Program Start

For English version and more information in English please click here.


Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci tohoto projektu:


název:

Grantová schémata na UK

operační program:

Výzkum, vývoj a vzdělávání

registrační číslo projektu na UK:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

Oznámení o závěrečném vyhodnocení výsledků projektů programu START

Oznámení závěrečného vyhodnocení výsledků programu START naleznete zde.

Oznámení výsledků programu START

Oznámení výsledků programu START naleznete zde na samostané stránce.

předběžný harmonogram

termín

proces

koho se týká

15. 09. 2020 – 30. 10. 2020

podání návrhů projektů

hlavní řešitelé

02. 11. 2020 – 06. 11. 2020

1. kolo hodnocení – formální stránka

univerzitní referent

02. 11. 2020 - 20. 11. 2020

opravy formálních nedostatků

hlavní řešitelé

23. 11. 2020 – 31. 12. 2020

2. kolo hodnocení

externí hodnotitelé

01. 01. 2021 - 12. 02. 2021

3. kolo hodnocení

komise zpravodajů

15. 02. 2021 – 26. 02. 2021

vyhlášení výsledků

univerzitní referent

01. 03. 2021 – 31. 03. 2021

podpis řešitelské Dohody

hlavní řešitelé, děkani, rektor

01. 04. 2021 – 31. 03. 2023

řešení projektů

01. 04. 2023 – 30. 04. 2023

předložení závěrečných zpráv

hlavní řešitelé

01. 05. 2023 – 31. 05. 2023

hodnocení závěrečných zpráv

komise zpravodajů

30. 06. 2023

ukončení realizace celého projektu

Celý proces hodnocení včetně podání návrhů a zpřístupnění výsledků hlavním řešitelům probíhá elektronicky v IS Věda.


Deklarace vztahu programů Start a GA UK

soutěžní podmínky

- Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

- Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

- Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

- Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.


Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/202 ve znění Opatření rektora č. 11/2021 - Zásady Programu Start.

hodnotitelé

Informace pro hodnotitele naleznete zde na samostatné stránce.


Poslední změna: 7. září 2023 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám