Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. února 2020


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská

Přítomní hosté:

Eliška Klimentová, tajemnice AS UK


Program:


 1. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2019/2020. Zasedání AS UK se budou konat 13. března 2020, 3. dubna 2020, 24. dubna 2020, 29. května 2020 a 26. června 2020.


 2. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK, která se budou konat 3. března 2020 od 18:00, 24. března 2020 od 9:30, 14. dubna 2020 od 18:00, 18. května 2020 od 16:00 a 15. června 2019 od 16:00.


 3. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro letní semestr 2019/2020. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně:


  Sociální komise AS UK:

  9. března 16:00

  30. března 17:00

  20. dubna 16:00

  25. května 16:00

  22. června 16:00


  Studijní komise AS UK:

  9. března 18:00

  30. března 18:00

  20. dubna 18:00

  25. května 18:00

  22. června 18:00


  Ekonomická komise AS UK:

  10. března 16:00

  30. března 16:00

  21. dubna 16:00

  26. května 16:00

  23. června 16:00


  Legislativní komise AS UK:

  10. března 18:00

  31. března 18:00

  21. dubna 18:00

  26. května 18:00

  23. června 18:00


 4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK Mgr. Elišku Klimentovou (PF), JUDr. Jana Wagnera (RUK), doc. RNDr. Fatimu Cvrčkovou, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Samuela Zajíčka (ETF), MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) a Mgr. Petera Korcsoka (MFF).


 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Mgr. Martina Lundáka (FF), Bronislava Poula (FF), Josefa Kubáta (FF) a Mgr. Petera Korcsoka (MFF), Bc. Elišku Kryčerovou (FF) a Kateřinu Grygarovou (3. LF).


 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK Mgr. Samuela Zajíčka (ETF), MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF), doc. MUDr. Václava Lišku, Ph.D. (LF P), doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (MFF), a Mgr. Michala Zimu (PřF), JUDr. PhDr. Marka Antoše Ph.D., LL.M. (PF), doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. (FF), PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF) a Mgr. Davida Pavlorka (FF).


 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členku Ediční komise AS UK Kateřinu Grygarovou (3. LF).


 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK Mgr. Davida Pavlorka (FF).


 9. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Mgr. Bc. Elišku Klimentovou (PF) a výkonem funkce tajemnic pracovních komisí AS UK Annu Matouškovou (PF) a Amátu Vohradskou (PF), a to do konce trvání mandátu stávajícího předsednictva AS UK.


 10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 3. března 2020 od 18:00 na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Klimentová, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 7. únor 2020 16:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám