Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. března 2020


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluveni:

Zuzana MoťovskáPředsednictvo AS UK přijalo usnesení o posouzení věci a hlasování per rollam na základě čl. 10 odst. 1 Jednacího řádu AS UK. Hlasování per rollam bude probíhat do 23. března 2020. Hlasování per rollam se bude týkat následujících materiálů:


 1. Návrh na schválení použití finančních zdrojů alokovaných na EIS

 2. Navýšení základního kapitálu CUIP

 3. Projednání smlouvy o koupi pozemků v Libni

 4. Prohlášení o vzájemné podpoře při realizaci a dokončení společného záměru - dofinancování projektu UniMeC, 2. etapa

 5. Opatření rektora ,,Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”

 6. Opatření rektora “Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci”

 7. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň

    b. 

  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově MFF (Starostová)

    c. 

  Uložení komunikační sítě v ul. V Holešovičkách

    d. 

  Přeložka plynového vedení – kampus Jinonice

    e. 

  Darovací smlouva o převodu vlastnictví pozemku - RINGENProf. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:


Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Poslední změna: 22. březen 2020 17:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám