Program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci tohoto projektu:


název:

Grantová schémata na UK

operační program:

Výzkum, vývoj a vzdělávání

registrační číslo projektu na UK:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

hledáme hodnotitele!

Pro vyhodnocení návrhů jednotlivých studentských projektů v rámci Programu Start hledáme hodnotitele. Máte-li zájem se jako hodnotitel zapojit, pokračujte, prosím, na tuto stránku.

předběžný harmonogram

termín

proces

koho se týká

15. 09. 2020 – 30. 10. 2020

podání návrhů projektů

hlavní řešitelé

02. 11. 2020 – 06. 11. 2020

1. kolo hodnocení – formální stránka

univerzitní referent

02. 11. 2020 - 20. 11. 2020

opravy formálních nedostatků

hlavní řešitelé

23. 11. 2020 – 06. 12. 2020

2. kolo hodnocení

externí hodnotitelé

14. 12. 2020 - 29. 01. 2021

3. kolo hodnocení

komise zpravodajů

01. 02. 2021 – 26. 02. 2021

vyhlášení výsledků

univerzitní referent

01. 03. 2021 – 31. 03. 2021

podpis řešitelské Dohody

hlavní řešitelé, děkani, rektor

01. 04. 2021 – 31. 03. 2023

řešení projektů

01. 04. 2023 – 30. 04. 2023

předložení závěrečných zpráv

hlavní řešitelé

01. 05. 2023 – 31. 05. 2023

hodnocení závěrečných zpráv

komise zpravodajů

30. 06. 2023

ukončení realizace celého projektu

Celý proces hodnocení včetně podání návrhů a zpřístupnění výsledků hlavním řešitelům probíhá elektronicky v IS Věda.

soutěžní podmínky

- Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

- Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

- Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

- Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.


Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.


Poslední změna: 11. červen 2020 10:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám