Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

6. června 2017

Program

31. března 2017

Program *

Usnesení

3. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

20. ledna 2017

Program

Usnesení

Zápis


Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo


23. 5. 2017 

24. 5. 2017


29. 5. 2017

30. 5. 2017

01. 6. 2017

01. 6. 2017


2. 6. 2017

07. 6. 2017 

14. 6. 2017


19. 6. 2017


Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Ediční komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Ekonomická komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Společné zasedání Sociální a Studiní komise AS UK

AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Grémium spolků UK

Legislativní komise AS UK


14:00

14:00

18:00

14:00

16:00

9:00

16:00


10:00

14:00

14:00

16:00

12:00


Malá zasedací síň

Malá zasedací síň

Zelená posluchárna

Malá zasedací síň

Malá zasedací síň

Sekretariát AS UK

Velká zasedací síň


Malá aula

Malá zasedací síň

Malá zasedací síň

Malá aula

Malá zasedací síň


Poslední změna: 25. květen 2017 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám