Další ocenění

Výběr dalších zahraničních ocenění

Tato stránka obsahuje příklady dalších zahraničních ocenění, o které se mohou ucházet buď významné vědecké osobnosti nebo studenti českých vysokých škol.


The Harvey Prize Fund

Každoročně udílená cena Technologickým institutem v Izraeli oceňuje objevy ve vědě a technologiích a lidském zdraví.


Balzan Prize

Cena každoročně vyhlašovaná Nadací mezinárodní Balzanovy ceny v Miláně pro vynikající vědecké osobnosti v mezinárodním měřítku. Je udělována ve třech kategoriích:

1. literatura, umění a společenské vědy

2. fyzika, matematika, přírodní vědy a medicína

3. humanitní vědy, mír a soudržnost národů

a nominace jsou přijímány do 15. března každého roku.


Iberoamerická cena

Počínaje rokem 1994 odměňují zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v ČR (Argentina, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Chile, Španělsko, Mexiko, Peru, Portugalsko, Uruguay a Venezuela) cenou nesoucí název ”Premio Iberoamericano” nejlepší práce, které předloží studenti českých vysokých škol na témata z oblasti literatury, historie, humanitních a společenských věd. Soutěžní práce jsou psány ve španělštině nebo portugalštině a jejich úroveň hodnotí porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny. Tato soutěž, původně určená studentům UK, se později rozšířila na vysoké školy celé ČR. Tradičně byly ceny nejlepším studentům udělovány odděleně ve dvou kategoriích, přičemž byla hodnocena zvlášť oblast humanitních věd a zvlášť oblast sociálních a ekonomických věd. V roce 1999 byl poprvé použit nový způsob – došlo ke zrušení těchto dvou kategorií, což poskytlo větší prostor pro výběr témat. Zároveň došlo k redukci původních čtyř cen na tři, což umožnilo navýšit hodnotu jednotlivých odměn. V současnosti je první cena honorována částkou 1000,- USD, druhá cena částkou 700,- USD a třetí 500,- USD.


Poslední změna: 5. srpen 2016 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám