Bolzanova cena

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.


Jak se zúčastnit?

Do 30. září 2016 předá kandidát studijnímu oddělení fakulty:


  • 1x přihlášku

  • 1x práci v tištěné podobě

  • 1x práci v elektronické podobě (na CD, případně ID zveřejněné práce v repozitáři)

  • 1x posudky v elektronické podobě (na CD, případně ID zveřejněné práce v repozitáři), dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny)

  • 1x posudky v tištěné podobě (dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny)

  • odborný životopis a seznam publikací předkladatele (zejména u doktorandů)

  • předložená práce musí být zpracována v akademickém roce 2015/2016 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací v tomto období obhájená) a nominována do soutěže pouze jednou


Studijní oddělení fakulty předává shromážděné práce s přílohami a průvodním dopisem děkana do 15. října 2016 Informačnímu, poradenskému a sociálnímu centru UK v Celetné 13.


Vyhlášení laureátů soutěže a vítězných prací proběhne na slavnostním předání cen na Vědecké radě UK v prostorách Karolina na Ovocném trhu.


Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění opatření rektora č. 17/2008, 13/2013 a 23/2015, který je platný od 15. 5. 2015.Poslední změna: 9. říjen 2016 12:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám