History and History of Arts

History and History of Arts

Specialists from the Department of Church and Literary History focus their studies on three main fields. The first is medieval hagiography, the cult of saints and the life of Christians and Jews in the Late Middle Ages. Secondly, there is Czech Baroque literature and, lastly, church politics in the first half of the 20th century.

Research from the Institute of History of the Christians Arts deals chiefly with high medieval art in Bohemia and Moravia in the time of the Luxembourger Dynasty (i.e. architecture, painting, sculpture) as well as with the reception of Italian and German Renaissance and baroque art in Czech lands.


Selected outputs

 • Šmíd, Marek: Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016. ISBN 978-80-7325-396-7

 • Šmíd, Marek: Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015. ISBN 978-80-7325-362-2

 • Petráček, Tomáš: Bible a moderní kritika. Česka a světová progresivní exegeze ve víru (anti-) modernistické krize. Praha (Vyšehrad) 2011 (ISBN 978-80-7429-248-4.

 • Doležalová, Eva: Svěcenci pražské diecéze 1395–1416 (s databází na CD-ROM). Praha 2010, ISBN 978-80-7286-148-4

 • Kubík Viktor: Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby, Praha – Lidové noviny 2018, s. 296, ISBN 978-80-7422-662-5.

 • Pučalík Marek: Křížovníci v době vrcholného baroka: za gerátu Františka Matouše Böhmba 1722-1750, Katolická teologická fakulta / Nakladatelství Lidové novin 2017, s. 400, ISBN 978-80-7422-415-7.

 • Kubín Petr. Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat / Der heilige Gunther. Einsiedler, Kolonisator und Diplomat (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 25), Praha: NLN, 2016, s. 255, ISBN 978-80-7422-459-1

 • Kuthan Jiří / Royt Jan: Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Praha (Nakladatelství Lidové noviny - Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy) Praha 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran

 • Zlatohlávek, Martin – Kazpelka, Zdeněk: Rozmanitosti kresby - The diversities of drawing: Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách - Italian drawing of the High and Late Baroque from Bohemian and Moravian public collections. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN 978-80-87922-08-8; Moravská galerie v Brně, 978-80-7027-305-0, 2016, s 356

 • Hamsíková Nespěšná Magdaléna: Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550), Praha – Lidové noviny 2016, s. 351.

 • Royt Jan: Mistr třeboňského oltáře. Praha 2013 (ISBN 978-80-246-2262-0), s.290

 • Vlnas, Vít: Jan Nepomucký, česká legenda. Vydání druhé, podstatně rozšířené a přepracované. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7432-278-5 (Paseka), ISBN 978-80-7035-522-0 (NG)

 • Kuthan Jiří / Royt Jan: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Janem Roytem, 685 s

 • Bora, Giulio – Zlatohlávek, Martin (eds.), I Segni dell'arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, Venezia: Leonardo Arte, 1997, ISBN 88-7813-891-6.


Last change: May 22, 2019 15:11 
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Ovocný trh 5

Prague 1

116 36

Czech Republic


CU Point - Centre for Information, Counselling and Social Services

E-mail:

Phone: +420 224 491 850


Erasmus+ info:

E-mail:


ALLIANCE CU
How to Reach Us