Další ocenění

Výběr dalších zahraničních ocenění

Tato stránka obsahuje příklady dalších zahraničních ocenění, o které se mohou ucházet buď významné vědecké osobnosti nebo studenti českých vysokých škol.


The Harvey Prize Fund

Každoročně udílená cena Technologickým institutem v Izraeli oceňuje objevy ve vědě a technologiích a lidském zdraví.


Balzan Prize

Cena každoročně vyhlašovaná Nadací mezinárodní Balzanovy ceny v Miláně pro vynikající vědecké osobnosti v mezinárodním měřítku. Je udělována ve třech kategoriích:

1. literatura, umění a společenské vědy

2. fyzika, matematika, přírodní vědy a medicína

3. humanitní vědy, mír a soudržnost národů

a nominace jsou přijímány do 15. března každého roku.


Iberoamerická cena

Počínaje rokem 1994 odměňují zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v ČR (Argentina, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Chile, Španělsko, Mexiko, Peru, Portugalsko, Uruguay a Venezuela) cenou nesoucí název ”Premio Iberoamericano” nejlepší práce, které předloží studenti českých vysokých škol na témata z oblasti literatury, historie, humanitních a společenských věd. Soutěžní práce jsou psány ve španělštině nebo portugalštině a jejich úroveň hodnotí porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny. Tato soutěž, původně určená studentům UK, se později rozšířila na vysoké školy celé ČR. Tradičně byly ceny nejlepším studentům udělovány odděleně ve dvou kategoriích, přičemž byla hodnocena zvlášť oblast humanitních věd a zvlášť oblast sociálních a ekonomických věd. V roce 1999 byl poprvé použit nový způsob – došlo ke zrušení těchto dvou kategorií, což poskytlo větší prostor pro výběr témat. Zároveň došlo k redukci původních čtyř cen na tři, což umožnilo navýšit hodnotu jednotlivých odměn. V současnosti je první cena honorována částkou 1000,- USD, druhá cena částkou 700,- USD a třetí 500,- USD.


The Raymond and Beverly Sackler International Prizes


The Raymond and Beverly Sackler International Prizes were established through the generosity of Dr. Raymond and Mrs. Beverly Sackler, visionary patrons of the sciences at Tel Aviv University. The Sackler Prizes are intended to promote originality and excellence of research in the field of Biophysics, Chemistry and Physics. They are administered by Tel Aviv University through an advisory committee comprised of the President and Rector of TAU as ex-officio members and others selected ad personam by the President and the Rector.


Mezinárodní Ceny Raymonda a Beverly Sackler, vizionářských patronů věd na univerzitě v Tel Avivu, byly založeny díky jejich štědrosti. Ceny Sackler jsou určeny na podporu originality a excelence výzkumu v oblasti biofyziky, chemie a fyziky. Jsou organizovány univerzitou v Tel Avivu přes poradní výbor, který se skládá z prezidenta a rektora TAU jako ex-officio členů a z dalších členů vybraných osobně prezidentem či rektorem TAU.

Ceny bývají spojeny s finanční odměnou a udělují se osobně v Tel Avivu.


Poslední změna: 27. červen 2017 12:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám