Návody a FAQ - často kladené otázky

Sběr údajů o publikační činnosti se řídí příslušným opatřením rektora UK. Informace o zpracování záznamů pro RIV najdete také na zvláštních stránkách Ústřední knihovny UK.


Návody

Průběžně aktualizované manuály jsou k dispozici po přihlášení do aplikace. Po kliknutí na ikonu knihy v pravé části horní navigační lišty se zobrazí seznam dostupných manuálů.


Následující dílčí návody se s výjimkou případů, kdy se jedná o soubor ke stažení, otevírají v novém okně (resp. na nové záložce prohlížeče).


STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VKLADATELE

Vytváření exportních šablon v Reportu (pro správce)

Uložené SQL dotazy

Přehled polí v Hodnocení výsledků (H09, H10, H11, H12, H13)

Workflow záznamu v OBD (pro správce) - soubor ke stažení

Alternativní podoby jména či titulů osoby (řešení změn příjmení na základě sňatku apod.)


FAQ - často kladené otázky

Potřebuji odpověď na konkrétní otázku, pomoc s konkrétním problémem. Na koho se mohu obrátit?

Kontaktujte správce na své fakultě/součásti.


Jak získám login a heslo pro práci s aplikací OBD?

Pro přihlášení do aplikace OBD se používají přihlašovací údaje (tj. osobní číslo zaměstnance/studenta, resp. login, a heslo) získané prostřednictvím CAS (Centrální autentizační služby), tedy shodné přihlašovací údaje jako např. do webových aplikací IS Studium. Tato informace neplatí pro zaměstnance fakultních nemocnic (společných pracovišť s lékařskými fakultami) - ti obvykle obdrží speciální přihlašovací údaje pro aplikaci OBD. V těchto případech prosím kontaktujte příslušného správce.


Co znamenají podbarvená pole?

Vyplnění červených polí je povinné, bez jejich správného vyplnění záznam nelze uložit. Podrobnosti najdete v nápovědě pod polem a také po najetí myší na ikonu žlutého trojúhelníčku s černým vykřičníkem v pravé části pole.


Vyplnění modrých polí je povinné, bez jejich správného vyplnění lze záznam uložit jen jako rozpracovaný. Podrobnosti najdete v nápovědě pod polem a také po najetí myší na ikonu žlutého trojúhelníčku s černým vykřičníkem v pravé části pole.


Vyplnění žlutých polí je doporučené – systém bude upozorňovat na nevyplněná žlutá pole, záznam však půjde uložit. Podrobnosti najdete v nápovědě pod polem a také po najetí myší na ikonu žlutého trojúhelníčku s černým vykřičníkem v pravé části pole.


Jak předám záznam správci ke kontrole?

Po úspěšném vyplnění a uložení záznamu (v záznamu nezbylo žádné červené ani modré pole a záznam se uložil do stavu Uložený) klikněte v detailu záznamu na tlačítko Změnit stav publikace. V následujícím diagramu vyberte stav Ke kontrole. Od té chvíle již záznam nebudete moci upravovat a je úkolem správce, aby záznam zkontroloval a buď přijal, nebo jej vrátil k opravě.


Jak najdu svůj rozpracovaný záznam?

Pomocí přehledu Moje záznamy na nástěnce: V tabulce Moje záznamy na Nástěnce OBD klikněte na číselnou hodnotu ve sloupci Moje záznamy (kde jsem vlastník) v řádku rozpracovaný. Systém vás přenese do seznamu publikací, kde zobrazí všechny vaše záznamy, které se nacházejí ve stavu "rozpracovaný".

Pomocí filtru na seznamu publikací: Zrušte předchozí nastavení filtru kliknutím na Vymazat filtr a ve spodní části filtru otevřete číselník (kliknutím na modrobílé tlačítko) u pole Vlastník záznamu. V číselníku vyhledejte sami sebe, pak klikněte na řádek se svoji osobou. Po uzavření číselníku klikněte na tlačítko Hledat.


Při použití obou technik je možné následně přidávat do filtru další kritéria, jimiž omezíte množinu zobrazených záznamů.


Kdo je interní autor?

Interní autor je osoba, která má pracovní nebo studijní vztah k Univerzitě Karlově a/nebo jakékoli její součásti. Interní autor se při vyplňování záznamu vždy musí vybírat z číselníku, při pouhém "ručním vyplnění" ji systém nebude považovat za interního autora a v RIVu následně nebude označen jako domácí autor. Záznam kvůli tomu také nemusí být do RIV odeslán vůbec!!!


Co je "celkový počet autorů" a proč se nedopočítá automaticky?

Do tohoto pole se vyplňuje celkový počet autorů, kteří se podíleli na daném výsledku.

U publikací s větším počtem autorů není třeba zadávat všechny - vždy je však nutné uvést všechny interní autory z UK (ze všech fakult a součástí) a kvůli bibliografické citaci by také vždy měli být uvedeni první tři autoři (bez ohledu na to, zda jsou interní či nikoli). Konkrétní pravidla pro uvádění autorů do záznamů OBD stanovují jednotlivé fakulty.


Jak zacházet s pracovišti interního autora?

Interní autory (pracovníky a studenty UK) vždy vybírejte z číselníku, kde se zobrazují podrobnosti o vztazích osob k pracovištím (podržením kurzoru myši nad názvem pracoviště).

TIP: zadáte-li rok publikace, načítají se pouze pracoviště dané platnými vztahy v roce publikace a v roce předešlém


Zaškrtnuté pole ve sloupci RIV označí fakultu, součást nebo nemocnici, za kterou bude autor do RIVu vykázán jako domácí, pokud pracoviště namá být odesláno do RIV ani započteno do interních hodnocení fakult/nemocnic, je třeba dané pracoviště odmazat křížkem vpravo vedle pracoviště.


Pokud nebude vybrána žádná fakulta (součást/nemocnice) ve sloupci RIV, záznam neodejde do RIV!!!


Poslední změna: 4. leden 2016 10:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám