Cena Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.


Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Vítězné absolventské práce, a ostatně nejen ty, jsou tradičně na velmi vysoké úrovni a často bývají součástí širší badatelské činnosti. Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. To přispívá ke zvýšení celkové prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na mnohdy velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými.


Finanční odměna není jediná, kterou vítězové této soutěže získávají. Kromě symbolu prestiže, který z titulu vítěze plyne, a cenných kontaktů z řad akademické obce, získávají také unikátní pamětní medaili. Medaile je výtvorem akademického sochaře Zděňka Kolářského a vznikla k příležitosti 110. výročí úmrtí zakladatele firmy – Wernera von Siemense (1816–1892). Medaile v sobě snoubí inovativnost a preciznost práce, čímž odkazuje na samotného zakladatele společnosti Siemens. Právě odkaz zakladatele, který se nebál jít proti proudu, nedal se odradit, ale zároveň dbal na technologickou preciznost a inovativní výzkum, prostupuje vizí a duchem celé soutěže.


Cena se uděluje v těchto kategoriích:


  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

  • Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace

  • Nejlepší pedagogický pracovník

  • Nejlepší diplomová práce

  • Nejlepší disertační práce


Do prvních tří kategorií navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

Termín dodání návrhů na RUK

říjen 2017
Poslední změna: 8. březen 2017 15:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám