Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 19. května 2020

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), Mgr. Barbora Štindlová (součásti/AS), Eliška Voříškova (FaF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK)


Hosté: Mgr. Tereza Svobodová (RUK)


Omluveni: Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), Mgr. Bc. Eliška Klimentová (PF)


Nepřítomni: Michael Glogr (PF), MUDr. Martin Havrda (3.LF), doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Mgr. et Mgr. David Hurný, Mgr. Tomáš Konečný (FF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF)

Program


1. Předpisy FaF UK


a. Změna Statutu FaF UK (č.j. 104/a/2020)


b. Volební řád AS FaF UK (č.j. 104/b/2020)


2. Přepisy FF UK


a. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 105/a/2020)


b. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK (č.j. 105/b/2020)


c. Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č.j. 105/c/2020)


d. Změna jednacího řádu Vědecké rady FF UK (č.j. 105/d/2020)


e. Změna jednacího řádu Akademického senátu FF UK (č.j. 105/e/2020)


3. Různé


1. Předpisy FaF UK

a. Změna Statutu FaF UK (č.j. 104/a/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu FaF UK (č.j. 104/a/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

b. Volební řád AS FaF UK (č.j. 104/b/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FaF UK (č.j. 104/b/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.


Soubory s legislativně technickými opravami byly zaslány na fakultu.

2. Přepisy FF UK

a. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 105/a/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko ke změně Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 105/a/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsensuálně.

b. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK (č.j. 105/b/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko ke změně Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK (č.j. 105/b/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

c. Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č.j. 105/c/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č.j. 105/c/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

d. Změna jednacího řádu Vědecké rady FF UK (č.j. 105/d/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny jednacího řádu Vědecké rady FF UK (č.j. 105/d/2020) s výhradou legislativně technické opravy.


Přijato konsenzuálně.

e. Změna jednacího řádu Akademického senátu FF UK (č.j. 105/e/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny jednacího řádu Akademického senátu FF UK (č.j. 105/e/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.


Soubory s legislativně technickými opravami byly zaslány na fakultu

3. Různé

Legislativní komise se zabývala podnětem kol. Mgr. Horkého ohledně obsahu návrhu opatření rektora, kterým se promíjejí poplatky za delší studium v souvislosti s COVID-19. Kol. Mgr. Horký upozornil na dvojí možný výklad dopadu zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, označil výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za pochybný a vyjádřil obavu ze zdvojení účinku zákona a navrhovaného opatření rektora. Po diskusi a za situace, kdy současně probíhá per rollam hlasování AS UK o vyjádření k předloženému návrhu opatření rektora, bylo přijato následující usnesení.


Usnesení:


Legislativní komise AS UK upozorňuje na riziko, že studentovi může být jeden poplatek prominut a zároveň se doba narušení studia nezapočte do jeho doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium podle zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.


Přijato poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UKZápis ke stažení zde.Poslední změna: 20. květen 2020 11:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám