Primus

Aktuality

Podpořené projeky

kód projektu

součást UK

předkladatel

název

Primus/HUM/23

KTF

ŠTĚCH František

Křesťanství po křesťanstvu paradoxy "teoretických obratů" v současné kultuře

Primus/HUM/15

PF

AGHA Petr

Proměny práva v transnacionálních kontextech

Primus/HUM/20

PF

DUMBROVSKÝ Tomáš

Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity:Demokratická teorie soudní interpretace

Primus/MED/34

1.LF

OTÁHAL Pavel

Geneticky modifikované T-lymfocyty pro adoptivní imunoterapii nádorových onemocnění

Primus/MED/28

2.LF

KUBRIČANOVÁ -ŽALIOVÁ Makéta

Mechanismy leukemogeneze u prognosticky nepříznivých typů dětských akutních leukémií

Primus/MED/12

2.LF

SMRŽ Daniel

Příprava polyklonálních cytotoxických T-buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii nádorových onemocnění

Primus/MED/32

3.LF

HENEBERG Petr

Mechanismy vzniku diabetu: enzymologické studium dědičných změn v signální transdukci diabetiků

Primus/SCI/34

PřF

DOLEŽAL Pavel

Biogeneze, struktura a funkce infekčních stádií parazitických prvoků

Primus/SCI/35

PřF

KOLÁŘ Filip

Mechanismy adaptace v genomu Arabidopsis

Primus/SCI/48

PřF

MÍŠEK Jiří

Vývoj metody rozdílové fenotypizace proteolytických aktivit a její aplikace

Primus/MED/26

PřF

PŘEVOROVSKÝ Martin

Nové spojitosti mezi metabolismem lipidů a funkcí centromerického heterochromatinu

Primus/SCI/46

PřF

ROVATSOS Michail

Molekulární diferenciace pohlavních chromosomů u amniotických obratlovců

Primus/SCI/13

PřF

ŠKALOUD Pavel

Nová výzkumná skupina lišejníkové symbiózy

Primus/SCI/33

PřF

TELENSKÝ Petr

Kognitivní funkce, neurodegenerace a energetická homeostáze mozku

Primus/HUM/03

MFF, FF

BROM Cyril

Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání

Primus/SCI/12

MFF

KAZDA Alexandr

Univerzální algebra v konečné i nekonečné splnitelnosti podmínek

Primus/SCI/29

MFF

KLIMEŠ Jiří

Přesný popis molekulární adsorpce pomocí kvantově-chemických metod

Primus/SCI/09

MFF

KORYTÁR Richard

Molekulární spintronika: kondovské jevy a spinový moment síly

Primus/SCI/27

MFF

MARŠÁLEK Ondřej

Simulace chemické reaktivity a dynamiky v roztoku zahrnující jaderné i elektronické kvantovtové jevy

Primus/SCI/17

MFF

PEJCHA Ondrej

Teorie a pozorování astronomických tranzientů: supernovy z hmotných hvězd a splynutí hvězd

Primus/HUM/19

PedF

ŠTEPÁNÍK Stanislav

Didaktika českého jazyka ve vzdělávacím kontextu

Primus/HUM/12

FSV

KRÁLOVÁ Kateřina

Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Primus/HUM/37

CERGE

SLAVÍK Ctirad

Ekonomická nerovnost

Primus/HUM/29

COŽP

WEINZETTEL Jan

Enviromentální dopady městských životních stylů

Komise programů na podporu vědy na UK

Komise programů na podporu vědy na UK projednávájí a posuzují přihlášené návrhy projektů a provádí celkové zhodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů (viz. čl. V odst. 2 Zásad soutěže Primus). Složení komisí je zveřejněno na samostatné stránce.

Informace o soutěži

Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola

Soutěž Primus se řídí Zásadmi schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016.


Archiv aktualit


Kontakt

Odbor pro vědu a výzkum RUK, email:


English version of this page

Poslední změna: 16. leden 2017 08:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám