Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 9. května 2019

Přítomni:

Martin Béreš (ETF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Martin Chaloupka (LFP), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Ponteš (LFHK), Prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF), Mgr. Jiří Pilip (FF), Martin Pehr (1.LF)


Hosté:

Stanislav Bohačik (PF)


Program:

 1. SIS

 2. STRES TESTY

 3. Různé


Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Komise pro IT AS UK.


1. Studijní informační systém

Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT AS UK, uvedl bod jednání.


V rámci tohoto bodu proběhla diskuze, které se zúčastnil Martin Béreš (ETF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jiří Pilip (FF), doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF), Martin Pehr (1.LF) a Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF).


Z rozpravy vyplynuly následující dotazy s žádostí o odpověď ze strany ÚVT:


 • Jaký je stav vývoje mobilní aplikace pro SIS?

 • Kdy dojde ke změně vizualizace SIS?

 • Je možné přidat na hlavní stránku SIS univerzální textové pole pro vyhledávání?

 • Kolik ročně stojí servisní úkony v rámci SIS a jedná o paušální platby či jiný model? Kdo formuluje požadavky, jak se komunikují a fakturují?

 • Jaká je konkrétní pracovní činnost zaměstnanců ÚVT v souvislosti se SIS?

 • Jaké jsou celkové platby ročně za SIS?

 • Jaké jsou důvody nárůstu z 8 mil. na 15 mil. za SIS?

 • Jaká by byla cena za stejné služby u konkurenčního poskytovatele servisních služeb?


V rámci diskuze byl učiněn závěr, že je třeba v prvé řadě správně definovat požadavky pro funkčnost ze strany UK, rozumně je koordinovat a dále učinit kvalitnější a transparentnější komunikaci se společností Erudio.


Přijato usnesení:

Komise pro IT AS UK pověřuje Michala Glogra (PF) a Stanislava Bohačíka (PF) do následujícího zasedání komise, aby zpracovali požadavky ke smlouvě s Erudiem zaslané členy komise do 27. května 2019.

Schváleno poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


3. Stress testy pro SIS

Mgr. Jakub Horký, předseda komise pro IT AS UK, uvedl bod jednání, vysvětlil význam a potřebu pro zavedení stress testů, které by měly předcházet závadám, ke kterým dochází.


Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF) poznamenal, že SIS v současné době funguje pouze na jednom serveru a pro jeho funkčnost by bylo vhodné provést redesign architektury, tak aby došlo k decentralizaci a každá fakulta měla vlastní server, což by zajistilo datovou konzistentnost.


Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) upozornil na to, že na Přírodovědecké fakultě byl záměr provést změny, k čemuž nakonec nedošlo a bylo následným zdrojem problémů.


Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF) uvedl, že Erudio vzhledem k vágní formulaci smlouvy nemá dostatečnou motivaci pro skutečné zkvalitnění svých služeb a tedy SIS.

3. Různé

MV tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.

Předseda komise Mgr. Jakub Horký poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Schválil: Mgr. Jakub Horký, předseda Komise pro IT AS UKPoslední změna: 21. říjen 2019 16:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám