Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

31. března 2017

3. února 2017

Program

Usnesení

20. ledna 2017

Program

Usnesení


Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání komise

Čas

Místo

13. 2. 2017

Sociální komise AS UK

18:00

Velká zasedací síň

22. 2. 2017

Ekonomické komise AS UK

16:00

Velká zasedací síň

30. 3. 2017

Společné zasedání Sociální a Studijní komise AS UK

17:00

Velká zasedací síň

31. 3. 2017

Zasedání AS UK

10:00

Malá aula


Poslední změna: 16. únor 2017 10:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám