační medicíny LF UP Olomouc

9.2.2016

Dřevínek

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská mikrobiologie

Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol

25.2.2016

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.2013

Fatka

Oldřich

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

14.3.2017

Hamplová

Dana

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UK; PedF UK

27.9.2016

Heissigerová

Jarmila

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Oční klinika 1.LF UK a VFN

11.10.2016

Horváth

Roman

doc., Ph.D., M.A.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

1.6.2015

Hošek

Pavel

doc., Th.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

Katedra religionistiky ETF UK

2.11.2015

Javorský

Pavel

doc. Mgr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

27.9.2016

Jiruška

Přemysl

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patofyziologie

Oddělení vývojové epileptologie Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

12.1.2017

Kalenda

Ondřej

doc. RNDr., Ph.D., DSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK Praha

15.5.2015

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.2.2017

Karlický

Marian

doc. RNDr., DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

astronomie a astrofyzika

AÚ AV ČR, v.v.i. Ondřejov

31.3.2015

Kleibl

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

3.11.2016

Klézl

Zdeněk

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FN KV; I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

9.2.2017

Klimešová

Marie

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakuklta

dějiny umění

Ústav pro dějiny umění FF UK

27.1.2017

Kmoch

Stanislav

doc. Ing., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF UK a VFN

10.3.2016

Kratochvíl

Lukáš

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Katedra ekologie PřF UK

9.11.2015

Krtouš

Pavel

doc. RNDr. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

12.8.2016

Kubín

Peter

doc. PhDr., Th.D., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav křesťanského umění KTF UK

17.6.2016

Kysela

Jan

doc. JUDr., Ph.D., DSc.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK v Praze

10.12.2015

Langhammer

Jakub

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

29.2.2016

Machala

Ladislav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

infekční nemoci

Klinika infekčních, parazitálních a tropických nemocí 3.LF UK a NNB

3.12.2015

Mayer

Otto

doc. MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.2016

Mergl

Michal

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecké fakulta

geologie

ZČU v Plzni

2.5.2016

Mikuš

Peter

doc. RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farnaceutická chemie

FaF UKo Bratislava, SK

6.11.2015

Nachtigal

Petr

doc. PharmDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

histologie a embryologie

Katedra biologických a lékařských věd FaF UK

20.1.2016

Němec

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecké fakulta

anorganická chemie

PřF UK

23.5.2016

Nešpor

Zdeněk R.

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

FHS UK; Sociologický ústav AVČR, v.v.i

29.3.2015

Netuka

Ivan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

kardiochirurgie

IKEM; II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

20.1.2017

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky s Etnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.1.2013

Peřina

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

FZÚ AV ČR, v.v.i.

27.4.2016

Pilný

Ondřej

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakuklta

anglická a americká literatura

Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK

20.4.2016

Procházka

Marek

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

FÚ UK

15.3.2017

Slabý

Ondřej

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Masarykův onkologický ústav; PřF MU Brno; Středoevropský technologický institut MU; Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

15.9.2016

Sláma

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

28.7.2016

Straňák

Zbyněk

doc. MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

pediatrie

Ústav pro péči o matku a dítě

6.10.2016

Svoboda

Petr

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

15.1.2016

Šimůnek

Tomáš

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biochemických věd FaF UK

21.11.2016

Štangová

Věra

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Právnická fakulta UK

19.5.2017

Šumník

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FNM

9.2.2016

Švestková

Olga

doc. MUDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK

9.9.2016

Vávrová

Kateřina

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta

farmaceutická chemie

Katedra anorganické a organické chemie FaF UK

22.9.2016

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.6.2012

Vilímek

Vít

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

4.1.2016

Zahálka

František

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK v Praze

23.12.2015Stav jednotlivých řízení na fakultách

Níže naleznete přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem tak, jak probíhají na jednotlivých fakultách UK.


Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Hrálové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta humanitních studií


Poslední změna: 11. duben 2017 15:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám