Přehled podpořených projektů

Projekty Univerzitních výzkumných centerProjekty v katregorii "Humanitní a společnenské vědy"Identifikační číslo projektu

Fakulta/

Součást

Název projektu

Hlavní řešitel

UNCE 204001/2012


PedF

Centrum výzkumu základního vzdělávání


prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.


UNCE 204002/2012

FF

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice


doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

UNCE 204003/2012


PřF

Výzkum sociálně - prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století


doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 


UNCE 204004/2012


PřF

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě


doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph. D.


UNCE 204005/2012

CERGE

Center for Advanced Economic Studies (CAES)


doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 


UNCE 204006/2012

PF

Výzkumné centrum pro lidská práva


prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.


UNCE 204007/2012


FSV

Centrum pro výzkum kolektivní paměti


doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 


UNCE 204008/2012


KTF

Transendence a její interpretace v teologii a umění


doc. ThLic. Mireia Ryšková, Th.D. 


UNCE 204009/2012

FHS

Centrum fenomenologického výzkumu

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 

Projekty v katregorii "Přírodní a lékařské vědy"Identifikační číslo projektu

Fakulta/

Součást

Název projektu

Hlavní řešitel

  UNCE 204010/2012


3.LF

Genetické, patofyziologické a epidemiologické aspekty kardiovaskulárních chorob


prof. MUDr. Petr Widimský, CSc. 


UNCE 204011/2012

1.LF

Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění


prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. 


UNCE 204012/2012

2.LF

Vývoj a regulace leukocytů se zaměřením na dětský věk


doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.


UNCE 204013/2012

PřF

Mechanismy reprogramování komplexních buněčných odpovědí


prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

UNCE 204014/2012

MFF

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky


prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 

UNCE 204015/2012


3.LF

Univerzitní centrum pro výzkum energetického metabolismu


prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 


UNCE 204016/2012


PřF

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity


doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph. D.


UNCE 204017/2012


PřF

Molekulární interakce mezi parazity a hostiteli a nové strategie boje proti parazitálním infekcím


prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.


UNCE 204018/2012

PřF

Centrum supramolekulární chemie


doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.


UNCE 204019/2012

FaF

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


UNCE 204020/2012

MFF

Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky

doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.


UNCE 204021/2012


1.LF

Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buňek


doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


UNCE 204022/2012


1.LF

Struktura, organizace a dynamika chromatinu


prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.


UNCE 204023/2012


MFF

Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů

prof. RNDr. Václav Holý, CSc.


UNCE 204024/2012

1.LF

Výzkum možností individualizace léčby a snižování její morbidity s využitím moderních diagnostických metod v gynekologii

prof. MUDr. David Cibula, CSc.


UNCE 204025/2012


PřF

Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace


doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.


UNCE 204026/2012


FaF

Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění


prof. RNDr. Petr Solich, CSc.


UNCE 204027/2012


MFF

Centrum moderní informatiky

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.Poslední změna: 22. duben 2015 12:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám