UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Aktuality


Archiv aktualit


Kalendář akcí UNCE 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Přehled realizovaných a plánovaných seminářů v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017Přehled podpořených projektů

Financované projekty s anotacemi a odkazem na webové stránky jednotlivých "Center"


Změna zásad UNCE

Dne 24. července 2013 byla rektorem UK schválena změna Zásad UNCE, která se týká zejména mzdových prostředků pro juniory. Změna byla vydána Opatřením rektora č.15/2013 a vešla v platnost dne 1. července 2013.


Obecné informace o soutěži

Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.Věcný záměr této soutěže byl jednomyslně schválen jak děkany fakult na rozšířeném kolegiu rektora dne 20.6.2011, tak i na zasedání Vědecké rady UK dne 30.6.2011.

Vyhlášení soutěže a výchozí dokumentace

Pro podání návrhu na UNCE využijte, prosím, následujících dokumentů (finanční prostředky se vyplňují v tisících Kč):

- Formulář návrhu projektu - část A-D.

- Formulář návrhu projektu - část E.

- Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže "UNCE".

- Zásady, kterými se tato soutěž řídí, byly vydány formou opatření rektora č. 9/2011 .

- Informace k vyhlášení prvního ročníku (opatření rektora č. 10/2011).

- často kladené otázky.


Vyhlášení výsledků soutěže UNCE 2012 - pořadí a bodové hodnocení projektů

Na základě návrhu hodnotící komise UNCE a po projednání ve Vědecké radě UK a Kolegiu rektora UK se zveřejňují následující výsledky, které obsahují doporučení z hlediska financí pro prvý rok řešení.


Výsledné hodnocení podaných projektů.

Přidělené finanční prostředky

Na základě závěrů hodnotící komise Univerzitních výzkumných center (dále jen "UNCE"), které byly schváleny na vědecké radě UK, rozhodl dne 15. 12. 2011 rektor Univerzity Karlovy v Praze o přidělení finančních prostředků projektům UNCE. Proti rozhodnutí rektora lze v lhůtě 15 dní od dne jeho zveřejnění podat rektorovi námitku.

Přidělené finanční prostředky pro rok 2012 a plánovaná výše finančních prostředků pro další roky řešení.


Poslední změna: 27. březen 2017 18:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám