Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Bc. Miroslav Čermák (FSV)Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

Tomáš Filipský (LF HK)

Bc. Mikuláš Hank (FTVS)

PhDr. Karel Höfer (FSV)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Petra Kňažeková (1. LF)

Drahomír Kolenčík (2 .LF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Mgr. Tereza Kubíková (LF P)

Miroslav Kyselica (3. LF)

Mgr. Jan Musílek (MFF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Michal Říha (PF)

Veronika Skalická (FarmF)

Lucie Sýkorová (LF HK)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Elen Galstyan (FSV)

Lukáš Kostínek (PF)

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

Eliška Kryčerová (PedF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Mgr. Tomáš Masařík (MFF)

Daniel Mencl (FF)

Bronislav Poul (FF)

Mgr. et Bc. Michal Zima (PřF)Jednání komise ve funkčním období únor 2017 - leden 2018

Datum zasedání

Zápis

Poznámka

13. 2. 2017

Zápis

Schváleno

16. 1. 2017

Zápis

Schváleno


Archiv zápisů ze zasedání sociální komise


Poslední změna: 22. březen 2017 15:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám