UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Aktuality

Hodnocení průběžných zpráv za období let 2014–2016

Průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center za období let 2014–2016 byly posouzeny hodnotícími komisemi UNCE; ke všem průběžným zprávám byly vypracovány oponentní posudky. Na základě usnesení komisí byla každému centru přidělena známka ze škály A, B, C (A – nejvyšší hodnocení, C – nejnižší hodnocení). Výsledný přehled hodnocení byl předložen k projednání Vědecké radě UK, která jej dne 25. 5. 2017 vzala na vědomí.


Přehled hodnocení průběžných zpráv UNCE za období let 2014–2016Archiv aktualitObecné informace o soutěži

Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Poprvé byla vyhlášena v roce 2011*, podpořené projekty jsou realizovány od roku 2012 s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2017.** Soutěž se řídí Zásadami, které byly vydány opatřením rektora č. 9/2011 a novelizovány opatřením rektora č. 15/2013.


Přehled podpořených projektů


* v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015, usnesením Rozšířeného kolegia rektora UK ze dne 20. 6. 2011 a usnesením Vědecké rady UK ze dne 30. 6. 2011

** s výjimkou projektu č. 204009, který byl (v souladu s původním plánem) ukončen k 31. 12. 2016Kalendář akcí UNCE

Přehled realizovaných a plánovaných seminářů v roce 2012–2017


Poslední změna: 25. květen 2017 16:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám