GaP - evidence grantů a smluvního výzkumu


Aplikace GaP se na UK používá v souladu s Opatřením rektora 51/2014 k evidenci grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací. Na některých fakultách a součástech byla apikace GaP napojena také na ekonomický systém fakulty, což umožňuje managementu fakulty a jednotlivým řešitelům sledování čerpání přidělených finančních prostředků.


Vstup do aplikace

Vstup do aplikace pro oprávněné uživatele z připojených fakult a součástí UK je na adrese: verso.is.cuni.cz

Pro přihlášení se používají centrální přihlašovací údaje - osobní číslo zaměstnance (na průkazce pod fotografií) a heslo přidělené v CAS (Centrální autentizační službě).
Poslední změna: 5. březen 2015 10:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám