Šest medailí pro osobnosti UK

Stalo se dobrým pravidlem na půdě Univerzity Karlovy, že v rámci zasedání vědecké rady bývají oceňovány vědecko-pedagogické osobnosti. Stává se tak povětšinou u příležitosti dosažení významného životního jubilea. Dne 31. října si v Karolinu pamětní medaile převzali jedna lékařka, čtyři přírodovědci a jeden archeolog.Na úvod prvního zasedání vědecké rady v novém akademickém roce přivítal Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, přítomné akademiky. Mezi nimi poprvé i Martina Bareše, nového rektora Masarykovy Univerzity a nového člena rady. Následně se ujal předávání pamětních medailí, které byly připraveny pro šest vědců – pět profesorů a jednu profesorku.


Tou první a jedinou se stala prof. Věra Adámková, která si pro stříbrnou medaili přijela do Karolina ze svého pracoviště v IKEMu, kde je přednostkou na Pracovišti preventivní kardiologie; zároveň pracuje na Klinice nefrologie 1. LF UK a VFN. Když medaili přebírala, s úsměvem dodala: „Ocenili jste moje rodné číslo. Moc vám všem za projev uznání děkuji. Celý život jsem hrdá na to, že jsem absolventkou Univerzity Karlovy.“Ocenění z rukou rektora převzal i prof. Jiří Barek, nestor v oboru analytické chemie a pokračovatel české chemické školy Jaroslava Heyrovského. „Jeho laboratořemi prošlo mimo jiné pět děkanů univerzit různých světových zemí,“ zmínil ve výčtu vědeckých a pedagogických zásluh chemika váženého u nás i ve světě Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty, kde profesor Barek působí. „Hlavně ať máme radost z práce se studenty,“ projevil přání v děkovné řeči Jiří Barek a dodal slovy Alberta Einsteina: „Vždyť radost z porozumění a pochopení je nejkrásnějším darem přírody.“Ještě hodně nápadů a elánu pro práci v laboratoři popřál rektor Zima dalšímu oceněnému přírodovědci, prof. Václavu Hořejšímu z katedry buněčné biologie a z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Vědec zavzpomínal na své začátky spojené s prací v laboratoři: „Moji vědeckou kariéru odstartoval úspěch – týmu, jehož jsem byl členem, se podařilo v mezinárodní soutěži porazit tým Japonců,“ prozradil profesor Hořejší, kterému se zdá, že toho pro svou alma mater příliš neudělal. „Ani na poli pedagogickém jsem toho tolik nepřinesl. Ale jsem rád, že se nám podařilo realizovat projekt BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – pozn. red.).“I další v pořadí, tentokrát zástupce Filozofické fakulty a uznávaný odborník na archeologii středověku, prof. Jan Klápště, s lehkým úsměvem glosoval, že jej pro ocenění před vědeckou radu přivedlo především rodné číslo. Archeolog s dlouholetou vědeckou a pedagogickou činností na Univerzitě Karlově po převzetí pamětní medaile řekl: „Naše alma mater dokáže ve všech komplikovaných situacích rozvíjet kredit, který ji náleží a který má obrovskou roli nejen pro ni samotnou, ale zejména pro celou českou společnost.“Třetím v pořadí oceněným přírodovědcem se stal prof. Tomáš Trnka, u něhož vědecká rada stříbrnou pamětní medailí vyjádřila uznání za přínos v oboru organické chemie, zejména na půdě domácí Přírodovědecké fakulty UK. I on, stejně jako jeho předřečníci, zmínil svůj kladný vztah k Univerzitě Karlově. „Byl bych rád, kdybych mohl být i nadále katedře organické chemie prospěšný,“ řekl na závěr svého vystoupení profesor Trnka.


Ten den poslední, šestá pamětní medaile, ovšem tentokrát zlatá, byla vědci z Přírodovědecké fakulty udělena in memoriam. Z rukou rektora Tomáše Zimy, na návrh děkana fakulty Jiřího Zimy ji za svého manžela prof. Jana Zimu převzala Irena Zimová. Ocenění je vyjádřením uznání akademické obce za čtvrtstoletí, během kterého vědec působil na studenty biologie. Vychoval velké množství svých následovníků, mnozí z nich dnes působí na řadě akademických pracovišť. Významnou roli zastával Jan Zima i na poli vědeckém, byl jeden z nejvýznamnějších českých zoologů, který se věnoval biologii obratlovců, zejména savců. Zvláště jej přitahovala témata evoluční dynamiky a související genetické mechanismy. Stal se široce uznávanou mezinárodní autoritou. Jan Zima je podepsán pod více než 200 vědeckých prací, zahraničních knižních monografií a knižními tituly, představujícími základní učebnice univerzitní výuky oboru biologie.Foto: René Volfík

Datum: 31. 10. 2019


Poslední změna: 1. listopad 2019 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám