• Absolventi
  • Spolky absolventů a fakultní aktivity

Spolky absolventů a fakultní aktivity

Klub Alumni

Klub Alumni si klade za cíl udržení vazeb a sounáležitosti absolventů s jejich univerzitou a podporu aktivit a činnosti Univerzity Karlovy. Hlavním posláním Klubu Alumni je poskytování informačních, vzdělávacích, kulturních a společenských služeb všem členům, absolventům Univerzity Karlovy.


Profesní spolky a sdružení

Profesní spolky a sdružení studentů a absolventů jsou zaměřeny na odbornou činnost a probíhají na Univerzitě Karlově i jednotlivých fakultách. Třídění podle fakult umožňuje snadnější orientaci. Na prvním místě u většiny fakult naleznete fakultní webové stránky pro absolventy, kde jsou informace určené absolventům seskupeny a vyvěšeny.


Zájmové spolky

Většina zájmových spolků je otevřena jak studentům, tak absolventům. Hlavní činnost je zaměřena zejména na hudbu, zpěv, sportovní aktivity, kulturní a společenské akce aj.

Poslední změna: 8. únor 2017 13:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám