28. listopadu 1997


Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. listopadu 1997

AS UK:

  1. Schválil Prohlášení, odsuzující projevy rasismu a občanské netolerance.

  2. Vzal na vědomí zápis ze schůze AS UK, která se konala 26. 9. 1997.

  3. Schválil upravený návrh na poskytování slev z kolejného.

  4. Schválil doplnění Přílohy III. Statutu UK (nové studijní obory na FF a FTVS a restrukturalizace oboru na PřF).

  5. Schválil předložené nájemní smlouvy (Švehlova kolej, kolej Hvězda a kolej 17. listopadu).

  6. Schválil Studijní a zkušební řád PF a změnu Statutu PF.

  7. Zvolil Mgr. Tomáše Jelínka jako náhradníka do Studentské komory RVŠ.

  8. Podpořil Prohlášení AS 1. LF.

  9. Neschválil Studijní a zkušební řád PedF a upozornil, že jeho další používání by bylo v rozporu s platným zákonem o vysokých školách.

  10. Souhlasí s konáním příští schůze AS UK dne 16. 1. 1998.

Poslední změna: 19. únor 2020 21:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám