Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.

Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

20. ledna 2017

Program

9. prosince 2016

Program

Usnesení

25. listopadu 2016

Program

Usnesení

21. října 2016

Program

Usnesení

Zápis

3. června 2016

Program

Usnesení

Zápis

8. dubna 2016

Program

Usnesení

Zápis

5. února 2016

Program

Usnesení

Zápis

22. ledna 2016

Program

Usnesení

Zápis

Kalendář termínů AS UK


Poslední změna: 11. leden 2017 13:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám