Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 24. března 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Motovská


Hosté:

Eliška Klimentová, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se zabývalo aktuální mimořádnou situací v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. Bylo dohodnuto pravidelné setkávání Předsednictva AS UK v rámci elektronických konferencí. Předsednictvo AS UK vyvíjí veškeré aktivity tak, aby byl co nejvíce zachován chod univerzity a kontinuita všech činností a aby členové akademické obce, zejména pak studenti, byli mimořádnou situací co nejméně zasaženi.

  2. Jednání pracovních komisí AS UK bude probíhat taktéž na elektronické platformě. Zajištěním kontinuální činnosti pracovních komisí byli pověřeni předsedové těchto komisí.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 13. března - 23. března 2020. Zápis o hlasování per rollam je vyvěšen na internetových stránkách AS UK.

  4. Jednání pléna AS UK budou v době mimořádného stavu nahrazena jednáním a hlasováním per rollam, za předpokladu, že takový postup bude většinou členů senátu vždy zvlášť odsouhlasen.

  5. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 26. března v 10:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 25. březen 2020 17:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám