Komise programů pro podporu vědy na UK

Komise pro humanitní a společenské vědy

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

doc. PhDr.Dana Hamplová, Ph.D.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c.

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

doc. PhDr. Tomáš Janík, M.Ed., Ph.D.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

prof. Ivana Noble, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

Komise pro přírodní vědy, matematiku a informatiku

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

prof. Michal Hocek, PhD., DSc.

prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

RNDr. Jiří Jiráček, CSc.

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (do 31. 11. 2016)

doc. Petr Pokorný, Ph.D.

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

prof. Ing. Jan Ráb, DrSc.

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (do 31. 11. 2016)

Komise pro lékařské vědy a biomedicínu

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.

doc. RNDr.Ondřej Slabý, Ph.D.

doc. David Staněk, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


zpět na stránku programu Primus

zpět na stránku programů Progres


Poslední změna: 1. prosinec 2016 15:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám