31. ledna 1997


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 31. ledna 1997

 1. Schválil jmenování těchto prorektorů pro rok 1997 - 2000.

  Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1. LF) - věda a výzkum

  Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (FF) - zahraniční styky

  Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc. (FSV) - studijní záležitosti

  Doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (MFF) - rozvoj

  Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrsC. (2. LF) - vnější vztahy.

 2. Schválil změnu názvu Vydavatelství Karolinum na - Karolinum nakladatelství UK.

 3. Schválil Organizační řád grémia předsedů správních rad kolejí UK.

 4. Schválil změnu čl. 20 Statutu 3. LF UK

 5. Schválil smlouvu o pronájmu pozemku u koleje I. Olbrachta v Brandýse nad Labem

 6. Vzal na vědomí zprávu o činnosti AS UK za rok 1996

 7. Schválil (po úpravě) návrh na jmenování řádných členů VR UK

 8. Schválil stanovisko AS UK jako doplněk prohlášení VR UK k situaci na 1. a 2. LF.Poslední změna: 19. únor 2020 20:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám