Vědecká rada s medailemi

Stalo se krásnou tradicí, že jsou u příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy oceňovány osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Protože jedna z medailí byla udělována in memoriam, bylo únorové předávání smutnější než jindy….Členové Vědecké rady rozhodli a z rukou Tomáše Zimy, rektora UK, ocenění u příležitosti významného jubilea převzali:Absolventku Přírodovědecké fakulty UK a současnou předsedkyni Akademie věd ČR, která svůj profesní osud spojila s Ústavem experimentální botaniky, uvedl Tomáš Zima, rektor UK. „Je velkou propagátorkou vědy. Jsem velice rád, že s ní mohu spolupracovat při řešení řady otázek vzešlých ze společných projektů, z oblasti institucionálního financování vědy nebo postgraduálního vzdělávání. Ač sama velice skromná, má ohromné vědecké zásluhy. Díky ní se nám úspěšně daří překonávat překážky, které jsou nám občas v tom českém vědním poli kladeny do cesty. Udělení medaile je projevem poděkování a úcty,“ řekl rektor Zima.


„Přírodovědecká fakulta a Univerzita Karlova jsou mojí alma mater. I když jsem za postgraduálem zběhla na tehdejší Československou akademii věd, vždy jsem těžila ze vzdělání, které jsem nabrala právě na Univerzitě Karlově; a to přesto, že jsem nakonec přesedlala z chemie na molekulární biologii. Uvědomuji si, že Univerzita Karlova a Akademie věd ČR jsou v naší zemi dvě nejlepší vědecké instituce a jejich spolupráce i případné spory velmi výrazně formují vědecký obraz jak vůči zahraničí, tak směrem dovnitř,“ konstatovala vědkyně, která s úsměvem závěrem dodala: „Slibuji, navíc teď jako nositelka zlaté medaile, že se budu velice moc snažit, aby spolupráce mezi našimi institucemi byla co nejlepší.“
Protože paní profesorka 13. února zemřela, ocenění in memoriam přišla převzít dcera Martina Rupertová s vnukem.


Osobnost výjimečné vědkyně, která celou svoji profesní kariéru spojila s Přírodovědeckou fakultou UK, krátce přiblížil děkan Jiří Zima: „O jejích pedagogických schopnostech hovoří celá řada diplomantů a doktorských studentů, které vychovala především ve ´svém´ oboru, tedy xenobiochemii. Její vědecká práce představovala více než 440 publikací s h-indexem 49, biochemii reprezentovala i na mezinárodní úrovni, byla členkou významných společností v Paříži i v USA. Marie se velice těšila, že si osobně převezme jak ocenění v podobě zlaté medaile UK, tak pamětní medaili Přírodovědecké fakulty UK. Bohužel, už to nestihla,“ uzavřel svou řeč děkan Zima.


„Když se maminka o ocenění dozvěděla, měla obrovskou radost. Naštěstí ji mohla ještě pár dní sdílet. Moc vám děkuji,“ zaznělo z úst Martiny Rupertové.
Za významné dílo v oboru vnitřní nemoci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost, která by měla být letos završena jmenováním profesorem, poděkoval jedinému v únoru oceněnému muži, rektor Tomáš Zima. A zároveň mu popřál vše dobré do dalších dekád.


„Získat tuto medaili, je pro mě velkým vyznamenáním a ctí. Vždy jsem si vážil, že mohu být součástí Univerzity Karlovy. Bylo to někdy obtížné, skloubit léčebně preventivní péči o pacienty s vědeckou činností a výukou studentů, ale vždy jsem měl radost, když se vynaložené úsilí setkalo s úspěchem. Stříbrné medaile si velice vážím," řekl na závěr oceněný docent Kraml.
Foto: René Volfík

Datum: 27. 2. 2020Poslední změna: 27. únor 2020 15:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám